Nemocnice a Obce – jak snížit rostoucí náklady na odpady

Projekty systémové prevence vzniku odpadu byly primárně zaměřeny na segment průmyslu, z čehož také vycházel jejich sumární název INDUSTRIAL UPCYCLING, ale již před začátkem bylo jasné a jisté, že průmysl je jen začátek, velmi důležitý začátek.

Po necelém roce jsme byli osloveni prvními obcemi a začali hledat možnosti prevence vzniku odpadu v prostředí často mnohonásobně větším než továrna, ale s objemem i tisíckrát menším. A našli jsme je a začali možnosti diskutovat a projednávat a realizovat.

V druhém roce se přidali logistická centra, která nikdo za průmysl nepovažuje, ale jsou součástí tak nedílnou, že tvoří samostatné odvětví.

Na konci roku se přidal segment HOREKA a s ním plýtvání jídlem a nejenom to

A konečně nyní, ve třetím roce se k nám dostává možnost aplikovat prevence INDUSTRIAL UPCYCLING v průmyslu, který toto slovo nezná, ve zdravotnictví. V prostředí, kde lidé pomáhají lidem a stroje jsou jen prodlouženýma rukama odborníků.

Jsem rád, protože právě toto odvětví, ať již ve státních, či v soukromých rukách, tvoří takové množství odpadu, že může směle konkurovat i výrobním závodům. Na rozdíl od nich je však většina odpadu zařazena do kolonky NEBEZPEČNÝ, a s tím souvisí i nákladovost na jeho likvidaci.

Přesto, že samotné náklady trápí hlavně vedení nemocnic a jejich vlastníky a akcionáře, trápí samotné pracovníky mající v nemocnici odpad na starost něco zcela jiného. Je to prostor a čas, který je prací s odpady blokován, tento by totiž mohl a měl být využit na něco zcela jiného, na práci smysluplnější. A tak zaplňují přepravní vozíky s odpadem chodby a chodbičky a čeká se, až se bude obsah moci naházet do kontejnerů a popelnic, které přetékají téměř každý den.

Je to zvláštní, protože čím více se odpadové společnosti platí, tím více přetékajících kontejnerů se na místě nachází.

I v nemocnicích, a v obcích však platí princip, že Prevence vzniku odpadu je základem rychlé změny a nelze-li objem generovaného odpadu výrazně snížit, jako je to právě u nebezpečného odpadu z nemocnic, lze snížit jeho objem.

Ne nezbláznil jsem se, je to skutečně tak, jen to potřebuje malé vysvětlení.

Objemově, tedy počtem kusů, které do systému vstoupí, zůstane nemocnice na stejné úrovni, či dokonce je bude moci i navýšit. Na straně výstupu, řekněme například v okamžiku odvozu, bude na tom samém místě o 85% méně objemu.

Ještě nic? Tak se pojďme pdívat na ilustrační obrázky

Před

Pote

Jak vidíte sami, je rozdíl nepřehlédnutelný a krásné na něm je, že proces zpracování obsahuje i sanitaci a desinfekci a výstupní materiál tak již není „nebezpečným odpadem“ ale bezpečnou surovinou vhodnou pro další práci a zpracování.

Díky ní mohou být vyrobeny nové ploty, chodníky, tyče, spojníky, svorky a…… mnohem více

Z nákladového centra zvané odpadové hospodářství, vznikne profitové zvané druhotné zužitkování.

A co s tím mají, co společného obce? Celkem nic, až na jednu maličkost. Tento stroj dokáže stejně pracovat i u nich a v případě mixovaného – směsného odpadu se k němu dá připojit ještě drtička, které tento připraví a výstupem bude opět produkt, tyčovina, vhodná pro další použití.

A jak víte, plast žije navždy, takže by mohla odpadávat nutnost, permanentní několikaleté výměny z důvodů koroze, či narušení celistvosti nevítanými sběrači kovů.

Zaujal-li Vás tento příspěvek a chcete-li znát více, stačí se mi ozvat na michael.rada@industrial-upcycling.cz , rád Vám přepošlu další, bližší informace.

P.S. V zahraničí tento projekt již začal a nemocnicím s velkým objem se podařilo vložené investice dostat zpět do 12 měsíců.

P.P.S. navíc v tuzemsku je aktuálně otevřený nový dotační program, který celou záležitost ekonomicky ještě zvýhodní, takže zůstává jen otázkou, CHCETE-LI GENEROVAT ODPADU, NEBO PROFIT.

 

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář