Nové Státní Rezervy

13.11.2019 vydal nový ministr průmyslu pan Karel Havlíček prohlášení o MODERNIZACI STÁTNÍCH REZERV. O tři měsíce později hrozí zastavení provozu zdravotní péče a záchranných složek z důvodu nedostatku respirátoru a roušek a dalších ochranných prostředků.

Poté, kdy Ministryně financí dovedla státní kasu k historicky nejhoršímu výsledku a schodku 27,4 miliardy Kč, to vypadá na další ukázku vlády odborníků.

V dnešním článku se však nechci a nebudu věnovat rozlitému mléku, protože jeho rozlití již nezabráním, pokusím se však nastínit možnosti, kterými by bylo možné podobnému rozlití do budoucna předejít.

Státní rezervy tvoří velmi specifický aparát

Vznikly krátce po vzniku státu, ale k jejich skutečnému plnění docházelo spíše až po druhé světové válce a následně pak v době války studené, jejíž chlad jsem jako dítě pociťoval i já sám.

V rámci tvorby státních rezerv se pravděpodobně vycházelo z potřeb doby, kdy byly tvořeny.

Jejich součástí se tedy staly položky, se kterými lidé pracovali a dokázali je zpracovávat a zároveň však měly dlouhou dobu trvanlivosti. Principy zásobáren jsou totiž mnohem starší a je možné, že jsou stejně staré jako člověk. Některá zvířata však zásoby tvořila jistě už před ním. Nikdo z nich však netvořil zásoby pro miliony lidí jednoho státu, ale jen pro sebe, případně malé okolí a skupiny.

Základní myšlenkou tedy bylo uschování hotových výrobků, či polotovarů na dobu nouze.

Podíváte-li se na seznamy odprodávaného majetku, který je v rámci modernizace zahájen, nedozvíte se nic o objemu mouky, konzerv, vody a dalších klíčových položkách, ale to že se odprodávají příčníky, traverzy, výrobky ze železa a dalších materiálů, které bychom mohli nazvat konstrukčními prvky. Kdy a proč se dostaly do státních zásob ví jen ten, kdo je tam nechal zařadit a mám obavu, že je již možná po smrti.

Znamená to, že namísto potřebného, skladuje se přežité a mám obavu (a tuto potvrzuje situace s respirátory a rouškami v době šíření koronaviru COVID-19), že nedochází ani k aktualizaci výrazu „POTŘEBNÝ“ s ohledem na technologický vývoj a vývoj společnosti.

I z tohoto důvodu bych se rád zeptal, nebylo-li by lepší namísto výrobků, či spíše k výrobkům, mít jako součást Strategických Státních Rezerv například technologie připravené jak po logistické, tak technologické stránce k převozu a zprovoznění s tím, že budou rovnou na místě vyrábět a produkovat výrobky pro obyvatele státu, jimž jsou strategické zásoby určeny.

Jakou podobu by pak tyto nové státní rezervy mohly mít?

  • Mohlo by se jednat například o mobilní kontejnerové hydroponické systémy, jaké nabízí například projekt BOHEMIAN GARDEN, který jako první z e mně známých projektů, a to je sleduji již téměř dekádu, nabízí skutečně komplexní uzavřený systém, jenž by v podobném případě byl schopen okamžitě po převozu na místo začít pěstovat čerstvé potraviny, a to s minimem zdrojů.
  • Mohly by to být výrobníky ozonové vody a vrstvy, které je možné převézt a snadno instalovat na postižených místech, či místech se zvýšeným rizikem jako jsou nemocnice, domy seniorů, školy a další, aby tak nahradili, či doplnili jednorázové prostředky, které ať je vývoj jakýkoli, budou docházet, a to právě z důvodů jejich jednorázovosti, která je jejich standardní součástí.
  • Může se jednat o vodní čerpadla, která namísto elektřiny k provozu využívají proudění vzduchu
  • Či vodní turbíny, jež je možné umístit do stávajících vodních rozvodů
  • Hasicí přístroje a sety na hašení suchou mlhou

Jistě by se našlo mnohem více položek a mne by zajímalo, kdy to budu nejen já, kdo se dívá vpřed a vnímá celek, ale kdy přestaneme slepě následovat kroky mrtvých, kteří nikdy nebudou moci žít naše životy, jako my jsme nemohli žít jejich. Pro mnohé jsem možná divný, ale právě to je důvod, proč nacházíme společnou řeč a z ní vycházející dlouhodobou spolupráci.

Na závěr bych jen uvedl, že nemám důvodu čekat na to, až se mléko rozlije, přestal jsem to dělat dávno, ale sedm let je to součástí mé práce, a proto jste se o všech mohli již dočíst, a to nejen jednou. Výjimkou zůstávají projekty BOHEMIAN GARDEN a OZONOVÁ DESINFEKCE, o kterých články budou publikovány v následujících dnech.

Psáno 4.3.2020

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář