Novoroční video přání 2018

Stejně jako po čtyři předchozí roky jsem se rozhodl své přání na rok 2018 vytvořit a sdílet ve stále oblíbenější podobě video zprávy. Při jeho tvorbě jsem však zjistil, že je to úkol rok od roku obtížnější. Není to proto, že bych se nedokázal vyjádřit, či snad neměl o čem hovořit,

Ale spíše o to, že se oblasti mého zájmu a činnosti rozšiřují a každou skupinu je třeba oslovit způsobem jí blízkým. Proto bylo v tomto roce třeba vytvořit ne dvě, ale rovnou čtyři přání a v tomto blogu je tedy budu sdílet všechna naráz.

To první je pro všechny, kterým je blízká myšlenka PRŮMYSLU 5.0 a systémové prevence vzniku odpadu, pro všechny, kdo hovoří jazykem českým.

https://www.youtube.com/watch?v=uoCl7TaYeik

To druhé je pro ty, kdo sdílejí shodné myšlenky, jen nehovoří česky, nýbrž anglicky

https://www.youtube.com/watch?v=hyv1f_aiEmI

Třetí patří lidem, které s hrdostí nazývám E-MOTIONEERs, nebo-li mušketýry čisté mobility. Lidi, jezdce, kteří jsou ochotni nejen jezdit, ale i učit druhé, sdílet myšlenky, a hlavně býti těmi, kdo se nestydí mít o kolečko navíc. Ne spíše kdo jsou na to hrdí.

https://www.youtube.com/watch?v=AW0hPHpZ7YQ

Čtvrté je určeno k E-MOTIONEERs v zahraničí, k těm, kdo hovoří anglicky

https://www.youtube.com/watch?v=4-oAoRSWjiY

Poslední dvě jsou pak jen doplňkem výše uvedeného

https://www.youtube.com/watch?v=6drH09vIVic

https://www.youtube.com/watch?v=EkJZ9iA00VU

Nevím, jestli jste mezi přáními našli i Vy to, které by Vás oslovilo, ale věřím, že ano a na závěr dnešního příspěvku Vám přeji

ABY BYL ROK 2018 NEJEN ROKEM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A REALIZOVANÝCH PLÁNŮ, ALE I ROKEM BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ VE VŠECH JEJICH PODOBÁCH.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář