Plýtvání člověkem

Lidé, kteří mne znají ví, že nejsem zastáncem citátů a už vůbec ne citátu cizích lidí. Je to i jeden z důvodů proč jsem si nedokázal oblíbit Halinu Pawlowskou. Její knihy, rozhovory a pořady byly totiž plné citátů až mi připadalo, že jsou celým obsahem, a to mi nedělalo dobře.

Sám cituji cizí autory nerad

To už raději sám sebe

Ale jednoho horkého červencového dne se můj pohled na citáty změnil a změnit ho dokázala žena. Žena, o které jsem nikdy předtím neslyšel, ale doufám a věřím, že o ní neslyším naposledy.

Jmenuje se ANNA HOGENOVÁ

A má křestní jméno, s nímž žila i má babička, tatínkova maminka, která celý svůj život věnovala druhým přesto, že ji zevnitř rozežírala rakovina, kterou jako válečná a poválečná zdravotní sestra sbírala kousek po kousku na stanici nemocničního rentgenu v dobách, kdy o ochranných pomůckách nebylo řeči, minimálně ne v Československé Socialistické Republice, v níž prožila největší část svého života.

Když začala má redakční spolupráce se serverem www.inodpady.cz, rozhodl jsem se v jednom ze svých prvních příspěvků čtenářům osvětlit nejen to, co je systémová prevence vzniku odpadu a jak funguje, ale i jaké jsou druhy odpadu, kterým jsem se rozhodl předcházet, jsou čtyři

FYZICKÝ – SOCIÁLNÍ – URBANISTICKÝ – PROCESNÍ

A právě druhý jmenovaný je věnován lidem, na které se tak často a rádo v současné moderní technologií naplněné době, zapomíná.

S paní Hogenovou, resp. paní Profesorkou Hogenovou, jsem se seznámil díky serveru www.neurazitelny.cz a její přednášce, kterou server sdílí volně k dispozici na svém youtube kanálu. Nevím, kdo přesně za tímto serverem stojí, ale nepovažuji to za důležité tak, jako obsah, který byl nabídnut.

97 minut a 19 vteřin ohromení

Fascinace obsahem, tónem, rytmem

Takto silně mne již dlouho řeč žádného řečníka neoslovila.

https://www.youtube.com/watch?v=3nxG8gXuVR4

Paní Hogenová se narodila čtyři roky po mém tatínkovi a tři roky před mou maminkou, patří tedy ke generaci mých rodičů, ale silou svého vystoupení a energií bych řekl, že je o generaci mladší.

To, čím mne nejvíce při své přednášce oslovila je skutečnost, že popisovala mou vlastní cestu poznání i práce. Ukázala mi, že cesta, na kterou jsem vydal, již objevili jiní, dávno přede mnou. Paní profesorka má dar věci jasně pojmenovávat, a cítí-li to jako nutné i automaticky vysvětlovat pojmy, které vnímá, že nejsou publiku známy.

Paní profesorka je tím, čím jsem se rozhodl být i já

Č L O V Ě K E M

A věřím, že její knihy brzy obohatí mou knihovnu, stejně jako například knihy, které zmiňuje.

Myslím, že každá z knih by mohla nahradit na stolech manažerů stohy jejich povinné business literatury utvrzující je v názoru, že peníze jsou bohatství a bohatství je moc, zatajujíce, že s mocí přichází i její sestra, dvojče, NeMoc.

V každém případě je faktem, že plýtvání lidskou prací je všudypřítomné a často platí, čim větší zaměstnavatel, tím vyšší míra odosobnění člověka s jeho „výměnou“ za zdroj. Nevěříte? Tak se podívejte na dveře kanceláří a na vizitky lidí, kteří by se měli práci s lidmi intenzivně věnovat, neb to mají v náplni své práce.

Najdete tam pravděpodobně dvě písmena H R

V anglickém jazyce to jsou první písmena slov HUMAN RESOURCES, což je možné přeložit do češtiny jako LIDSKÉ ZDROJE.

Osobní oddělení zmizelo, stejně jako osoby, zůstaly jen zdroje.

Přitom je čím dál častěji slyšet to, co se vinulo jako zlatá nit prvním ročníkem nejlepší tuzemské logistické konference. Konference nesoucí název LOGISTICS RIDE, jejímž organizátorem je tuzemská špička v oboru výuky logistiky – LOGISTICKÁ AKADEMIE v Ostravě.

Když už jsme u ní, už víte, co budete dělat 23 a 24. dubna 2020? Já mám poměrně jasno

Plýtvání lidskými schopnostmi, nejen lidskou silou, je všudypřítomné. Je tak běžné, že si ani neuvědomujeme, že se jedná o plýtvání. Nemluvím však jen o tom, že „levní lidé“ mají nejen nejdelší pracovní dny, ale často se na ně vztahují mnohem přísnější pravidla, než na ty, kteří jim práci dávají. Mluvím také o lidech, kterým práci ztěžují až téměř znemožňují zákony a nařízení, která stejně jako v případě odpadů neřeší detaily jako je stáří, materiál, schopnosti, použitelnost ale jen to, zda-li byla daná věc umístěna na místo určené k ukládání odpadu.

Příliš mladý, či mladá na práci to ve věk PŘEDPRODUKTIVNÍ

Příliš starý, či stará na práci, to je věk POPRODUKTIVNÍ

Paní profesorka Hogenová, to říká dobře a věřím, že bude-li české školství plné stejně moudrých, odhodlaných, vzdělaných a energických lidí, jako je ona sama, přestane člověk být jen zdrojem a stane se zase ČLOVĚKEM.

V pokračování bych rád ukázal, jak lze plýtvání lidskou prací předcházet.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář