Odpadu patří svět

V roce 2019 jsem začal publikovat na svém anglickém blogu na platformě MEDIUM.COM články věnované obrům a jejich chování a vývoji. Články mají zajímavou návštěvnost, proto se tématu nadále věnuji. Dnes se mi mé články vybavili, když jsem si přečetl, že odpady mají své EXPO.

Stalo se tak díky reklamně na serveru iDNES

Reklamně, která se mi zobrazila, předpokládám, v souvislosti s tématy, která vyhledávám.

Konkrétně se jedná o výstavu s příznačným názvem PLASTIC WORLD EXPO a tato se bude konat na výstavišti v německém Essenu ve dnech 3-4. června 2020.

Po Evropské výstavě, bude na podzim i americká nesoucí stejné jméno, a z části jiné firmy a sponzory.

Organizátor z Velké Británie o sobě říká, že již desetiletí je vedoucím poskytovatelem informací z oboru plastikářského průmyslu a organizátorem akcí, jako je tato.

Návštěvníci se mohou účastnit zdarma, což je kromě jiného i indikátorem skutečnosti, že se bude jednat o sponzorovanou akci mající za cíl ukázat, že je se světem vše v pořádku, protože rytířů s bílými štíty, vestami a límečky je dost.

Když jsem si pročítal medailonky sponzorů Evropské části zaujalo mne, že všichni sponzoři hovoří o desetiletích odborné praxe a technologiích, které z obyčejného plastu učiní zázrak podobný korunovačním klenotům.

Součástí výstavy je i konference, která už dnes (14.1.2020) obsahuje 20 jmen. Myslím, že by bylo zajímavé vystoupit na konferenci, kde se má hovořit o budoucnosti, a pohovořit tam na téma INDUSTRY 5.0 a systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání. Bohužel tak mohou učinit jen ti, kdo si zaplatí za stánek, a to já nehodlám.

Z tohoto pohledu je jasné, že se napříč konferenčními a výstavními prostory budou šířit pozitivní informace, díky kterým nabyde návštěvník dojmu, že výkřiky GREENPEACE, že PAST JE PAST jsou jen křikem žížal pod koly bicyklů, které v zimě bez sněhu vyměnili obyvatelé za běžky a lyže.

Nevzácnějšími a nejzvanějšími návštěvníky pak budou dva japonští odborníci pan ONO SE a TO SE, oba s velkou a dlouhou praxí nejen v průmyslu, ale i politice.

Ve stejný den, jako pozvánku na výstavu mi byl serverem iDNES nabídnut článek s názvem, který se nedal přehlédnout

BAREVNÉ POPELNICE PŘED KAŽDÝM DOMEM MAJÍ KONEČNĚ NAUČIT LIDI TŘÍDIT

Článek přichází z krásného staročeského Chebu jehož radní se rozhodli naslouchat pískání odpadového krysaře a namísto stromů, keřů a květin ozdobit město odpadovými nádobami, které budou jeho veselí obyvatelé plnit odpadem rychlostí doposud nevídanou.

Jak z článku vyplývá, bude tím, kdo našeptává, společnost provozující technické služby pro město Cheb, společnost, která je zároveň distributorem techniky, kterou pro provoz ve městě využívá a společnost která je ze 100% městem vlastněná. Při pohledu do obchodního rejstříku mne u této společnosti zaujala ještě jedna drobnost, společnost nemá oprávnění k nakládání s odpady, to totiž v průběhu času zmizelo a namísto něho se objevilo Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a ač to vypadá jako drobnost, za takovou bych to z pohledu zákona neviděl.

Je trošku škoda, že vedení města Chebu, stejně jako mnoha jiných měst, nezvažuje namísto dalších investic do odpadového hospodářství zvážit možnost zavádění systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání.

Krok, který se totiž s takovou slávou chystá udělat, přinese namísto snížení celkového množství generovaného odpadu, pravý opak a očekával bych ze zkušeností, že instalace nových míst na tříděný odpad navýší celkové množství generovaného odpadu o 50 – 60%

Na závěr bych rád upřesnil, že CELKOVÝ GENEROVANÝ ODPAD = TŘÍDĚNÝ ODPAD + NETŘÍDĚNÝ ODPAD.

Myslím, že by radní mohli zvážit účast na příštím EXPO, materiálu budou mít dost, dříve, než se stačí rozkoukat.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář