První definice Plýtvání

Není to tak dlouho, kdy jsem se na svém blogu rozebíral nutnost nové definice výrazu ODPAD. Právě cíleně špatná definice je totiž jedním z důvodů, proč odpadu neustále přibývá k radosti pátého nejprofitabilnějšího průmyslu světa – odpadového průmyslu.

Když jsem se zeptal na konferenci Rakouské obchodní komory členů stojících u Kulatého stolu na to, zda-li nepovažují za nutné změnu existující definice. Vypěnil zástupce MŽP jak šumák. „DVA ROKY JSME NA TOM PRACOVALI“ zněla odpověď, to že nic nezměnili, zapomněl dodat.

Existující definici používám již několik let k ukázání její skutečné podstaty, která má za úkol dosáhnout růstu objemu generovaného odpadu, ne opaku.

Podvědomě vím, že je ji třeba změnit a v tomto roce se tématu věnuji mnohem intenzivněji než dříve, přišel na to totiž správný čas.

Zatím nejsem s výsledky spokojen, ale podařilo se mi definovat plýtvání

Například v tuzemské verzi online encyklopedie WIKIPEDIA totiž tento výraz chybí, resp. jediné, kde se objevuje je TPS, LOGISTIKA a v nich integrovaný japonský výraz MUDA, který však není z mého pohledu aplikovatelný, či lépe řečeno, ten pravý.

Při jedné ze svých cest krajinou mne však dnes napadla slova, která jsem si po příjezdu do kanceláře musel hned zapsat. Znějí následovně:

PLÝTVÁNÍ JE NESCHOPNOST NAJÍT VYUŽITÍ.

Zatím je nejblíže k tomu, co cítím

PLÝTVÁNÍ JE SKUTEČNĚ NESCHOPNOST řešit a neschopnost je vlastnost, která nebývá přiřazována výrobkům, ale lidem. Právě to považuji za klíčové.

Všude se totiž křičí – PLAST je špatný, nafta je špatná, továrna v centru města je špatná, ale zapomíná se, že všechny spojuje jedno.

Člověk

Ano právě lidé, společnost kterou tvoří člověk s člověkem, je tím primárním důvodem, proč úsměvy na tvářích odpadových králů září od ucha k uchu, a to nejen když sledují, jak jimi placení politici oddalují zákazy skládkování a zvyšují ceny skládkovného, abych jim mohli nadále házet nejen holé kosti, ale kosti, na nichž budou i zbytky masa, které oni sami již nepozřou.

PLÝTVÁNÍ JE NESCHOPNOST, to je skutečnost, tak proč ji nedat formu definice.

Ona totiž bude naprosto odlišná reakce mysli, bude-li se muset vyrovnat s tím, že plýtvá, či s faktem, že je neschopná.

Zatímco plýtvání stalo se normálem, Neschopnost je stále považována za slabinu

A právě to se, věřím, stane základem změny.

Na konci minulého týdne jsem Vás informoval o konferenci environmentální psychologie, kam jsem byl pozván abych přednášel o své práci a přístupu k tématu, či spáše podvědomému zacházení s psychologií v práci, kterou vykonávám.

PLÝTVÁNÍ JE NESCHOPNOST NAJÍT VYUŽITÍ

To je definice, kterou si dovolím považovat za svou.

Nejenom, že mi zní smysluplně, ale navíc ji lze aplikovat na všechny typy odpadu a plýtvání, které INDUSTRIAL UPCYCLING a INDUSTRY 5.0 rozlišuje a to

Odpad Fyzický – Odpad Sociální – Odpad Urbanistický – Odpad Procesní

A já věřím, že změna nám všem pomůže pochopit, že neplýtvat je normální.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář