Nezaměstnaným Vstup Zakázán

Tato výstražná cedulka, ohraničená červeně, je poměrně běžná. Co se možná změnilo, je forma, kdy plechovou tabulku nahradila plastová, či jen pouhý list vytištěný na tiskárně, obsah však zůstal shodný, a to i přesto, že všichni zaměstnavatelé tvrdí, že hledají zaměstnance.

A zaměstnanci tvrdí, že hledaní zaměstnavatele, jenž by je zaměstnal.

K tomu všemu úřady práce a úřady další, rostoucí v počtu zaměstnávaných osob, se předhání ve statistikách, kdo dosáhne první na nulu a bude si moci připnout řád práce.

Ten je totiž jedním ze tří názvů, kde slovo PRÁCE, zůstalo zachováno

  1. ŘÁD PRÁCE
  2. ÚŘAD PRÁCE
  3. MINSTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Všimnete-li si však v názvu, či perexu, či rozhlédnete-li se kolem sebe, vypadá to jako by výraz PRÁCE, byl hanlivým a to tak, že je nutné jej nahradit.

Nemáme tedy NE-Pracující, ale NE-zaměstnané

Oddělení v továrně mající na starost nábor pracovníků se jmenuje HUMAN RESOURCES, nebo-li HR

Hovoří-li se o množství lidí bez práce, hovoří se o NE-zaměstnaných.

Možná je to dáno tím, že se „nikomu“ nechce pracovat.

Za dlouhá léta, kdy se já stejně jako mnozí ostatní pohybuji na pracovním trhu, byl jsem mnohokrát v pozici člověka, který předvybíral, či vybíral nové zaměstnance.

Bylo zajímavé sledovat, jak velký rozdíl se projevil v počtu kandidátů, použili-li li jste v inzerci výraz PRÁCE nebo výraz ZAMĚSTNÁNÍ. Zatímco na první bylo nutné kandidáty hledat, v druhém případě stáli sami frontu.

Stejně markantní byl tento rozdíl při osobním pohovoru, a stupňoval se do té míry, že jsem později kandidáty upozorňoval na skutečnost, že činnost, kterou nabízí ten, či onen zaměstnavatel je PRACÍ, ne ZAMĚSTNÁNÍM. Všichni přikyvovali, že tomu samozřejmě dobře rozumí, což se však ukázalo jako mýlka, protože ti nejhorlivější přikyvovači často byli nejhoršími pracovníky.

V průběhu let jsem zpozoroval ještě jeden trend, byla jím stále se zlepšující schopnost „SE PRODAT“ ne však na základě reálných výsledků, ale neověřitelných slov, která se pak projevila ve schopnosti vytvářet často a hodně, prezentace činnosti, která se skutečně dosaženými výsledky neměla co do činění.

Spolu s touto schopností PŘEDSTÍRÁNÍ, klesala schopnost ODHALENÍ v době zkušební.

A tak mnozí, přicházeli a odcházeli a jedinou stopou, kterou ve firmách zanechávali, byla čím dál větší nechuť k novým kandidátům spojená s prohloubením problémů, které ta, či ona osoba měla vyřešit svou prací.

Důvodem k dnešnímu příspěvku není fakt, že článek s názvem „Poznávací znamení. TÝM“, který vyšel přesně před 14 dni vzbudil mezi čtenáři značný ohlas, ale skutečnost, že se na mne obrací čím dál více firem a jednotlivců s žádostmi o informaci, zda-li bych o někom nevěděl.

Bohužel jsou tyto dotazy téměř vždy doprovázeny historkami o tom jak to ve firmách, či s kandidáty chodí.

Je jedno, z jaké se dívám na věc strany, jedna věc je mi jasná:

ZAMĚSTNAVATELŮM A ZAMĚSTNANCŮM SCHÁZÍ SPOLEČNÁ ŘEČ

Není to jazyk Český, Německý, či Anglický (jak si mnozí v HR myslí), je to řeč, při níž jedna strana přesně rozumí tomu, co říká strana druhá, a to je něco diametrálně odlišného.

V den, kdy píši tento článek mne kontaktoval, na základě výše uvedeného článku kromě jiného zkušený výrobní ředitel s více než 20 ti letou praxí, s nímž jsem měl možnost v minulosti pracovat. Kontaktoval mne však i zkušený manažer logistiky, a oba nabízeli svou práci a schopnosti získané léty praxe.

Oba shodně, bez ohledu na segment v němž se pohybovali, hovořili o tom, jak odlišné jsou texty inzerátů lákajících nové pracovníky (v tomto případě manažery) od skutečné praxe, a to včetně náplně práce. Jsem přesvědčen, že právě tyto odlišnosti jsou příčinou toho, že obsazení jedné a té samé pozice inzeruje mnoho firem opakovaně často s intervalem kratším než 2 měsíce.

Mé doporučení je, postupovat i při výběru zaměstnanců dle pravidel L.E.D., neboli LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN. Nejsou obtížná, sestávají se jen ze tří bodů, které je však nutné aplikovat současně a souběžně.

Stačí být TRANSPARENTNÍ

Mít ochodu se DĚLIT O ZISK

Být EFEKTIVNÍ

Zkuste to a věřím, že zjistíte, že přestat plýtvat časem a penězi je tak snadné, že už nikdy nebudete při výběru zaměstnanců jednat jinak.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář