Pravidelné Pátky

Dnes, tedy v pondělí, bych Vám rád nabídl možnost osobního setkání. Kdy? V pátek. Kde? V kanceláři IBCSD LAB v Plzni? Proč? Protože budeme mít možnost si osobně popovídat a jednat o tom, jak by bylo možné implementovat systémovou prevenci vzniku odpadu do Vašeho vlastního závodu.

A nejenom to.

Proč jsem se k tomuto kroku odhodlal?

Je to prosté. Za svůj profesní život jsem měl možnost být účasten mnoha networkingových akcí. Některé byly jednorázové, jiné pravidelně se opakující. Některé zdvořilostní, jiné účelové, všechny však měly jedno společné – SETKÁNÍ ČLOVĚKA S ČLOVĚKEM.

A právě tuto „člověčinu“. Která je základem humálního přístupu k životu, bych rád vyvolal z minulosti zpět a vytvořil z ní nedílnou součást PRŮMYSLU 5.0.

Věřím, že mou nabídku přijmete a nebudete se zlobit, nepřijdete-li hned na řadu.

V práci i životě je třeba systému a řádu a tento chci vložit i do formátu PRAVIDELNÝCH PÁTKŮ.

Navíc po Vás budu vyžadovat, abyste zaplatili tím nejdražším, co máte, svým časem a já vložím ten svůj. Budeme tedy na počátku rovnocennými partnery bez ohledu na to, zastupujeme-li jen sami sebe, firmu, či nadnárodní korporaci.

Místo setkání jsem určil záměrně.

Ne proto, abyste to Vy měli daleko a já blízko, ale proto, aby všichni dostali již na začátku naší možné spolupráce stejný obrázek. Obrázek místa, kde nejen INDUSTRY 5.0 vznikl, ale díky němu i existuje a je vybaveno z výstupů INDUSTRIAL UPCYCLING.

Každý jednotlivý kus nábytku vyjma mé židle jsem vyrobil vlastníma rukama a všechny, byly by se staly odpadem, kdyby nebylo INDUSTRIAL UPCYCLING, kdyby nebylo 6R, kdyby nebylo mne a lidí, kteří začali svět vnímat jinak.

V kanceláři můžeme psát své nápady, promítat je na zeď, využívat internetu i z ní vyrazit na jednokolkách ven, na jednání v pohybu.

Primárně by se mělo jednat o jednání dvou lidí

Ovšem do prostoru se nás vejde i pětinásobek. Důležité je, abychom se sešli proto, že chceme hovořit, přemýšlet, spolupracovat a tvořit. To vše dokážeme, budeme-li přistupovat nejen k našemu setkání, ale i sami k sobě s plnou mírou důvěry a transparentnosti a budeme-li hovořit stejným jazykem, kterým nemusí být čeština.

DO BUDOUCNA ZPÁTKY, PRAVIDELNÉ PÁTKY.

Ano je to skutečně tak. V rámci pravidelných pátků dostaneme společně možnost nahlédnout do budoucnosti, dostaneme možnost hovořit bez příkras, bez cenzury, ale ne bez myšlenek. Čas strávený společnou diskuzí bude základem spolupráce, bude základem změny mysli všech, kdo jim budou účastni.

Nevím jak Vy, ale já se již těším. Prvním termínem konání je Pátek Patnáctého Března 2019. Budete-li chtít, aby byl tento pátek tím Vaším, rezervujte si prosím svůj čas e-mailem na adrese michael.rada@industry50.biz a zavolejte. Těším se na Vás a na to, že naše setkání nebude poslední.

P.S. je ještě jeden důvod proč chci konat Pravidelné Pátky ve své kanceláři v Plzni. Tím důvodem je skutečná snaha těch, kteří mají zájem na změně a udržitelný rozvoj, svět bez odpadu a plýtvání jim nejsou cizí, dokázat, že to myslím vážně.

Od 10 do 14 hodin to mají možnost dokázat už jen tím, že se vydají na první část cesty k budoucnosti.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář