Otevřené poděkování Ministerstvu Životního Prostředí

Ještě včera jsem měl na prázdném listu rozepsán článek „VODA a OHEŇ“ v něm jsem děkoval mluvčímu přírody, kterým je v České republice brabec. Dnes však svůj názor měním a tím i obsah článku a rád bych poděkoval všem na MŽP a jejich kontrolním orgánům.

Důvodem k této změně je další článek v novinách pana přednosty, článek, který dva dny před Vánoci nese hrdý titulek „ZA ZPRACOVÁNÍ LAHVÍ BEZ POVOLENÍ PADLA SKORO PŮLMILIONOVÁ POKUTA“.

Je krásné vidět, že ani před Vánoci bystré oko vykonavatele soukromé, pardon státní vůle nespí a hledí, kde schází razítko. Bez něj totiž, je život bezcenný.

Je zajímavé, že spojení obou témat (tedy toho o kterém jsem chtěl psát a toho o kterém píši) vidím nejen já, ale i listy pana přednosty, podívejte se sami.

Myslím, že MŽP a jimi řízení vykonavatelé moci by měli být veřejně pochválení za činnost, kterou dělají, vždyť bez nich by se mohlo stát, že odpadové společnosti, nebudou mít co zahrabávat na skládkách. Vždyť bez nich by se mohlo stát že spalovny odpadu postavené za miliardy, včetně té v Plzni Kotíkově, by neměly co spalovat. Vždyť by se mohlo stát, že miliardový business s odpadem, který je pátým nejprofitabilnějším businessem světa přijde o základ svého zisku a své ziskovosti, a to přeci nemůžeme dopustit.

Osobně bych se přikláněl, s ohledem na cílené kroky likvidace třídního nepřítele, který se snaží objem odpadu snížit, efektivnějším využíváním, čí dokonce prevencí jeho vzniku, k přejmenování samotného ministerstva například na MINISTERSTVO ODPADU A PLÝTVÁNÍ.

Myslím, že každý, kdo v republice žije, či do republiky přijede by pak lépe ocenil rozházené odpadky, které odpadové společnosti nechávají uklízet dobrovolníky, kteří jim několikrát již zaplatili za to, že svou práci budou dělat dobře. Jistě by ocenil duhovou barvu našich řek a černá kalová jezera, která dala již před 29 lety vzniknout nejunikátnějšímu novému tvoru na planetě.

Jsem rád že ministerstvo (ač zatím nesoucí pejorativní název obsahující slova ŽIVOTNÍ a PROSTŘEDÍ), naslouchá rádcům z řad firem, které umí vyrábět vodu (VEOLIA), pro které je odpad zdrojem (AVE), a mnoho dalších, jenž starají se o to, aby není-li na sjezdovkách, v lesích a na loukách sníh, zakryjí ho vrstvou kuliček polystyrenu ze zateplení domů (ZELENÁ ÚSPORÁM) obohaceného o retardér hoření zařazený EU na stejnou úroveň bezpečnosti jako azbest. Jsem rád, že MŽP neřeší zbytečné plýtvání a zaměřuje se na pravý opak, tedy na to, aby plýtvání stalo se životní náplní nejen lidí, ale i podnikajících subjektů. Je krásné vidět brabce jak radostně cvakají zobáčkem při slavnostním výkopu další logistické haly, či továrny, která namísto zelených luk dělá z naší zvrásněné krajiny kus betonu obaleného plechem, kolem které budou poletovat igelitové obaly o kterých již dávno ve své písní informoval národní bard.

Myslím, že předposlední den roku, stojí za vzpomínku na budoucnost, která nebude probíhat ve stromy a zeleni deformované krajině, ale v betonových blocích, tunelech a moderních jeskyních zvaných nákupní centra a umožní nám díky rychle se vyvíjejícím technologiím, odpoutat se od tíže, jež nám nohy výše a vystoupat z horozontálu na vertikál radosti a štěstí s kontrolovaným vzduchem.

Před tím, než řeknu děkuji, ještě úryvek ze včerejšího původního textu.

Voda a Oheň

V předposlední pracovní den roku jsem se konečně dostal k tomu, abych zpracoval článek novin pana přednosty. Jedná se o unikátní pohled do přírody, a nejenom to. Je to poprvé, kdy zvíře, resp. pták, poskytuje rozhovor pro veřejnoprávní medium zvané soukromý tisk.

Článek se jmenuje „CHCEME LEVNĚJŠÍ VODU A VYMĚNIT STOTISÍC STARÝCH KOTLŮ, ŘÍKÁ BRABEC

Jsem přesvědčen, že hovoří nejen za všechny ptáky a opeřence, ale i za tvory čtyřnohé, i ty bezpáteřní. Jistě se obeznámil s jejich potřebami, než přijal pozici mluvčího přírody.

Jak vidíte, bylo by jeho zveřejnění zcestné a proto doufám, že i Vy se připojíte k mému

DĚKUJI za všechno

ANO, děkuji.

P.S. na závěr jen maličkost. Projekt, který dostal od kontrolních orgánů MŽP pokutu, byl zmíněn v rámci soutěže MPO jako zajímavý vznikající projekt, jen o několik měsíců dříve. Zřejmě však ČIŽP v Plzni vídá obrázky které jsem nafotil na svých cestách já sám.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář