POKUTA SE VYPLATÍ

Již téměř rok mám tu čest spolupracovat se serverem www.inodpady.cz a již téměř rok sleduji nejen články vlastní, ale i ty, které jsou publikovány druhými, a to včetně tiskových zpráv, které v průběhu roku přibylo a přibývá. Jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů nese zkratku ČIŽP.

Jedná se o zkratku ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Instituce, před kterou třese se malý i velký

Všechny zprávy (pokud si dobře vzpomínám) měly jednoho společného jmenovatele, v názvu se objevilo slovo POKUTA.

Měnil se obsah, důvod a částka, ale jedno zůstalo shodné – trest za prohřešek proti zákonům a nařízením.

V mnoha případech bylo zmíněno, že dané právnické osobě byla udělena pokuta již několikátá, co však sděleno nebylo, zda-li tato pokuta jednak byla zaplacena a za druhé, zda-li nastala změna.

Ta totiž, jak to tak vypadá, tak vítaná není.

Důvod je prostý. Nebylo-li by pokut, nebylo by prostředků a odměn pro ty, kdo prohřešek našli a zpracovali.

Pokuta se prostě vyplatí

Nebo se mýlím?

Na stránce ČIŽP se dozvíme, že

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.“

V této větě se skrývá odpověď.

ČIŽP není odpovědná za změnu, nápravu, či dokonce předcházení vzniku, ale za DOHLED a DODRŽOVÁNÍ a činí tak již od roku 1991.

Dokonce není zmíněna ani náprava

Snad i proto mi logo připomíná oko a ne ruce, které by pracovaly

Zajímalo mne, kolik očí ČIŽP má a bohužel jsem se to nedozvěděl, a to ani ze stránek, ani z výroční zprávy, které mluví o počtu zpracovaných žádostí, nikoli však o jejich objemu, obsahu či množství prostředků, které byly úspěšně vymáhány.

Jedno však zůstává jasné, kdyby nebylo přestupků, nebylo by třeba očí.

Vidíte tedy jediný důvod, proč by ČIŽP měl projevovat snahu o předcházení vzniku odpadu a plýtvání? Mám obavu, že stejně jako zřizující orgán Ministerstvo Žehu Posledního je efektivní prevence jedním z největších strašáků, a proto je třeba se jí zdaleka vyhnout.

Vždyť jak říká ministryně financí naším úspěchem je rostoucí počet pokut a pokutovaných

Přiznám se, že se těším, až se na stránkách ČIŽP například v sekci AKTUALITY poprvé dočtu, že včasnou prevencí bylo zabráněno poškození životního prostředí a nebylo proto nutné vystavovat žádnou pokutu.

To totiž bude signálem k pochopení, že plakat nad rozlitým mlékem se dá nekonečně dlouho, Nerozlít ho je však možné hned.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář