Přejděte na druhý chodník

Jedna z nejběžnějších výstražných cedulí na trhu a v ulicích. Je jedno, jakým procházíme městem, je pravděpodobné, že na podobnou narazíme. Již delší dobu si všímám, že osoby, které ji umisťovali, nezajímá, zda-li druhý chodník existuje.

Ovšem kapitální úlovek, který se mi podařil v Písku, zatím vede tabulku oblíbenosti

Druhý chodník je totiž až za řekou

A most je za chodníkem, který kvůli špatně udělané práci, opravují a opět špatně, ovšem za nové peníze ti, kdo ho špatně udělali a pro jistotu, si kvůli práci na jednom metru zavřeli úsek v délce 200 m a na oba konce dali ceduli umístěnou výše. Druhý most je vzdálen 10 km.

Opálení chlapíci, do půli těla sedící na zemi přendavající dlažební kostky ze sektoru A do sektoru B, a nad nimi vedoucí, který všem, kdo nedokáží přeplavat na svém kole, invalidním vozíku, ale i chodcům vysvětluje, že takhle by to nešlo, to to nemuseli vůbec ohrazovat, vždyť tam jsou cedule, no né.

Tento obrázek se mi naskytl jen jeden den poté, kdy jsem měl tzv. kontrolní návštěvu projektu INDUSTRIAL UPCYCLING na kterém jsem strávil tři měsíce tohoto roku.

Projektu, který klient očekávající ROI do konce roku, překvapil ROI polovičním a je možné, že podaří-li se realizovat ještě další části, pak se bude jednat o dosažení významné ROI Reverzní.

Při kontrolní návštěvě jsem nejen viděl upřímnou snahu implementovat návrhy, které vyplynuly za dobu mého pobytu na místě, ale některé prostory se změnily tak výrazně, až mi to vyrazilo dech, ale zároveň mne utvrdilo v názoru, že INDUSTRIAL UPCYCLING je jedním ze základů PRŮMYSLU 5.0. Je totiž na jeho počátku, resp. na počátku subdodavatelského řetězce, řetězce, který není postaven na NOVĚ VYROBENÉM A NEPOUŽITÉM ale na využití již vyrobeného a použitého.

Tato změna znamená nejen plně zachovanou funkcionalitu a funkčnost, ale i výrazné nižší náklady na pořízení. V tomto případě byly náklady tak nízké, že rozdíl nákupní ceny pokryl plně náklady spojené s mou prací na místě po dobu tří měsíců.

Rád bych upřesnil ještě maličkost, tento projekt skutečně trval tři měsíce, ale pobyt u klienta, za který hradil můj čas byl 25 dní, rozložených pravidelně právě v tomto časovém horizontu. S ohledem na funkci odpovídající INTERIM managerovi, je Vám jistě jasné, že se nejednalo o úhradu měsíční mzdy ve výši průměrného platu, ale částku odlišnou.

Důvodem propojení obou témat do jednoho byla pro mne skutečnost, která obě témata propojuje. Je jí fakt, že CEDULE říkající, co máme dělat byly v prvním, ale i druhém případě. Teprve skutečnost, že jsem se nenechal zákazem odradit a pokračoval, při zachování všech bezpečnostních pravidel dál, mi umožnilo zjistit, že lze věci vidět jinak.

Díky realizaci mnoho oborových projektů nejsem zatížen profesní slepotou, která je všudy přítomna tam, kde strávíte prací více než 6 měsíců (na výrobní lince může přijít i po několika hodinách). Tato skutečnost, spolu se snahou o stálé a permanentní učení se a získávání nových znalostí a s nimi i partnerů, kteří znají téma do detailu mi dává možnost vidět i to, co jiným zůstává skryto, a to nejen za „zákazovou“ cedulí, ale i pod kobercem, kam se často zametá to, co nechceme, aby viděli jiní a zapomeneme na to, že to ztratíme z očí a tím i mysli i mi sami.

Na úplný závěr si dovolím ještě foto pořízené jen dva dni po pořízení první fotografie, a to v jiném městě. Přikazová cedule na jednom chodníku nabádá k přechodu na chodník druhý a ten činí to samé. Tuto formu bych nazval ABSOLUTNÍ ŘEŠENÍ.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář