Prostředky změny

V reálném prostředí průmyslových společností jsem konfrontován s deklarovaným cílem provedení změn a přistoupení k programům typu SDG GOALS, CIRKULARNI EKONOMIKA apod., ovšem skutečnost se často s deklarací významně rozchází. Důvodem je absence prostředků změny.

Tuto skutečnost si uvědomuji dlouhodobě, ale vždy je prezentována o to silněji, dojde-li k osobnímu jednání a z něho vyplývajícím dotazům, a to ať již na půdě továren a firem, či na konferencích a workshopech. Vypadá to, jako kdyby realita a její virtuální podoba, byly dva naprosto odlišné světy a my, přesto že žijeme v té reálné, dávali jsme více prostoru té, které uvidíme jen za „skly“ našich headsetů.

Téměř vždy, je pak jako důvod uváděn nedostatek prostředků.

Proč nejsou ani po 30 letech viditelné výstupy cirkulární ekonomiky? Změna stojí moc peněz!

Proč není srovnána platová hladina mužů a žen? Nejsou peníze!

Proč se stále hlouběji zadlužuje ekonomika a ruší rezervy? Nejsou prostředky!

Mezi pojem prostředky a peníze bylo dáno rovnítko.

Stalo se to už naprostým zvykem a jiné řešení, či přístup, se ani neuvažuje.

Je nutné utratit, abych získal.

Ve skutečnosti však tomu tak není a já jsem rád, že se mě i INDUSTRY 5.0 daří v reálném světě dokazovat, že existuje i jiná, rychlejší a efektivnější cesta. STAČÍ PŘESTAT PLÝTVAT A VYUŽÍVAT USPOŘENÉ PROSTŘEDKY.

Ano, je tomu skutečně tak a kdo si myslí, že úspory nic neřeší, toho rád uvedu do obrazu jedním číslem. 475.000.000.000.000 USD/ročně. To je částka, kterou globálně dokáží společně průmyslová odvětví ušetřit, přestanou-li plýtvat a co je na tom zajímavé, je to, že částka není zdaleka konečná, protože některá průmyslová odvětví nám pro kalkulaci neposkytla data, o která jsme žádali a tato nebyla dohledatelná z veřejných zdrojů.

Možná, že Vám může připadat výše uvedené abstraktní, dovolte mi tedy prezentovat skutečnost na reálném příkladu. Na příkladu, který si můžeme bezbolestně vyzkoušet všichni.

Spotřeba energie za svícení

Zkuste si ve své domácnosti, kanceláři, firmě, jeden týden sledovat každý den spotřebu energie ve stávajícím stavu. Následně zkuste, jeden týden důsledně zhasínat vždy, když není reálná potřeba svítit a po skončení oba údaje srovnejte. Je fascinující, jak výrazný je rozdíl, a to i u malé domácnosti a nyní si zkuste představit, jakého rozdílu by bylo možné dosáhnout na místech, kde pracují stovky a tisíce lidí.

Ovšem to je jen část možných úspor vycházejících z prevence „plýtvání světlem“. Ta druhá, která může výsledek ještě výrazně posunout, je změna technologie osvětlovacích těles a způsobu jejich řízení. Zde bych samozřejmě chápal, že výměna světel ve skladech, či továrnách, ale i ve firmách, v úřadech a na dalších místech není levnou záležitostí, ale i zde existuje řešení v podobě financování ze strany dodavatele a možnost splácení části nákladů právě z generovaných úspor. V principu to znamená, že samotná změna není vázána na dostupné prostředky, které je možné utratit, ale na vůli ke změně.

Bohužel společností schopných servis financování takovéto změny, bez přímého zapojení bank a finančních prostředníků, není mnoho. Je třeba aby byly sami dostatečně finančně silné, aby si mohli dovolit využít vlastní zdroje a prostředky pak získávat zpět postupně, a přesto jsem takovou našel.

Jmenuje se FRONTIER TECHNOLOGIES a své sídlo má v Praze

Na rozdíl od noha jiných hráčů na trhu, nenabízí při změně „jen výměnu jednoho typu osvětlení za druhý“, ale komplexní servis včetně návrhu změn, dodání, a to nejen technologie svícení, ale i dalších technologií souvisejících s energetickou spotřebou závodu, či firmy. Ne nadarmo se právě tato společnost stala součástí jedné z pěti nejsilnějších energetických firem v zemi a působí díky tomu i na Slovensku a v Německu.

Firma se ve své činnosti zaměřuje na prevenci plýtvání, které se stalo, bohužel standardní součástí našich životů a dělá to v oblasti, které rozumí. Pro mne je dobrým příkladem aplikace principů systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání v praxi a je jedním z dalších kandidátů INDUSTRY 5.0. Věřím, že o ní a jejím působení ještě uslyším, protože je na čase, aby se světlem přestalo plýtvat, protože chceme-li mířit ke hvězdám, musíme nejdříve zhasnout, a to není zas tak těžké, nebo se mýlím?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář