Proč budou hořet další skládky?

V měsíci srpnu v Čechách a o několik měsíců dříve v Polsku, výrazně vzrostl objem požárů souvisejících s odpadem a odpadovým hospodářstvím. Hoří skládky, Hoří třídírny odpadu a co hůř, je to jen začátek další kapitoly budování globální skládky.

Požáry zaměstnávají čím dál větší počet hasicích vozů a jejich posádek a spolu s nimi narůstá i spotřeba vody, s níž je třeba v těchto místech zacházet obezřetně, protože mnohá z nich jsou stejně náchylná jako čerpací stanice, tedy šance znečištění podzemních vod je značná.

V nadpise se ptám, proč budou hořet další skládky? A rovnou si odpovím, protože to je úklid před vytvořením nových. Pod jiným jménem společnosti, se tak stane další ze zázraků při kterých se vypaří viník a namísto něj se objeví se stejnou tváří bezúhonný občan, který nechce nic jiného než čistit svět tím, že bude odpadovým hospodářem.

Státní úředník rád vtiskne kulaté razítko a ministr Brabec jistě rád přijede přestřihnout další pásku na třídící lince, či úložišti odpadů, jak se již pár let skládky nazývají.

Ale na konferenci na PREVENCI ODPADŮ se od odpadových firem a jejich partnerů dozvíte, že bude líp Otázky však nechte doma, nebude na ně čas, stejně jako na skutečnost, protože místo ní zní lži podstatně lépe.

Je jedno kde

POLDI KLADNO

KUTNÁ HORA

STARÉ KŘEČANY

OLOMOUC

PŘÍBRAM

ŘECKO

Co o skládkách a jejich hašení říká server POŽÁRY.CZ?

„Požáry skládek tuhých odpadů jsou charakteristické skrytými cestami šíření požáru a skrytými (kaverny), obtížně přístupnými ohnisky pod povrchem, nedokonalým hořením a vznikem toxických zplodin hoření a silným vývinem kouře.

Pro jednotky je hašení komplikováno obtížnou přístupností k místu požáru, nejsou zde zásahové cesty, hrozí poškození požární techniky (proříznutí pneu, hadic), nebezpečí propadnutí, v okolí místa zásahu zpravidla nejsou přírodní vodní zdroje a účinnost hasiv je malá vzhledem k nedostupnosti ohniska požáru a různorodosti hořících materiálů (plasty).

Hašení požáru je zdlouhavé a trvá až několik dnů, avšak také nevyžaduje okamžité zahájení hasebního zásahu. Zpravidla se neprovádí záchranné práce.“

Primárně potvrzuje to, co bylo řečeno výše.

S ohledem na to, že majitele skládky požár nic nestojí, je ekonomicky nejvýhodnější cestou úklidu, za který dostal zaplaceno, aniž by jej musel udělat, stačilo odpad zamést pod kobereček. Ani bych se nedivil, kdyby majitelé dostali možnost vymáhat náhradu škody na svém podnikání u pojišťovny, pak nejen, že by byl oheň dobrým pánem, ale i štědrým investorem, kterého je třeba si hýčkat a nabídnout mu další sousto.

Jak jsem zmiňoval je další zemi ráje požárů skládek Polsko, země jejíž potravinový odpad je často určen pro české spotřebitele, kteří jak všichni ve světě a v Evropě vědí, nehledí na kvalitu, ale kvantitu za nízkou cenu. Situace došla tak daleko, že ODPADOVÉ MAFII, která je stejně činná a funkční i v tuzemsku vyhlásil válku sám ministr.

Dalo by se říci, že s podobnými problémy se v sousedním Německu nesetkávají. Až na výjimky (Rostock, VEOLIA, 122 požárníků, 36 požárních aut, nedostatek vody, odpovědnost provozovatele nulová) je to pravda.

Ne však proto, že by německý průmysl a obyvatelé odpad nevytvářeli, jako proto, že pro tamní odpadovou mafii je levnější skládku transferovat do některé z východních zemí, kde skládkování je stále za hubičku.

Co jej nechat odvézt k Liberci

Nebo třeba k Libčevsi, kde i opakovaný požár, je vítaným rozptýlením obyvatel

Ptáte-li se, kdy se podobné nešvary přestanou dít, zklamu Vás svou odpovědí. Nikdy.

Protože píší-li zákony země odpadové společnosti pro které rostoucí objemy plýtvání a tvorby odpadu rovnají se rostoucím ziskům, není důvodu na změnu.

Leda byste ji chtěli Vy sami

Tak se rozhodněte

Co po Vás

zůstane

P.S. jen maličkost na závěr. Využitím technologie hašení suchou mlhou lze požáry skládek nejen minimalizovat, ale při nutnosti implementace řešení typu springlerů i předcházet. Můžete hádat, kdy je odpadové společnosti budou muset zařít používat.

P.P.S. V průběhu 10 dní po napsání článku se kromě jiného objevily na serveru požáry.cz dva zásahy tákající se skládek a odpadů. PRVNÍDRUHÝ

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář