PRŮMYSL 5.0 – plán rozvoje

Když jsem 1.prosince 2015 poprvé publikoval článek týkající se PRŮMYSLU 5.0, činil jsem tak proto že jsem cítil, že musí být mé myšlenky týkající se nedostatků PRŮMYSLU 4.0 vysloveny jasně a srozumitelně a byl jsem mile překvapen odezvou.

Od té doby již přistupuji k PRŮMYSLU 5.0 z pohledu jeho tvůrce, implementátora a designéra v jedné osobě, prostě muže, který v montérkách buduje průmysl, jenž začíná tam, kde ty ostatní končí.

Jak jsem zjistil později, byl právě tento článek prvním, který se průmyslu 5.0 týkal a je také prvním, který byl a neustále je, kopírován, a to často v podobě, která se té, či oné osobě, zrovna hodí.

Od té doby utekly téměř dva roky a stalo se něco, co jsem neplánoval.

Zadám-li do vyhledávače google dnes (21.9.2017) pojem PRŮMYSL 5.0 – ukáže se 46.500 odkazů a hned druhý odkazuje na mé vlastní firemní stránky.

Učiním-li tak však v angličtině, kterou jsem použil u prvního článku k tomuto tématu a zadám-li výraz INDUSTRY 5.0, budu ve stejné době konfrontován se 176.000.000 odkazy z nichž první se jmenuje INDUSTRY 5.0 definition a je opět z mého pera a jedná se o text původně připravený, ale opakovaně zamítnutý server WIKIPEDIA, text který jsem nakonec publikoval na stejné síti, jako článek první.

Česká republika má pravděpodobně stále, kolem 10.000.000 obyvatel. Kdybych mohl sčítat hrušky a jablka znamenalo by to, že každý z nich by musel napsat 176 stránek a k nim přiřadit odkaz, abychom se dostali na tento údaj.

Na rozdíl od ovocné matematiky, z níž lze uvařit jen virtuální čaj či marmeládu, jsou však přínosy PRŮMYSLU 5.0 a práce která s ním souvisí a souvisela jasně hmatatelné, a to kromě jiného i v následovně

V roce 2017 proběhlo v tuzemsku 5 přednášek zaměřených na PRŮMYSL 5.0, dalších 13 se tématu dotýkalo. Jedna z přednášek byla realizována v září v Lotyšsku.

V roce 2017 bylo zahájeno 6 nových projektů implementace procesů INDUSTRIAL UPCYCLING v závodech průmyslových klientů, další 3 projekty se připravují k realizaci do konce roku 2017.

V roce 2017 se podařilo snížit kumulovaný objem generovaného odpadu v továrnách klientů o 13.365 tun a tím snížit i nákladovost o částku přesahující 24.000.000,-Kč. Další ekonomické benefity v řádech milionů korun přinesly projekty zvyšování efektivity obalových prostředků, jejich managementu a efektivity kapacity ložení jak obalů samotných, tak i dopravních prostředků sloužících k jejich převozu.

Má profesní síť se rozrostla za tuto dobu téměř dvojnásobně a zintenzivnil se i vztah s partnery a klienty, kteří míní udržitelné aktivity skutečně vážně a nepotřebují jen texty, ale skutečnou změnu.

Za tuto dobu se rozrostl můj vizitník dvojnásobně, a troj až čtyřnásobně se rozrostla i databáze kontaktů v mém telefonu.

A aktivitách IBCSD LAB informovala nejen některá tištěná media, ale i například ve svém materiálu tak učinilo MINISTERSTVO PRŮMYSLU.

Všechny výše jmenované skutečnosti souvisí s plány, které si pro rozvoj PRŮMYSLU 5.0, či chcete-li INDUSTRY 5.0 připravuji pro rok 2018.

Objem přednášek v závodech, na konferencích, a pro veřejnost by se měl v roce 2018 ztrojnásobit (již dnes jsou potvrzeny termíny prvních tří). Toto neplatí jen pro tuzemsko.

Cílem, je též, aby objem materiálu, který se nestane odpadem dosáhl díky nástrojům průmyslu 5.0 objemu 50.000 tun.

Objem kumulovaných úspor u klientů by měl pak přesáhnout částku 100 milionů Kč.

V rámci rozvoje bychom rádi podpořili komerční prodej výstupů industrial upcycling nejen po stránce rozšíření segmentové spolupráce a produktové řady u stávajících partnerů, včetně společnosti ALZA, ale i zahájili prodeje u dalších etablovaných hráčů nejen ta tuzemském a evropských trzích. S tímto souvisí rozšíření partnerské – subdodavatelské databáze o další partnery. Zapracovat chceme samozřejmě i na vlastní online prezenci.

Mezi výdaji, které budou muset přijít budou pravděpodobně nové pracovní boty, za ty, které se mi úspěšně podařilo za ty dva roky prošlapat a je možné, že i montérky, které také začínají pociťovat nápor každodenního užívání. Stejně jako v tomto i předchozím roce se však pokusíme držet objem investic na minimu, abychom mohli získané prostředky investovat zpět do BUDOVÁNÍ SVĚTA BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ, světa, kde PRŮMYSL 5.0 nebude popelkou, ale královnou.

 

 

 

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář