Obrat v předvolebním boji

Ti z Vás, kdo unesou v hlavě vzpomínky déle než den, či dva, si jistě vzpomenou, jak raketový nástup měla nové politická strana, které dal její zakladatel jméno ANO. Nikomu nevadilo, že neví, co zkratka znamená, ale mnohým se líbilo, že kobliha byla ještě teplá a falešný úsměv tak přirozený.

Vzpomenete si, kdy ANO vzniklo?

Já jsem měl při psaní tohoto článku problém, proto jsem se zeptal Googlu a on zase WIKIPEDIE a odpověď je na stole. ANO vzniklo na podzim roku 2011. Ačkoli jsem toto datum neměl v paměti vím, že vzalo media i srdce občanů útokem a hned v prvních průzkumech veřejného mínění přeskočilo všech existující kandidáty, které nechalo hluboko za sebou a k tomu všemu stačila jediná položená otázka

Jdete volit?

ANO, ale….

Děkujeme

A tak se renomované agentury předháněly v prezentování úspěchu strany jednoho muže, jenž chtěje stát v pozadí a mimo politiku nechal se na ramenou vynést až na post Ministra financí, aby pak po těch samých zádech rychle toto místo opustil.

Rok 2017 bude jiný a věřím, že k tomu napomůže i onen nedobrovolný sjezd, který z pohledu rekordů, může být brán jako příklad možné politické akcelerace směrem dolů.

V každém případě politickou scénu zamíchá více než jeden shaker.

Tím první je vstup Ne-Politiků do volby o prezidentské křeslo. Zatímco jedni byly dosazeni mocí a penězi jiných, jsou zde jiní, kteří používají jen vlastní prostředky a myšlenky netahají z kapsy lobbistů, ale nechávají si je předložit rukama a ústy lidí, kteří republiku budují stejnými prostředky, kterými nabízí.

Ovšem, kromě těch, o kterých se tu mluví, jsou zde i jiní. Ti o kterých se mluvit teprve začne. Stačí totiž, aby se konal další předvolební průzkum, aby smazali rekord vytvořený před šesti lety výše zmíněnou novostranou, zajímavé na tom je, že celý veřejný průzkum bude probíhat naprosto shodně

Jdete volit?

NE!

Děkujeme

Jsem zvědav, zda-li stejně jako u klimatických změn, změn teploty oceánů, objemu poškození ionosféry, zemětřesení, síly větrných katastrof a dalších sledovaných údajů, bude třeba i zde měnit měřítka a tabulky přidáváním dalších článků stupnice.

NE, neboli hnutí jehož členové a vedení se doznávají transparentně k tomu, že Nejsou a nechtění být Elitou, totiž postavilo svůj program a cíl na jasně deklarovaných a hlavně sledovatelných kritériích, které na rozdíl od neurčitých, a nekontrolovatelných slibech vycházejících z úst představitelů léta existujících a znovu vzbuzených politických stran, resp. jejich marketingových a PR agentur, je možné si snadno ověřit a hlavně vyzkoušet na vlastní kůži, protože pochází z prostředí, které buduje a ne ničí.

Jsem velmi zvědav zda-li Vy sami NEJSTE ELITOU. Dejte vědět.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář