Průmysl 4.0 a Průmysl 5.0. Kde je rozdíl?

Při svých přednáškách, při jednáních, na internetu i na sociálních sítích se často opakuje jeden dotaz, který i přes někdy odlišnou formulaci, má shodný význam. „JAKÝ JE ROZDÍL?“. Rozdíl mezi INDUSTRY 4.0 vytvořenou v Německu a INDUSTRY 5.0, která se zrodila v Čechách.

Po dlouhou dobu jsem rozdíl objasňoval na funkci člověka, které je v INDUSTRIE 4.0 opomenuta. Člověka v jeho práci nahradí robot a technologie, a on, či ona, budou jen odpočívat u užívat si garantovaného příjmu.

Právě kvůli této skutečnosti jsem přivedl na svět PRŮMYSL 5.0. Bylo to proto, že jsem pochopil, že člověk musí mít smysl života a ten mu z velké částí dává právě práce. Pochopil jsem to o mnoho let dříve, než jsem si poslechl záznam rozhovoru s jedním z nejslavnějších psychologů všech dob, s panem Karlem Gustavem Jungem. Rozhovor, který je zakončen větou

MAN CAN NOT STAND A MEANINGLESS LIFE

https://www.youtube.com/watch?v=2AMu-G51yTY&list=PLWf6xm6-p7KYCUeYEGNsost09unL8xlL2&index=66

Doporučuji si ho poslechnout všem, kteří porozumí angličtině s krásným německým přízvukem.

Dne 9.srpna 2019 jsem si však po dvou osobních jednání se mými novými partnery a po dalším 10ti hodinovém pracovním dny ve své Pracovně uvědomil, že výše uvedené sice zůstává výrazným rozdílem, ale není to již a nikdy nebylo rozdílem hlavním. Jen jsem si to dlouho neuvědomoval.

Uvědomnění této skutečnosti bylo pro mne stejně silným okamžikem, jako například identifikace metodologie 6R sloužící k systémové prevenci vzniku odpadu.

Rozdíl je a byl zabudován přímo do stavebního kamene, tím totiž, v PRŮMYSLU 4.0 je PRODAT A VYDĚLAT. Je to skutečně tak. INDUSTRY 4.0 není ve skutečnosti ničím jiným, než prodejním nástrojem, jehož cílem bylo nastartovat a udržet rostoucí trend ekonomiky a to optimálně co nejlépe.

Výměna lidí za stroje je jen jednou ze součástí.

Je zajímavé, jak dlouho mi trvalo tuto skutečnost pochopit, a přitom je jasná již od samého počátku. Stačí se podívat na historii tak obsáhle popisovanou v online encyklopedii WIKIPEDIA, a to jak v její České, tak i Anglické, či původní Německé verzi.

Jednotlivé verze se od sebe liší, jedno však mají společné, o prodejní funkci v ní není ani slovo.

I přesto je právě tento atribut PRŮMYSLU 4.0 tím, díky kterému získal téměř okamžitě po prvním představení experty společnosti SIEMENS tak pozitivní ohlas, jenž se stupňoval po celé dva roky, než došlo k oficiálnímu startu v roce 2013. Nejen sami výrobci technologií, HW a SW, ale i banky, investoři, dokonce celé vlády a nadnárodní organizace typu OSN, či Světová banka, všichni vesele uvolňovali prostředky a investovali do systému s garantovaným příjmem a slibem dlouhého, až nekonečného růstu, který konečně nebude ovlivňovat slabý lidský článek.

Průmysl 4.0 byl vytvořen z peněz a pro peníze

Vznik PRŮMYSLU 5.0 nemohl být odlišnější. Namísto v marketingových hlavách a zasedacích místnostech nadnárodních korporací vznikl v hlavě jediné v místnosti 6×4 m v budově staré 100 let vybavené zařízením vytvořeným z přebytků výroby, které jsem vytvořil vlastníma rukama.

Na počátku stálo uvědomění si chyb minulosti, které jsem každý den viděl v závodech klientů, jejichž zdi zdobili certifikáty a ocenění za výbornou práci, udržitelný rozvoj, ekologické diplomy a nástěnky se šipkami vesele stoupajícími vzhůru.

Průmysl 5.0 se zrodil ze změny a pro změnu.

Cílem nebylo přežití jednotlivce s co největším počtem nul na kontě hned za první nenulovou číslovkou, cílem bylo vytvoření, či vrácení životního prostoru pro všechny, bez ohledu na počet končetin, či formu jakou představují.

I proto dělám, jako otec, vše, aby pojem INDUSTRY 5.0 nebyl zneužit a devalvován na další prodejní nástroj, tak jak se o to snaží například společnost UNIVERSAL ROBOTS jejíž management od počátku vykrádá myšlenky, které přináším a po vhodné deformaci je servíruje publiku jako vlastní.

NE.

PRŮMYSL 5.0, resp. INDUSTRY 5.0 není a nebude prodejním nástrojem. Není revolucí, kterou jde dobře zpeněžit. Je evolucí, která bude trvat tak dlouho, jak to bude jen nutné pro zachování života na planetě, na které žiji a myslím, že nejsem sám, kdo ji nazývá domovem.

P.S. Sedm měsíců po napsání článku a jeden den před jeho vydáním jsem se dozvěděl, že na pozvání organizátora konference ROBOTY2020 přijede do Čech člověk, který se rozhodl jako první vykrádat myšlenky které jsem vložil do INDUSTRY 5.0 a udělat z něj prodejní nástroj pro jednoruké roboty své společnosti. Nejbizarnější na celé situaci je, že když jsem na tuto skutečnost organizátora upozornil, odpověděl mi následujícími slovy „JAK MŮŽE NĚKDO VYKRÁDAT NĚCO, CO VLASTNĚ NEEXISTUJE“

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář