Profesní slepota, Provozní potopa

Jsem rád, že se na stále větším počtu míst setkávám se skutečností, že pracovníci nazývají absenci schopnosti identifikovat problém pojmem profesní slepota. Sám jsem jej zavedl do svého slovníku před pěti lety, kdy jsem se pokusil najít výraz pro stav, který PROFESNÍ SLEPOTA vyvolává.

Tedy neschopnost vidět skutečnost.

To, že je tato neschopnost prolezlá všemi obory a úrovněmi, je nasnadě, protože stejně jako u systémové prevence vzniku odpadu i zde je nositelem člověk, resp. způsob jeho myšlení a vystupování. V okamžiku získání pocitu jistoty, vyplývající z neměnnosti, ztrácíme schopnost vidět a identifikovat skutečnost a namísto ní máme před očima ne růžové brýle, ale set pro virtuální realitu, který ukazuje jen to, co bychom vidět chtěli, ne to, co bychom vidět měli.

Všimněte si, jak se trh s virtuální realitou rozrůstá a přibývá míst, kde namísto rozhledu z okna, preferujeme pohled skrze „skla“ headsetu, protože v něm uvidíme svět kolem nás v lepších barvách.

Ten krásný svět, má jednu ošklivou vlastnost.

Není reálný.

Stromy, které vidíte, Vám nedají stín v horkém odpoledni a jablka na něm rostoucí Vás neosvěží, budete-li mít hlad a stejně tak voda, která se tak blyští nezažene žízeň a čerstvě upečený chléb nezažene pocit hladu.

Vše je jenom

JAKO

Bohužel s penetrací mobilních technologií a chytrých hraček, jako by se ztratila naše schopnost rozlišit virtuální realitu a tu skutečnou.

Podívejme se například do nejvyšších politických kruhů naší vlastní země. Prezident, jenž by měl být příkladem v dodržování zákona, jej ignoruje, žijíce ve virtuální realitě celebrity a miláčka národů. Stačí několik málo kulis a zázrak je dokonán.

Stačí se pak sejít s dalším „z lidu“ premiérem republiky, lidumilem, který všechny zve na čapí hnízdo, které vystavil vlastníma rukama plnýma mozolů a smáčel maltu s potem kanoucích mu ze strání. S člověkem, který urputně bojoval, stejně jako prezident, proti zlovůli komunistických udavačů a aktivně se zapojil do odboje jenž řídil z kolejí ve Švýcarsku a následně z pozic v zahraničí, kde sledoval žháře, jak smývají z tváře krev z rukou a prach

V soudný den, kdy vyřčen byl rozsudek, jenž prokázal jeho vinu odchází s úsměvem na tváří a slovy JÁ VYHRÁL, aby si podal ruku nad dalším kontraktem, v němž pouhé přikývnutí hlavy umožní budovat hnízda pro další ptáky tuzemské i zahraniční.

Bohužel se i kolem člověka s virtuální helmou na hlavě, prohánějícího se po slunných čistých plážích, může objevit voda vytékající z ucpané kanalizace a on namísto hněvu bude potěšen tím, že tu virtuální realitu doslova cítí až po kolena, do pasu, po krk a když pak dojde ke zkratu, bude už pozdě na to pochopit, že vše mohlo být jinak.

Je třeba si uvědomit, že VLÁDA BEZ DŮVĚRY je stejně virtuální, jako ony světy v headsetu pořízeném za nemalé peníze. Odpovědnost za kroky špatným směrem, budou totiž pardonovány právě absencí důvěry, ale na nápravu sice nebude pozdě, ale bude trvat podstatně déle a stát mnohonásobně více, než kdyby došlo k jejímu předejití.

Je třeba se zamyslet, zda-li vidíte svou firmu, logistiku, výrobu, obaly, sklady, takové jaké jsou, či zda vidíte jen zkreslenou realitu předkládanou v krásných prezentacích v nichž se to dosaženými KPI indexy jen hemží, či zda není vše jinak.

Potřebujete pomoc. Volejte 728 492 512, rád Vám Váš headset sundám a nemusíte mít strach, nebudu Vám lhát, protože Vaši firmu, či závod neznám, řeknu Vám jak jej vidím já a společně se dohodneme co s tím obrazem udělat, aby namísto virtuálního, dostavil se skutečný pocit dobře odvedené práce.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář