Robotické Lži v Cirkulárním světě

V době Překotné, ve které žijeme, dostávají čím dál větší místo stroje. Namísto nahrazení práce, kterou lidé nemohou dělat, a to z důvodů objemu, nebezpečnosti, rozsahu, rychlosti, přebírají potichu, ale rychle i tu, kterou lidé dělají neradi, ale i rádi.

Koncept INDUSTRIE 4.0 představený společností SIEMENS v roce 2011 na německém výstavišti, jenž vzbudil nejen neutuchající mediální, politickou a tím i finanční podporu se již o dva roky později stal jednou z manter průmyslu a podnikání.

S jeho příchodem byly nasazeny klapky a vydán zákaz pochybování o jeho správnosti

Není zdaleka náhodou že jen o rok později a v Čechách o dva, začalo znovu silně rezonovat téma CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, jež do té doby bylo jen okrajovou záležitostí z důvodu absence zájmu investovat prostředky do změny.

Peníze jsou, tak hurá na ně, zní od té doby heslo

Roboti to vyřeší, lidé si odpočinou, zní druhé.

I přes tuto podporu obsahuje INDUSTRY 4.0 jednu systémovou chybu, kterou je absence funkce člověka.

V roce 2015 to byl to jeden důvod pro představení INDUSTRY 5.0 a jeho cílený, nefinancovaný rozvoj.

Už jsem o obém psal, proto není třeba jít do hloubky. Důvod napsání dnešního příspěvku je jiný. Je jím článek, který se snaží tuto skutečnost zakrýt šířením dalších lží a nepravd, a proto považuji za důležité uvést skutečnosti na pravou míru.

Článek tentokrát nevyšel v žádném z „renomovaných médií“ vycházejících Hned či Dnes, ale v médiu odborném, jehož odbornost má podpořit název www.orobotice.cz

Server O ROBOTICE je tak odborný, že na jedné z titulek nese obraz jednoho z tuzemských odborníků s nímž jsem se již měl možnost setkat a věřím, že nebudu nucen tak učinit znovu.

Je dokonce tak odborný, že jeho vydavatel nebyl v době psaní tohoto článku ani v obchodním rejstříku, a byl problémem jej najít i na internetu. Nevím, jak je to na udané adrese, ale s ohledem na název ulice mi připadá, že vydavatelem, editorem i redaktorem je samotná UMĚLÁ INTELIGENCE ve své velikosti, jež musí ještě tolerovat lidské slabosti.

Z pohledu výše uvedených skutečností jsem se rozhodl trochu hlouběji, než jsem měl v úmyslu, zanalyzovat celý text a zjistil jsem, že je, až na malou část, celý zkopírovaný z různých zdrojů na internetu. Copy a Paste a překlad. Zaručují onu vysokou míru odbornosti, protože co je psáno, to je dáno.

Článek, který vyvolal mou reakci se jmenuje „Amerika se topí v odpadcích. Na pomoc přicházejí roboti“ a hlavním důvodem vzniku mého příspěvku je poslední odstavec textu hlásající, že BEZ INVESTIC DO MODERNÍCH TECHOLOGIÍ TO NEPŮJDE“

Nejen, že to půjde, ale navíc ono už to jde, stačí totiž maličkost, přestat plýtvat, a to na všech úrovních a segmentech, ve všech procesech, a to nejen těch průmyslových, ale i těch osobních. K tomu, aby vznikl svět bez odpadů a plýtvání totiž není třeba investic, ale změny v myšlení a přístupu a ta sama o sobě nic nestojí.

A to je hrozba, kterou se snaží mnozí vyvrátit.

To je hrozba, ve které nejde o existenci dělníkům na výrobních pásech, řidičům, či prodavačkám, ale Bankám, Investorům, Developerům Průmyslových nemovitostí, Politikům, Odpadovým společnostem a mnoha dalším z těch, kteří svět přivedli společně do neutěšeného stavu, v jakém se nyní nachází.

Je na každém z nás, čemu uvěří

Je na každém z nás, co po sobě zanechá.

P.S. ti, kdo sledují mou práci déle možná mají pocit Deja-Vu, tedy pocit dříve přožitého a není to náhoda. S malými odchylkami totiž tento článek skutečně již vyšel a to jen několik dní po napsání na serveru inodpady.cz. S ohledem na to, že od vydání tamtéž uběhlo již půl roku, jsem rád, že mohu dnes článek doplnit informací, že díky prvnímu vydání jsem se měl možnost spojit s redakcí serveru www.orobotice.cz, zjistit, že ji netvoří AI a roboti, ale lidé a dokonce pro toto periodikum i dát rozhovor, který tamtéž následně vyšel a můžete ho nalézt zde, článek se jmenuje S RECYKLACÍ JSME NA TOM HŮŘE NEŽ MNOHÉ ROZVOJOVÉ ZEMĚ

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář