Prevence Vzniku Odpadu

Je jistě jen shodou náhod, že svou cestu na workshop ZERO WASTE V LOGISTICE A LOGISTICKÉM ŘETĚZCI, kterou jsem v polovině září absolvoval do Brna, a následně pak do Zlína, jsem strávil pročítáním podkladů MŽP a TAČR k tomuto tématu,

K tématu, kterému se i přes opakované výzvy zasílané a předávané na MŽP odmítalo od roku 2014 zabývat. A nyní – překvapení.

Najednou je prevence odpadu všude.

Je jí tolik, až mi připadá, že TAČR – Technologická Agentura České Republiky, nedělá nic jiného, než přemýšlí nad tím, co bude dělat až dojdou znaky řecké abecedy.

A dělá, a já jsem si dovolil se podívat hlouběji, co to vlastně je

Například zpracovává a vydává na krásném laminovaném papíře studie, resp. podklady, resp. texty týkající se tématu a že to je hodně práce můžete posoudit sami

  1. Průvodce předcházení vzniku stavebního odpadu – 30 stran s jednou stranou s tabulkou s příklady dobré a špatné praxe
  2. Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu Příloha 1: 4 PŘÍKLADY EVP NA TÉMA „HOSPODAŘENÍ POTRAVINAMI A PROBLEMATIKA PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI“ – 69 stran
  3. Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu – 39 stran
  4. Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni – 50 stran
  5. Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a stravování – 38 stran

Cesta do Brna je dlouhá, stejně tak čtení podkladů a co mne překvapilo není rozsah, protože i mně je známo, že více stran, více rozumu, ale skutečnost, že jsem ani v jednom z materiálů nenašel, jak lze skutečně vzniku odpadu předcházet.

Druhým překvapením je, že ani jeden z dokumentů není určen pro ty, kdo odpadu vytváří nejvíce, tedy pro firmy a společnosti podnikající v průmyslu s jedinou výjimkou, a tou je cestovní ruch, resp. pohostinství, druhým zmíněným je stavební průmysl.

Dva z mnoha.

Málo z mnoha.

Odráží se skutečný nezájem na změně. Udržitelnost je definována snahou udržení vlastní důležitosti a práce a z ní vyplývajícího zisku a profitu. TAČR je ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU.

Znamená to tedy, že prostředky na provoz jsou garantovány v rámci státního rozpočtu nepřidělují se na základě výsledků odvedené práce, ale objemu výkazů a tiskových výstupů. Cílem není měnit, ale udržet a jak říká jeden z bodů týkajících se činností, které TAČR zabezpečuje – zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti

V této souvislosti mne zaujala ještě jedna skutečnost, a to absence obsáhlejších informací o samotné TAČR. Na stránkách jsou sice k nalezení dva, ano DVA dokumenty ale ani jeden neobsahuje informace aktuální ale ani historické.

Tím prvním je AUDIT ČINNOSTI TAČR z 30.5.2016 a tím druhým pracovní verze dokumentu s názvem Akční plán implementace Strategie TA ČR datovaný 3 lednem 2017. Z mého pohledu stojí za shlédnutí právě druhý zmiňovaný dokument, který obsahuje 2,5 stránky textu (+ obsah), Jeden Graf a 50,5 stránek tabulek, a to je něco co mne skutečně fascinovalo.

Jak jsem zmínil v úvodu, jedu právě z Plzně na přednášky na Moravu a když píši tuto část, právě jsme minuli Pardubice. První vlak ČD mi v něčem připomněl práci MŽP a TAČR, která zastřešuje i projekty spadající právě pod toto ministerstvo.

Všechny vozy a místa v nich byly označeny informací o přítomnosti elektrických zásuvek ve vozech.

V žádné ze tří vyzkoušených však nebyl elektrický proud.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář