Neznamená to, že každý, kdo se věnuje cirkulární ekonomice, je nutně odpadář

Tento článek ponese s sebou několik prvenství. Tím první je název, který získal prvenství ve své délce. Druhým bude skutečnost, že celý vznikl na základě záznamu jednoho jediného rozhovoru. A uvidíme v průběhu, zda-li nebude ještě nějaké prvenství další.

Tak teď snad vysvětlení PROČ TO VŠECHNO?

Přestává mne to bavit.

Co?

Neustálé upravování faktů, pro jejich servírování lidem a společnostem za bohaté ekonomické i mediální podpory státu, médií, institucí, a dalších subjektů.

Nemluvím o politice, mluvím o tématu, kterému jsem se rozhodl věnovat o budování světa bez odpadu a plýtvání.

Rozhovor, o kterém budu hovořit, dala v rámci SCIENCE CAFE v DEPO2015 v Plzni zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, paní Soňa Jonášová.

Již jsem o ní psal a nebyl jsem sám. Paní Jonášovou totiž skutečnost, že svou aktivitu nazvala INSTITUTEM, považují mnozí za nekonečný zdroj informací týkajících se budoucnosti. Zadáme-li její jméno do vyhledávače google dostaneme se na 9.290 odkazů, zadáme-li tam opět v uvozovkách název INSTITUTU CIRKULÁRNÍ EKONMIKY dostaneme 10.200 odkazů. iDnes, iHned, E15, MPO, MŽP, Univerzity, ČTV, školy a spoustu dalších se ani nesnaží nacházet jiný zdroj informací. Proč by měli, že?

Kulaté č.100 časopisu SVĚT BALENÍ z tohoto roku poskytlo názorům paní Jonášové 4 strany a zazněly tam například tyto informace:

 • Pojďme proto dělat obaly kvalitnější, aby se daly znovu využít, aby se nestaly odpadem, ale cennou surovinou
 • Jedna věc je reálný tlak na přírodní zdroje, druhá věc je, že toto téma začíná mít skutečně dobrý marketing
 • MŽP navíc dnes připravuje i strategii CIRKULÁRNÍ ČESKO 2014, která bude zveřejněna do dvou let
 • Měsíčně mám několik poptávek od systémů vratných obalů, například na obaly na obědy, kde je jedinou cestou obal jednorázový a mám doporučit výrobce.

Podobných informací je rozhovor plný, převedu-li výše uvedené do reality všedního života znamenají následující

 • Kvalitnější obal – odpad s vyšší prodejní cenou (ekonomicko-politický pohled)
 • Udržitelnost prodává – není třeba nic dělat, stačí o tom dost dlouho mluvit, to se vypláci (obchodně – politický pohled)
 • Ztratíme dva roky na ztrátu dalších dvaceti
 • Jednorázové za Jednorázové, přece nebudeme měnit zvyky.

Dlouhý název je jednou z úvodních vět, kterou paní Jonášová pronesla

A právě jí mi dala odpověď na otázku, proč se CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA zacyklila.

Zacyklovali jí ti, kteří z absence změny, těží a budou těžit nadále a změnu upravují jen ke svému profitu.

ODPAD ZDROJEM

To je heslo, které znělo opakovaně.

Sen paní Jonášové je nic nevlastnit a předat odpovědnost na jiné

Dovolím si touto cestou k paní Jonášové hovořit, ona totiž nemá chuť hovořit se mnou. Pozvání do Plzeňské kanceláře ignoruje od okamžiku vzniku INCIEN, přeci jen je to z Prahy a z DEPO 2015 daleko, skoro 10 minut autem a 20 pěšky.

Paní Jonášová jsem rád, že jste založila INCIEN. Jsem rád, že cirkulární ekonomika je pojmem, který vysvětlujete, jen nejsem rád, že cestu stavíte na radách odpadových společností, firem, které jsou součástí pátého neprofitabilnějšího průmyslu světa – ODPADOVÉHO PRŮMYSLU.

Dvě hodiny jste hovořila k publiku a zapomněla jste účastníkům říci, že odpadu je možné předcházet, a to i přesto, že při naší komunikaci, která se omezuje jen na sociální sítě, resp. jen na LINKEDIN, mi vždy tvrdíte, že tak činíte.

Proč jste nezdůraznila skutečnost, že PRO RECYKLACI MUSÍTE VYTVOŘIT ODPAD?

Proč při projektu HYDAL nepadla informace o odměně původním tvůrcům autorům? Pokud jsem dobře slyšel, jedná se o projekt který „před lety“ vznikl na Vysoké škole.

Proč u jejich kosmetiky nebyla řeč o tom, že mikroplasty nebyly ještě před lety třeba.

Na začátku svého příspěvku jste hovořila o tom, že ze starých knih lze brát mnohá moudra. Souhlasím s tím, jen „čtu zřejmě jiné knihy“ a jinak, protože mne život naučil číst mezi řádky.

Nemyslím si, že budoucnost bude existovat bez odpadových firem, ale vím že bude-li se stavět na zájmech odpadových firem, bude Země a tím myslím planetu, ne Českou Republiku, velkou skládkou.

Dotazy, které jste dostala se netýkaly jen chování konečných spotřebitelů, přesto Vaše odpovědi a celý prezentovaný příběh, jako by ignoroval skutečnost, že právě průmysl je největším emitorem odpadu a plýtvání. Chlazení Jaderné elektrárny Temelín spotřebuje čtvrtinu ročního průtoku řeky Vltavy. 75% sklizně se nedostane do druhého kroku zpracování. Zbytky na talíři však tvoří jen 2% celkového objemu plýtvání potravinami.

Je toho tolik a vše začíná a končí u myšlení a přístupu lidí.

Mluvíte-li o recyklaci, automaticky mluvíte o odpadu.

Nedáváte tedy žádnou šanci vidět jinou možnost.

To je chybné. Zavádějící.

Vždy když jsem se ptal na financování INCIEN, řekla jste, že máte jiné zdroje. Proto jsem se po dlouhé době podíval na výpis z obchodního rejstříku, resp. na poslední Výkaz Zisku a Ztráty a tam jsem našel odpověď, která, kdybych tak učinil dříve, mohla eliminovat můj čas věnovaný tomuto příspěvku.

Nejde o uváděné částky, ty nejsou důležité, ale o jednu jedinou větu uvedenou v poslední řádce formuláře, kde stojí předmět podnikání.

SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚR A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ, ÚPRAVA

Nevím, jestli si vzpomínáte, ale jednou jsme se přesto osobně potkali. Bylo to úplně na začátku, kdy INCIEN sotva začal existovat, ve Vašich prostorách jsem s Vámi a Vaší kolegyní sdílel, co prevence vzniku odpadu je, jaké projekty se v továrnách realizují a jak je důležité uvědomit si jaký je „core business“ odpadových firem. Tenkrát jsme se rozešli v harmonii a domnění, že se brzy zase potkáme. Už se tak nestalo a je možné, že to bude tím, že se ODPAD stal i jádrem činnosti Vaší a podvědomě činíte kroky k tomu, aby ho bylo pořád dost, protože pak budete mít pořád o práci vystaráno.

Ať je to tak, či onak, přeji Vám paní Jonášová, ať jsou Vaše kroky prosté odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Je na každém z nás, jaké stopy po sobě zanechá.

Plast není past i když se Vás o tom snaží všichni přesvědčit.

Komentáře
 • Kategorie
 • Můj blog

  Formulář