Paleta – Dřevo nebo Ocel

V rámci historického vývoje společnosti, bylo dřevo vždy důležitým zdrojem pomáhajícím člověku nejen přežít, ale i růst a budovat společnost. Dřevo bylo pravděpodobně prvním nástrojem a jeho vlastnosti se brzy staly základem široké škály použití.

Vlastnosti dřeva používáme dodnes.

Stavíme z něj. Topíme s ním. Konzumujeme ho. Píšeme na něj. Čteme ho. A jen tak mimochodem díky němu, resp. díky tomu co na něm roste získáváme kyslík.

I přesto, či snad právě proto, je dřevo jen a pouze položkou na účtu, lesy se staly komoditou v níž cena mrtvého dřeva převažuje nad funkcí a to i přesto, že dřeva jež již „zemřelo“ je na trhu více než dost, jen zůstává bez povšimnutí.

S ohledem na mou vlastní profesní praxi vím, že například 54% dřevěných obalů, včetně palet, je používaných pouze jednorázově. Důvodem není jejich nefunkčnost, jako spíše neschopnost a nezájem všech stran, prodloužit životnost na dobu delší jedné cesty, či najít možnosti druhotného využití v objemech, které trh nabízí a poskytuje. 74% kartonových obalů v průmyslu končí shodně.

Speciálně palety jsou k vidění všude a téměř všude jich mají klienti nadbytek a často končí na skládkách, či ve spalovnách.

I přesto, že jsem již mnohokrát slyšel, že jsou dřevěné palety a speciálně pak EUR palety nenahraditelné, nemyslím si to a spolu s klienty a partnery jsme se rozhodli vyvinout a otestovat alternativu z materiálu s permanentní obnovitelností a udržitelností, z oceli.

Koncept vychází s jiného staršího, který již pět let úspěšně integrovali do svých toků klienti a partneři.

Jedná se o koncept ocelových, drátěných boxů, postavených na variabilní platformě, umožňující se přizpůsobovat potřebám uživatele.

Zatímco doposud byla základem „bedna“ rozhodli jsme se v novém projektu tuto zaměnit za paletu.

Paletu rozměrů 1200 x 800 mm

Paletu, jež namísto „nožiček“ nabízí ližiny pro bezpečné zaskladnění do paletových regálů

Paletu, která je plně kompatibilní například s kovovými paletovými ohrádkami, které klienti používají, ale mají permanentní problém s uvolňováním a ztrácením jejich fixačních prvků.

Namísto dřeva, pozinkovaná ocel

Namísto jedné až ato cest, stonásobek

Stejná nosnost, stejné rozměry, stejný způsob manipulace

Nulová prašnost, vysoká odolnost

Snadnější fixace přepravovaného materiálu díky systému dna, které umožňuje upevňovat jednotlivé prvky i celek, a to i v případě, že zboží nevykrývá celou paletu.

Standardní rozměr nejpoužívanějšího typu palet umožňuje bezproblémové umístění do stávajících paletových regálů, stejně jako nevyžaduje změnu manipulační techniky v rámci logistických operací.

Díky Modulárnímu systému je možné stejně vytvořit půl i čtvrt paletu a garantovat shodné vlastnosti při vyšší nosnosti.

Cílem vývoje je kromě jiného výrazné snížení spotřeby dřeva na výrobu dřevěných obalů určených na jednu jedinou cestu. Vhodná implementace zároveň umožňuje ze středně a dlouhodobého hlediska výrazně snížit náklady spojené s nákupem palet a následně s jejich likvidací ve formě odpadu.

V souvislosti s prohlášeními předních výrobců oceli, kteří se v čím dále vyšší míře zavazují ke snížení uhlíkové stopy svých operací na úroveň blízkou nule, pak bude tento krok mít pozitivní vliv i na snížení negativního vlivu lidské, a hlavně pak průmyslové a logistické činnosti na životní prostředí.

A není třeba se bát, paleta už dnes není jediným dřevěným obalem, kterému jsme se podívali na zoubky.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář