Proč by měla téct bez užitku

Ve svém včerejším příspěvku jsem se věnoval vodě, resp. snižování jejího objemu na povrchu planety, ale i v zemské atmosféře. Nehovořil jsem o vodě pod povrchem a to proto, že právě k ní bych se rád dostal dnes, a to hned ve dvou pohledech.

Tím prvním je pohled ekonomického, ekologického a efektivního čerpání z hloubek nad 50 m pod povrchem, kdy bych rád připomněl úspěch Pavola Floriše a jeho větrných čerpadel instalovaných nejen v zahraničí, ale i v čím dál vyšší míře v tuzemsku. Ukázalo se totiž, že jejich aplikace například na existujících vodních plochách dokáže zajistit rybám a dalším živočichům dostatek kyslíku a zároveň slouží ochlazování vody, čímž se minimalizuje riziko jejich „uvaření“ tak jak jej čím dál častěji potkáváme nejen v tuzemských rybnících, ale i v mořích a oceánech na celé planetě.

Všem, kdo potřebují vodu a nechtějí vrtat studnu, protože ví, že postačí vrt, doporučuji navštívit stránky http://pfloris.cz/, kde najdou nejen všechny potřebné informace a možnost nákupu, ale i radu od člověka, který již dávno pochopil, že hodnotou vody nejsou peníze, ale život, který umožňuje. Nezapomeňte pana Floriše ode mne pozdravovat.

Druhým tématem, který se věnuje vodě v podzemí, tentokrát však uzavřené v trubkách a potrubích jsem se poprvé zabýval před pěti lety, kdy jsem na technologii, o které chci psát poprvé upozornil nejen veřejnost, ale u zástupce MPO, MŽP, politiky a vodohospodáře, abych se shledal s nulovým zájmem.

A tak, zatímco v tuzemsku máme všeho dost a jsme nejlepší, a proto jezdí ministři učit do zahraničí JAK NA TO, přistoupili v onom zahraničí k tomu, že z testů a nápadů je realita, která přináší benefity.

Nejzajímavější na celé věci je skutečnost, že technologie, o které mluvím, je stará více než sto let a dokonce se i o málo kratší dobu využívá k výrobě elektřiny. Jen k tomu, aby využíti být mohla, bylo třeba zaplavovat údolí a dělat obrovské a nákladné zásahy do krajiny, kterou v původní podobě již nikdy nepůjde obnovit. Hovořím o technologii výroby elektřiny z vodních zdrojů, míněno trvalým proudem vodního toku.

Společnost LUCID ENERGY se spojila s provozovatelem městských vodovodních rozvodů v Portlandu a začala instalovat své vlastní patentované řešení generující energii z vody tekoucí v existujících rozvodů vody.

Jediné, co je ke změně, je vyměnit jednu část existujícího potrubí za jinou, a to optimálně na více místech s jasně definovanými odstupy, aby jedna turbína, která je součástí potrubí, nebránila ne výkonu jiné tím, že proud příliš zpomalí.

Společnost se zaměřuje na hlavní rozvody vody, ale jak mi v rozhovoru říkal její zakladatel a majitel, technologie je aplikovatelná i u trubek a rozvodů menších rozměrů, jen jejím důsledkem bude menší objem vyrobené energie, což však nemusí vůbec vadit, protože například v rodiném domě, či na chatě nepotřebujete energie tolik, kolik jí potřebuje ke svému provozu město, či sama vodorozvodná síť, v níž k proudu vodu dopomáhají čerpadla a další zařízení energii konzumující.

Tento projekt, který je už realizován již nejen v Portlandu, ale i na dalších místech USA a na jehož expanzi do Evropy a samozřejmě i do České republiky intenzivně pracujeme, totiž dokázal obnovitelnou energii oprostit od výkyvů počasí, které byly pro mnoho kritiků jedním z nosných argumentů proto, proč hovořit o tom, že v obnovitelné energii není budoucnost, protože se na ni nedá spolehnut.

Většina, ne-li všechny rozvody cody pod městy, obcemi, průmyslovými parky a dalšími místy, jsou naplněny neustále proudící vodou což znamená, kromě jiného i energií, která dlouho zůstávala bez povšimnutí. Věřím, že se to brzy změní a jen čekám, až podobné zařízení bude možné po úpravě instalovat i tam, kde voda, která byla přivedena a splnila svůj účel, zase odtéká.

Nevíte-li zda-li bude systém fungovat i ve „Vašich“ trubkách, pak doporučuji si to jednoduše zjistit, protože specifikaci toho, kde je již funkční, naleznete přímo na stránkách výrobce, resp. ZDE

PS: Tento článek byl též napsán 21.2.2020 a povánku na akci pana Floriše, vynálezce a výrobce unikátních vodních čerpadel jsem dostal včera (26.2.2021) proto jsem si ji dovolil vložit a zároveň přikládám krátké video, které ukáže, že voda není jediným existujícím zdrojem, který můžeme využívat. Toto video vytvořil a publikoval ambasador INDUSTRY 5.0 v Indonésii

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář