Řeky plné slz

Bohužel nepomohly. Vodácká sezona byla letos tak krátká, že téměř ani nezačala, nebýt několika povodní a těch, kteří se drží hesla VŽDY PŘIPRAVEN, jen ho oprostili od rudého šátku a stranické knížky.

Řeky plné slz, tak přesně tak chtěli vodáci zajistit po suché zimě následované suchým jarem, průjezdnost, resp. splavnost toků, na kterých chtěli trávit dny plné radosti a zábavy.

Většina řek se ze splavných proměnila na sjízdné a už se objevili i první dobrodruzi, kteří se rozhodli řeky sjet na jiných prostředcích než těch vodních. Někteří je i začali scházet. Ne po březích, ale po samotných řečištích, které mnohdy připomínají betonové silnice vedoucí od nikud-nikam

Rád bych však upozornil, že konec vodáků, zdaleka neznamená konec podvodníků v Čechách, právě naopak, s každou scházející kapkou jejich množství přibývá.

Většina starých civilizací vyschla, varuje biolog, jenž tak dlouho učil v zahraničí, jak je voda vzácná, až její hodnotu zvýšil i v Čechách, kde zapomněl říci, že vodu vyrobit neumíme.

Voda je dražší než život, ví nejen v Indii, kde hloubka studen rovná se hloubce hladiny pro jejíž čerpání je mnohdy obětovat i život.

A my vylijeme jednou převařenou vodu, aby nám chutnala naše káva, či čaj

Vypustíme vanu, abychom nakrmili vyschlou kanalizaci

A nadále budeme plakat nad rostoucími cenami vodného a stočného, aniž by nás překvapilo, proč A = B, když můžeme zachytit a znovu použít.

Brno na jaře vyčlenilo 20 milionů korun na projekt zelených střech a pro jistotu řeklo, že je to jen pro novostavby či nově stavěné střechy. Znamená to tedy, že ty stávajících, kterých je v brně 99,9% zůstanou i nadále holé, bez užitku, vytvářející plochy připomínající plotýnky rozpálených sporáků před svátečním obědem.

Mám pro všechny špatné zprávy

Řeku slzou nenaplníš

Moře neosladíš

A z dotace ať

Sebevětší

Vodu nevyžímeš

Co by mohlo napomoci není siréna v poledne dne práce varující před požárem a smrtí z nebe, která už tak dlouho nerozrývá ulice Plzně, ale změna chování. Voda je element, prvek, řekl bych že je k ní třeba přistupovat stejně jako k jakémukoli živému tvoru jenž obývá planetu jménem Země.

Je pozdě začít si ji vážit, když už není.

Je pozdě plakat nad rozlitým mlékem a popisovat stovky papírů zjištěními, že rozlité mléko již nejde pít a brzy zkysne. Je čas začít přemýšlet a konat.

Vodou SE NESMÍ PLÝTVAT!

PITNÁ VODA MUSÍ BÝT POUŽÍVÁNA JEN K PITÍ

Potřebuji-li vodu na umytí, jak ji mohu použít znovu a kde?

DĚŠŤ NENÍ ZLO, JE TŘEBA KAŽDOU KAPKU ZACHYTIT A NECHAT KONAT

Nespoléhejme na vodohospodáře, ti již ukázali, že voda jsou peníze (pro ně) jen při té své mokré dřině vybírání poplatků zapomněli na jednu maličkost

Voda je život, a to i ten jejich vlastní.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář