Odpady a Odpadáři, v Česku se jim dobře daří

Tak nějak by mohl znít příspěvek na sociální síti básníků. Ne všichni však již pochopili, že Chvilka poezie, novou krev v duši vlije, a proto zůstaneme u slov vázaných a podnikání, kterému pomalu, ale jistě zvoní hrana i když je střeženo z nejvyšších míst.

Odpadový průmysl je pátým nejprofitabilnějším průmyslem světa, a to hned po

  • Obchodu se zbraněmi
  • Obchodu s ropou
  • Obchodu s lidmi
  • Obchodu se zdravím

Jeho „konkurenční výhodou“ (až do nedávna nezpochybnitelnou) je skutečnost, že plýtvat a generovat odpad se prostě musí. Jinak to nejde. Bez odpadu přeci nejde vyrábět. Bez odpadu nejde spotřebovávat, bez odpadu nejde nic.

Co však jde je třídit.

3R

Odpadová hnízda

EKO-KOM

Česká Asociace Odpadového Hospodářství

GREENPEACE, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SVĚT, OCEAN CLEANUP PROJECT.

Více popelnic a kontejnerů, nejlépe zahrabaných pod asfaltový, či betonový koberec, aby všude bylo čisto a odpad zmizel.

Mám pro Vás špatnou zprávu.

ODPAD NEZMIZÍ ZAMETETE-LI HO POD KOBEREC.

Bude tu i nadále, tak co s tím, když už jsme jednou dostali zaplaceno, za jeho „zmizení“, co třeba ho odvézt do Čech, je to prý taková díra, uprostřed Evropy, říká se jí nekonečný odpadkový koš, a končí tam to, co jinde nesmí ani přes hranice, a ještě se to dobře za přemrštěnou cenu prodá. Je jedno, je-li to Argentinské Hovězí z Polských krav, či Polský odpad z výroby, či Polský odpad z domácností a průmyslu.

Stejně postupují i developeři, a to nejenom ti malí, ale i ti průmysloví. Nejdříve staví a pak se zabývají zákony, tak to v tuzemsku chodí. Jsem si jist že pan Voss, nebude kvůli pokutě chodit bos, obzvláště je-li nabízená částka jen zlomkem měsíčních zisků.

Občas sice naruší garancí hedvábných, nelibě vonících stezek nepoučení aktivní úředníci celní správy, kteří místo razítka „APPROVED“ berou do rukou páčidla, aby se podívali, proč se do Čech vozí z Číny Celulóza, ale i to se jistě jejich poučením a případným vyhozením napraví.

Hlavám pomazaným je totiž naprosto jasné, že nedokáží-li držet své úředníky a lid v klidu, mohlo by se stát že přijdou o sladkou zábavu, která k biči patří.

Možná i proto, že naše republika je rájem odpadových firem, mne přestalo bavit vyhlížet budoucnost v odpadkovém koši, či na skládce a na rozdíl od jiných jsem začal stav měnit. Nejdříve sám a dnes? Stále narůstající počet lidí a firem, které, nejen, že pochopili, že lze vzniku odpadu předcházet, oni sami přestávají den ode dne více plýtvat a redukcí počtu kontejnerů na svých dvorech a nádvořích, redukují výrazně i náklady spojené s ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM, protože zjistili, že je lepší

GENEROVAT PROFIT, NE ODPAD.

P.S. Do stejné skupiny odpadových firem se řadí i ti, kteří podporují aktivně tvorbu odpadu sociálního a z nedostatku, udělali si business, o kterém tvrdí, že dělají dobro a je úplně jedno jmenují-li se HOME CREDIT, či se pro své ovečky přejmenovali na ZONKY. Zisky jdou do jedné kapsy.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář