První Průmysl na Marsu

Než jsem začal budovat INDUSTRY 5.0 definoval jsem jasně její principy. Již od počátku byla průmyslem bez odpadů a plýtvání, průmyslem, který životní prostředí, ani lidi neničí, ale aktivně chrání a buduje, dlouhodobě a systémově.

Cílem již od počátku bylo, aby se INDUSTRY 5.0 stala největším průmyslem světa a to proto, že bude součástí všech existujících průmyslů.

Cílem INDUSTRY 5.0 je vybudovat svět bez odpadů a plýtvání.

Již v jednom z prvních projektů jsem se však zemi vzdálil, resp. vzdálil, či se chtěl Zemi vzdálit, abych mohl začít implementovat systémovou prevenci vzniku odpadu a plýtvání, INDUSTRIAL UPCYLING, na oběžné dráze Země. Na místě, kde se dle dopočtů NASA nacházelo roce 2017, kdy byl dopočet dokončen, 170 milionů kusů vesmírného odpadu menšího než 10 cm, k němu je nutné přičíst 650 tisíc od 10 do 30 cm a dále pak 80 tisíc kusů větších než 30 cm. K tomu je třeba dodat, že s ohledem na rychlost, kterou se odpad na oběžné dráze pohybuje dokáže i jeden centimetr zničit vesmírné plavidlo, sondu, či vybavení, o astronautovi ve volném prostoru nemluvě.

I přes skládku na oběžné dráze a skutečnost, že na měsíci spočinul jen malý pár lidských nohou, je dalším cílem lidské expanze MARS.

Někteří miliardáři, kteří si nechávají říkat vizionáři si MARS určili jako další ze svých cílů, resp. z cílů, kam by rádi vyslali své rakety osazené lidskou posádkou.

Zatímco někteří by cestu rádi začali atomovými výbuchy, které by měly na planetě zajistit klid pro budoucí okupanty, jsou další, kteří pro terraformaci, čili „zpřírodnění“ volí postupný proces.

Jedno však mají obě skupiny společné.

Na MARS přiletí lidé v raketě, resp. raketách, protože například ELON MUSK na začátku roku 2020 řekl, že by rád na Mars vyslal milion obyvatel.

Ať je to jen malá skupina lidí, nebo milion, budou mít jedno společné.

Aby přežili, budou si kromě potravin nuceni přivézt i INDUSTRY 5.0

Jak?

Přivezou si jej v podobě INDUSTRIAL UPCYCLING, tedy základního stavebního kamene INDUSTRY 5.0. Novodobí osadníci totiž budou nuceni

Používat Existující Zdroje „ON-THE-GROUND-MINES“

Těmito zdroji nebude jen náklad, který rakety povezou, ale i rakety samotné. Při letu na MARS totiž bude záležet na každém gramu, deka a kilogramu hmotnosti, ty totiž mohou rozhodovat nejen o počtu pasažérů, ale i o přežití.

Rakety tedy budou muset být již navrženy a následně postaveny s tímto cílem.

Nebude-li tomu tak, přežije z první vlny jen menšina.

V praxi to znamená, že dopravní prostředek navržený pro cestu na Mars nejen, že nesmí být jednorázový, jak tomu dlouho u většiny vesmírných dopravních prostředků bylo, ale musí být víceúčelový a on sám bude „existujícím zdrojem pro výstavbu a život na planetě, na níž člověk hledá místo pro život.

Na rozdíl například od šrotišť, nesmí se stát, po splnění své první mise odpadem, či chcete-li bezúčelnou skládkou (nepočítáte-li profit za uložení), ale místem z něhož bude možno těžit produkty, polotovary a materiál pro stavbu domů, jejich vybavení, dopravních prostředků, skladů, hal a podobně.

V úvodu článku zmiňuji, že INDUSTRY 5.0 bude prvním průmyslem, který lidé přinesou na Mars a výše uvedené využití rakety nebude jediným důvodem.

Tím dalším bude, že osadníci si nebudou moci dovolit žádnou nadvýrobu nad úroveň spotřeby, a to po poměrně dlouhou dobu. Jejich komfort bude spočívat v zajištění základních potřeb tak, aby nestrádali, nebudou však střádat. Peníze nebudou mít žádnou hodnotu.

Cesta na MARS je možností, začít znovu

Začít další EVOLUCI a k ní bude patřit i první průmyslová evoluce, kterou INDUSTRY 5.0 je.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář