Rouška není Respirátor

I přes snahu médií a vlády o maximální informovanost týkající se šíření nákazy coronavirem COVID-19 postrádám větší důraz na rozdíl mezi dvěma ochrannými prostředky, a to Rouškou a Respirátorem. Roušky jsou určeny pro nakažené a Respirátory pro zdravé.

Tato skutečnost není dostatečně známa, a proto si ji dovoluji v druhém článku věnovaném na serveru INODPADY ještě jednou zdůraznit.

Primárním rozdílem mezi oběma pomůckami je to, pro koho jsou určeny. 

  • Rouškyslouží k ochraně před šířením virů a bakterií, nasazují si ji tedy nakažení, aby nešířili nemoc dál.
  • Respirátory neboli polomasky jsou určené k ochraně před nákazou. Nosit by je měli zdraví lidé, aby se chránili před onemocněním.

Ačkoli se na téma ROUŠKY objevila řada článků a jejich nošení se doporučuje v mnoha televizních i rádiových vstupech všiml jsem si, že výše uvedená informace schází, a to zdaleka nejen v tuzemsku.

V mnoha zemích, a to včetně místa původního výskytu nového CORONAVIRU COVID-19, tedy v Číně nejsou lidé o této skutečnosti dostatečně informováni a primárně se postupuje stejně, kde při vzdušném znečištění se také nehovoří o tom, že rouška je neúčinným placebem.

Výše uvedené absence transparentnosti dala podnět k tomu, že i v samotné Číně takřka přes noc tisíce společností změnilo předmět podnikání a začalo dodávat, případně i vyrábět roušky. Legislativa jim to totiž umožňuje, protože vlastně není dáno, co, jak a na jak dlouho má rouška působit. Tím že, tato nakaženému brání, aby nakazil ostatní, nelze totiž určit, zda-li tak ve skutečnosti činí, či nikoli.

Přesný opak je však vyžadován u respirátorů, které naopak musí procházet, aby dostaly certifikaci, náročným testováním ve zkušebních laboratořích, jsou totiž určeny, jak jsem uvedl v minulém příspěvku, pro profesionální použití v armádních a záchranných sborech, kde jsou jejich kvalita a trvanlivost klíčovým parametrem výběru.

I přesto, že chápu časový tlak související s deklarovanou globálné pandemií, tak jak ji ohlásila světová zdravotnická organizace WHO, rád bych poukázal ještě na jednu opomíjenou skutečnost. Právě WHO vydala sadu rad, jak s rouškami zacházet a jednou z nich sama šíření nemoci do velké míry napomáhá, k čemuž následně navádí i státy, které její NÁVODKY, jen vezmou a přeloží, tak jak to učinil STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV v tuzemsku.

Tento totiž, jak ukazuje obrázek výše, či ten níže

Říká slovy své mluvčí, že odpadkový koš zabrání šíření viru, což je nepravda vyvrácená již téměř před měsícem, kdy bylo vědecky prokázáno, že na klice u dveří dokáže CORONAVIRUS COVID-19 přežít až 9 dní. Porovnejte tuto skutečnost se slovy mluvčí SZÚ

„Použitou roušku stačí vyhodit do běžného odpadkového koše. „Na vlhké roušce přežijí patogeny v běžném prostředí v rozmezí od tří do sedmi hodin,“ doplňuje Fabiánová. Koš je pro použitou roušku dostatečně bezpečné místo, ven se viry už nedostanou.“

Tato skutečnost by totiž zcela měnila pohled na kategorii tzv. nebezpečného odpadu v nemocnicích, protože tam stačí aby například jen ulehl člověk na jednorázovou textilní podložku na vyšetřovacím lehátku v ordinaci a tato se stává okamžitě nebezpečným odpadem, za jehož likvidaci platí většina nemocnic měsíčně miliony korun, a to i přesto, že již existují technologie, které dokáží z těchto materiálů například vytvořit stavební materiál, jak jsme Vás již v minulosti informovali.

Vrátím-li se však ke CORONAVIRU COVID-19, pak musím konstatovat, že absence schopnosti vnímat celek, jasně dokazuje, co je za pandemickým nárůstem počtu nakažených a infikovaných, který bude i nadále strmě narůstat. Je tím právě neschopnost či nezájem nastavit transparentně pravidla tak, aby dalšímu šíření bylo předcházeno – roušky, jednorázovost, ani vyhození do „zavřeného koše“ totiž budou mít za následek pravý opak a je jen otázkou komu, či čemu má tento stav prospět.

P.S. na závěr jen dodám, že tento článek byl napsán a do redakšního systému zařazen 2.3.2020. Následně vyšel na serveru INODPADY.CZ a byl vícečetně sdílen na sociálních sítích. Viděli ho mnozí, asi kromě těch, třeří po celý rok 2020 říkali že šála na obličeji, či náústenka na ohranu před nákazou stačí a dokonce ani v roce 2021, se neodhodlali k tomu, aby řekli, že profesionálně chránit se je možné jen s profesionální ochranou a tu vyrábí již dlouho i tuzemskí společnost NANOLOGIX, která s výrobou začala mnohem dříve, než se COVID-19 objevil. A myslíte-li že se s tímto typem polomasky nedá pracovat, doporučuji Vám shlédnout následující video.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář