Rada za všechny peníze

Není to poprvé a věřím, že ani ne naposledy, kdy jsem zaslechl větu „To je Rada za všechny peníze“. Nebylo to míněno negativně, pronesl ji totiž jeden z klientů při dopočtu úspor, které mu přinesl implementovaný projekt systémové prevence vzniku odpadu.

Došel k částce blížící se sedmi milionům korun ročně s očekávaným pravidelným růstem. Namísto pravidelných plateb, čelil pravidelným ziskům a jediným vzniklým „problémem“ byla nechápavost kontrolních orgánů, které mu nechtěly uvěřit, že namísto odpadu lze generovat zisk.

Je to však tak.

Zajímavé na celé záležitosti je i to, že se jednalo o ty samé kontrolní orgány, které již desitiletí mají se starat, aby dopady výrobních závodů a nejenom nich, na životní prostředí, byly co nejmenší. Bohužel pojem starat se, byl zaměněn za pojem konzervovat stav v hodnotě výše odpustků, které budou vyplaceny kontrolovaným.

Zažil jsem mnohokrát, jak se před zahájením projektů s hrůzou v očích pracovníci společností ptali

„A CO NA TO ŘEKNE EKO-KOM?“

Myslím, že jistě bude rád, že se z oběhu dostává méně jednorázových obalů, za které on „musí“ vybírat od firem peníze, aby se postaral o to, aby tyto obaly byly správně zlikvidovány.

Ale počkat, když se o to stará, proč jsou jednorázové obaly takový problém, že musí dvakrát do roka nastoupit roty dobrovolníků a ČISTIT ČESKO?

Kde jsou prostředky, které EKO-KOM vybral a po více než dekádu vybírá?

Kde jsou hodiny práce nad evidencí každého obalu, aby na konci vypadla čtvrtletní částka 7,50 Kč.

Kde jsou výjimky klientů, kteří namísto v obalech své výrobky prodávají v ÚLOŽNÝCH BOXECH a nezatěžují životní prostředí jako ti, kteří tuhle hru se slovy neznají?

Odpady jsou velký business.

Tak velký, že se odpadový průmysl dostal na páté místo žebříčku nejprofitabilnějších průmyslů světa.

Když jsme před několika měsíci otevírali IBCSD LAB MORAVA a realizovali první z mnoha návštěv Moravských zákazníků, ptali se, co jim může spojení s námi přinést a co je to bude stát. Na první otázku, jsem nechal odpovědět je samotné, když jsem požádal, aby řekli, jaký je jich měsíční náklad odpadového hospodářství.

Na otázku druhou jsem hovořil o hodnotě času mého a mých partnerů, kteří se, v případě zájmu“ budou firmě věnovat tak, abychom našli řešení, které pro firmu bude znamenat nejen minimalizaci nákladů spojených s odpadovým managementem, ale i cesty druhotného zužitkování přebytků výroby, a to ne jednorázově, ale trvale s cílem dalšího růstu.

V době, kdy píši tento příspěvek nevím, zda-li jsem se již vrátil ze zahraniční mise, či se mi tato blíží. Důvodem je právě cesta do budoucna, kterou s každým jednotlivým příspěvkem vykonávám.

Od začátku roku 2019 vedeme totiž jednání o spolupráci s vládou v Rakousku, Kanadě a Velké Británii a první dotazy přišly z Indie, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu.

Důvodem nejsou pohádky prezentované zkušenými vypravěči o tom, jak by mohlo být líp, ale příběhy realizací, které MOHLO BY změnili na UŽ JE.

Svými projekty se netajíme, šíříme své zkušenosti a sdílení je nedílnou součástí naší práce jejíž objem, stejně jako objem realizovaných projektů, klientů a partnerů roste stejně jako objem výrobků a materiálů, které se nestaly odpadem.

Roste i cena naší práce, a tak ti, co nebyly ochotni před lety platit tisíce, dnes rádi platí desetinásobek, protože již pochopili že se jim z každé zaplacené koruny a minuty vrátí stonásobek.

Přidat se můžete i Vy. Jen dlouho nečekejte, aby jste nebyli překvapeni další nulou v hodinové sazbě.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář