Odpadové dotační miliardy bez kontroly a bez výsledků

V pondělí 15.5.2017 se v online deníku iDNES objevil článek s následujícím titulkem. „Přínos miliardových dotací na odpady nikdo nekontroluje, kritizuje NKÚ“. Rád bych upřesnil, že zkratkou NKU se honosí úřad Národního Kontrolního Úřadu.

Připadá mi, že vlk, jenž sežral ovci, volal pojďme honit vraha ovcí a všechny ovce by přitakávaly hlavami a svým BEE by dávali vlku souhlas k další činnosti. Od roku 2013 se zabývám prevencí vzniku odpadu, na nefunkčnost, resp. přesně opačnou funkčnost odpadových společností a na ně často napojených neziskových, či vládních organizací a dalších přívlastků poukazuji již od roku 2010, kdy jsem začal první projekt související s činností, která se nakonec stala mým povoláním.

Text originálního článku najdete ZDE

Ve své práci se však nezabývám jen prevencí vzniku fyzického odpadu, tedy odpadků, které končí v popelnicích, kontejnerech a na dalších místech určený k ukládání odpadu a to včetně skládek či případně spaloven, zabývám se i prevencí plýtvání, tedy tvorby tzv. procesního odpadu.

Právě s ním totiž souvisí odhalení, se kterým přišel, a to zrovna v době politické krize a kárání ministra financí a jeho odboru, právě jeden z vládních a úřednických článků našeho státního aparátu.

Článek začíná větou informující o tom, že Ministerstvo Životního Prostředí rozdělilo na odpadové projekty 19 miliard dotačních prostředků a to v letech 2007 – 2013, tedy pětiletém období. Jen pro upřesnění, jedná se o

19.000.000.000 Kč

(což není ani zdaleka roční obrat firem pana Ministra), ale není to málo peněz.

Výsledkem je NIC

Neboli NICOTA, před kterou se snažil zachránit království Fantasie udatný Atrey v Nekonečném příběhu.

Přesuneme-li se v čase do období navazujícího, tedy léta 2013-2017, předpokládám, že výsledky budou totožné a mně nezbývá, než zopakovat, že

PREVENCE PLÝTVÁNÍ NENÍ JEN EKOLOGICKÝ, ALE I EKONOMICKÝ NÁSTROJ

Ono by totiž bylo možné tyto prostředky buďto nečerpat a nepodporovat drogovou závislost na cizích penězích, nebo by je bylo možno využít tak, že by změna byla znát na vzduchu, krajině, prostředí, městech i na lidech, které uprostřed toho všeho žijí a pracují.

Možná je na snadě otázka, proč si to myslím, odpověď je prostá

Já sám jsem za toto období dokázal zastavit více odpadu a to jen z vlastních prostředků a vlastní prací, než všechny odpadové společnosti v republice a možná i v Evropě, či dokonce na světě dohromady. A za tím si stojím.

Jak si mohu být tak jistý?

Snadno. Management odpadových firem, který jsem na začátku své činnosti oslovil a představil jim cíl své činnosti, tedy vytvoření světa bez odpadu a plýtvání, reagoval vždy stejně – spolupráci odmítl. Ačkoli mi to vrtalo hlavou, šel jsem dál a důvod pochopil až v průběhu času, kdy se mi pod nohama objevovali další větší i menší klacky.

PROSTŘEDKEM VÝDĚLKU ODPADOVÝCH FIREM JE ODPAD A PLÝTVÁNÍ

Ne jejich eliminace

Tak snadné to je.

Proč by tedy dělali, či dokonce podporovali něco, co jde proti základní filosofii firmy a cíli podnikání a profitu.

Na to vše jsem si vzpomněl nejen v době čtení výše uvedeného článku, ale i při pohledu, který se mi naskytl při jedné z mých květnových E-MOTION projížděk, pohled, který můžete vidět na obrázku níže. Zahlédl jsem totiž skutečnou MATERIALIZACI CIRKULÁRNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ano, je to skutečně tak. Firma, která žije z odpadu, z jeho ukládání na skládky, které sama provozuje, so nově vytvoří a nechá dotačně zafinancovat nový obor svého podnikání, který je sanace skládek.

Je to ta samá firma, která díky spolupráci s ostatními v oboru, má dost prostředků na to, aby přes politické a vládní lobby již po několikáté odsunula, i přes nařízení štědrého oslíčka otřes se, s tím divným jménem EU, zákaz skládkování.

Svou činností jsem však dokázal, že není nutno čekat až odpadový rytíři popustí otěže, konat se může a hned a firmy i jedinci, stejně jako vlády mohou začít konečně GENEROVAT PROFIT, NE ODPAD

Jak na to se dozvíte nejen na stránkách www.industrial-upcycling.cz, ale i na dotaz e-mailem, telefonem, či na některém z našich INUPs seminářů a workshopů, stačí jen CHTÍT.

Na úplný závěr si dovolím poznámku pod čarou. Tou je skutečnost, že na konci první poloviny měsíce května 2017 zaznamenala stránka www.industrial-upcycling.cz zajímavý zvrat. Tím je fakt, že zemí s nejvíce přístupy na naše stránky přestala být Česká republika, ale stalo se jí Japonsko, které i nadále svůj náskok zvyšuje. Je proto možné, že první zemí, kde budou principy systémové prevence vzniku odpadu aplikovány nebude jejich rodiště, ale země, na druhém konci světa, kde mají pravděpodobně lidé i firmy, větší chuť nežít na skládce.

 

Na úplný závěr si dovolím připojit link na dva roky starý článek s názvem UDRŽITELNÁ LEŽ, který vyšel s problémy na serveru iDNES. Co se od té doby změnilo, můžete posudit sami.

P.S. nevím, jestli jste si všimli chyby v perexu, kde jsem přejmenoal Nejvyšší na Národní Kontrolní Úřad. Byl to záměr a proto zde přikládám jak link na NKU, aby jste si tuto skutečnost mohli ověřit, tak link na originální zprávu o oněch 19 miliardách vyplýtvaných zbytečně. ZDE PAK CELÝ DOKUMENT.

 

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář