Požární Revoluce se jmenuje SUCHÁ MLHA

Každá doba má revoluční vynálezy. Mnohé skončí v zapomnění, ale nemnoho z těch, které uspějí, dokáže změnit život miliardám jiných na dlouhou, hodně dlouhou dobu. Mám to štěstí, že jsem jeden další, na cestě budování světa bez odpadu a plýtvání potkal. Jmenuje se SUCHÁ MLHA.

Pravidelní čtenáři si vzpomenou, že to není tak dlouho, kdy jsem tento výraz již zmínil a mají pravdu, zmínil jsem ho totiž v souvislosti s projekty, které dokazují, že s vodou se dá výrazně šetřit, a i přesto dosahovat lepších výsledků než, když docházelo k nebetyčnému plýtvání s ní.

S každou technologií, výrobkem, procesem, který mne zaujal, či je mi nabídnut se snažím co nejlépe seznámit. Nechci však znát detaily jejich vzniku, ani cenu, chci vědět, jak je možné je prakticky uplatnit, a právě tento přístup mi umožňuje v technologii SUCHÉ MLHY, tak jak ji „nabízí“ či „vyrábí“ prostředky společnosti ALATYR vidět skutečně revoluční změnu. Změnu, na kterou není nutné čekat, protože již existuje a je okamžitě dostupná.

Před dalším textem bych se s Vámi rád podělil o jedno video a doporučuji jej dokoukat do úplného konce.

Jak jste viděli, výbuch přežil nejen stroj, ale i jeho obsluha, které jen bylo nutné pomoci otevřít zvenku spečené dveře manipulačního vozíku a předpokládám, že je Vám jasné, že je tento brutální příklad v mém článku právě proto, že byla při hašení použita technologie SUCHÉ MLHY. Máte pravdu a proto mi dovolte abych Vám položil ještě jednu otázku.

KOLIK VODY BYLO SPOTŘEBOVÁNO NA ZVLÁDNUTÍ TOHOTO POŽÁRU A ZÁCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA A TECHNIKY?

DOkážete si představit jak efektivní by byla integrace automatických springlerů například na benzínových pumpách, které (jak stojí i tomto článku časopisu PETROL) nemohly zatím standardní springlery používat, protože voda není tím správným hasicím prostředkem.

Než se rozmyslíte, dovolím si předložit ještě dvě videa. To první ukazuje, jak rychle a efektivně lze za pomoci stejné technologie uhasit hořící trávu a porost. Doporučuji si všimnout průměru hadice, kterou požárník drží v ruce.

Druhé video ukazuje aplikaci technologie hašení SUCHOU MLHOU přímo do konstrukce autobusu, kde dochází ke spuštění v případě požáru motoru, který se v nedávných dnech několikrát opakoval právě u autobusů, a to nejen v Praze.

Co na to říkáte?

Hašení SUCHOU MLHOU umožňuje ušetřit až 95% standardně použité vody což znamená, že i požární techniku je možné výrazně redukovat. Jako logistik, vidím v této redukci další přínosy

  • Menší vozidla budou mít lepší průjezdnost a budou rychleji na místě zásahu
  • Menší a lehčí hadice budou snadno zvládnutelné jednou osobou a osádka jednoho vozu tak může souběžně hasit z několika směrů současně
  • Rychlost, s jakou je požár uhašen redukuje významně objem času a tím i rizika poškození zdraví nejen zasahujících, ale i těch, kdo jsou v přímém ohrožení života.
  • Technologie SUCHÉ MLHY umožňuje hasit všechny typy požárů bez ohledu na jejich typ. Můžete tak hasit elektrozařízení stejně jako dřevo, Olej, stejně jako papír, benzín stejně jako baterie.

Ptáte-li se co má tato technologie společného se mnou, pak odpovím že nic a všechno. Rozhodl jsem se totiž jí pomoci vstupu na trh, a tím urychlit stav, kdy lidé, kteří nasazují své životy za druhé a jsou ochotni je obětovat k záchraně druhých, budou moci svou práci dělat efektivněji a zároveň nebude tak časté, že v době narůstajícího sucha, prostě nebude čím hasit a oni budou stát a jedinou vodou, budou slzy v jejich očích, kterými budou přihlížet zkáze, které nedokáží zabránit.

P.S. Článek obsahoval otázku a nebylo by správné, ji nechat nezodpovězenou. Zde je tedy odpověď. K uhašení vzniklého požáru bylo spotřebováno 12l vody, slovy DVANÁCT LITRŮ. Nechám jen na Vás posoudit, zda-li je to hodně, či málo za záchranu života a majetku.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář