Rozhovor pro média a partnera

V dnešní době, kdy už máme za sevou dobu odpadového temna, kdy výrazy typu SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU, INDUSTRY 5.0 , či MICHAEL RADA byla stejně vyslovována jako jméno Lorda Valdemorta v prvních dílech Harryho Pottera, je po roce v němž se INDUSTRY 5.0 dostala na žebříčku zájmu na jednu z nejvyšších možných příček a lidé si uvědomili, že NORMÁLNÍ JE NEPLÝTVAT, jsem rád, že mohu ve svém blogu sdílet rozhovor, který se mnou udělal zakladatel projektu WWW-NASKLAD.CZ pan Rudolf Malý, který je, jak ukazuje i jeho projekt velmi zkušeným a dlouholetým logistických praktikem.

Rozhovor vznikl na konci února 2019 a byl následně publikovám ZDE začátkem března 2020, tedy téměř před rokem.

Věřím, že Vás zaujme a udělá Vám stejnou radost, jako jeho vznik udělal mně samotnému

Zde tedy originál rozhovoru

_____________________________________

PLANETA BEZ PLÝTVÁNÍ – POJĎME SDÍLET

Dnešní příspěvek na náš blok je tak trochu jiný.  Není to monolog, ale jde o první rozhovor, věřím v řadě dalších, který se bude věnovat problematice sdílené logistiky a ovlivňování životního prostředí logistickými procesy.

No a koho jiného jsem si mohl k rozhovoru přát více než pana Michaela Radu, s kterým se opakovaně potkávám na různých konferencích, fórech apod., kde rezonuje problematika plýtvání a diskuse o vlivu logistických procesů na život na naší planetě.

Takže zde už přepis hodně inspirativního rozhovoru, nebojím se použít toho výrazu, jednoho z guru této oblasti.

Když jsem byl kontaktován jedním ze zakladatelů projektu NASKLAD.CZ a požádám o rozhovor, byl jsem překvapen a zároveň potěšen. Tento projekt sdílené logistiky v celém jejím rozsahu mne totiž již zaujal, a to hlavně z důvodu, že je dalším, který pomáhá předcházet plýtvání.

Jsem rád, že jsem byl požádán o rozhovor a věřím, že jak autorům projektu, tak i čtenářům, budou mé odpovědi k užitku.

Jak vlastně začít? Možná jednodušeji, než by na první pohled vypadalo, kdo je Michael Rada?

Na tuto otázku asi nejlépe odpovídá má vizitka, na které v místě určeném pro titul stojí jediné slovo „HUMAN“, tedy člověk. Vyjadřuje totiž nejlépe to, čím se cítím být. Specializaci na efektivitu logistických řetězců, design efektivních obalů, lektorství a duševní vlastnictví jediného dostupného nástroje systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání INDUSTRIAL UPCYCLING a otcovství INDUSTRY 5.0 nechávám stranou, protože o tom se může každý dozvědět nejlépe po zadání mého jména do vyhledavače Google, já se skutečně cítím být nejvíce ČLOVĚKEM a k tomuto přidávám i BLÁZNEM, BÁSNÍKEM A BOJOVNÍKEM, což jsem poprvé vyslovil před 35 roky.

S Vaším jménem lze spojit pojmy UPCYCLING, INDUSTRY 5.0, ZERO WASTE a ve všech rezonuje životní prostředí, můžete nám k jednotlivým pojmům něco málo říci? Prosím málo, i když to bude složité, je mi jasné, že můžete hovořit celý den.

INDUSTRIAL UPCYCLING je systémové využívání existujících zdrojů a s ní související systémová prevence vzniku odpadu a plýtvání. Na trh jsem jim uvedl v roce 2013.

INDUSTRY 5.0 je první průmyslová evoluce řízená člověkem, uvedená na trh v roce 2015 a postavená na principech a základech INDUSTRIAL UPCYCLING. Jedná se o nové průmyslové odvětví, jehož důsledkem bude nejen průnik do všech existujících průmyslových odvětví, ale i radikální snížení jejich negativních environmentálních dopadů a zároveň snížení závislosti na „tisku nových peněz“.

ZERO WASTE je hnutí zaměřené primárně na koncové uživatele s cílem generovat co nejméně odpadu, není však aplikovatelné, na rozdíl od předchozích dvou pojmů na průmysl, či širší celky, jako jsou například města, státy a další.

Co Vás v oblasti, které se věnujete, stále motivuje? Nepřipadáte si trochu jako Don Quijote, rytíř z jednoho z největších světových bestselerů světové literatury. Mimochodem příběh starý více jak čtyři století. Chcete být stejně slavný?

Mou motivací je prostý cíl, který jsem si dal v okamžiku, kdy jsem ve 42 letech opustil svět korporátního managementu a přešel na volnou nohu. Tímto cílem je VYTVOŘENÍ SVĚTA BEZ ODPADU A PLÝTVÁNÍ. Za téměř čtvrtstoletí v korporátu, firemním a průmyslovém prostředí jsem si uvědomil, že firmy spojuje, a to bez ohledu na segment, skutečnost, že generují obrovské množství odpadu.

Když jsem pak zjistil, že je to stav, který navíc podporují odpadové společnosti, uvědomil jsem si, že jediným způsobem k dosažení cíle je PREVENCE A PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU A PLÝTVÁNÍ, a protože neexistoval vhodný nástroj, musel jsem si ho vytvořit a po něm řadu dalších a v tom si myslím, že podobnost s DON QUIJOTEM není vůbec náhodnou.

Nemám potřebu být stejně slavným, zadostiučiněním bude, když si všichni uvědomí, že NORMÁLNÍ JE NEPLÝTVAT, tedy něco, co už jsme dávno jako lidé věděli, jen jsme se nechali psychologickými nástroji přesvědčit o opaku.

P.S. Když jsem si zadal jméno DON QUIJOTE na GOOGLE, nabídl mi 21,3 milionů odkazů, Když jsem si zadal MICHAEL RADA, vyjelo 17,3 M odkazů a to není tak špatný výsledek i když vím, že neodkazují jen na mou osobu a práci.

To je zajímavé asi to taky zkusím, ale ještě se budu muset určitě hodně snažit.

Jste jedním z nejaktivnějších účastníků logistických konferencí a setkání, kterých se účastníte. Omlouvám se, ale musím se zeptat. Občas můžete být vnímán, jako ten podivín jezdící na elektrické jednokolce, připadáte si tak, nebo připadal někdy v minulosti?

Svou účast na konferencích jsem v posledních letech hodně omezil, a to hlavně z časových důvodů. Dalo by se říci, že se účastním jen tam, kde mohu a mám co říci, a to v pozici jednoho z přednášejících, či pozici KLÍČOVÉHO ŘEČNÍKA.

Mé přednášky a prezentace jsou a budou vždy odlišné, jsou pro mne totiž nástrojem, jak měnit myšlení účastníků k uvědomění si sebe sama i výše uvedeného postoje k plýtvání.

Elektrická jednokolka jedním z nejefektivnějších dopravních prostředků a jsem rád, že i tím, že mne doprovázela na mnohá jeviště, stala se její existence známou v podstatně širším publiku. Věřím, že se mi podaří i letos překvapit publikum nejlepší tuzemské logistické konference LOGISTICS RIDE, která proběhne ve dnech 23-24.4.2020 v Ostravě pod organizací LOGISTICKÉ AKADEMIE.

Tak to už se teď opravdu těším na další překvapení.

Máte nějaký návod jak motivovat mnohem širší spektrum lidí k šetrnějšímu přístupu k planetě a eliminaci nebo alespoň snížení objemu plýtvání? Mám totiž pocit, že se plýtvání stalo velmi nenápadně součástí běžného života a vlastně skoro nikomu nevadí. Tedy s výjimkou korporátů, pokud jim „žere peníze“.

Máte naprostou pravdu. Plýtvání se skutečně stalo standardem a návodem na to jak tento standard změnit, je prakticky dokázat, že je chybný. Nástrojem, kterému rozumí všichni, ale nejlépe je srozumitelný v korporátním světě firem a společností, je ukázka ekonomických přínosu plynoucích z aplikace změny. Ukázka faktická, protože dopočtů na teoretické rovině firmy dostávali a dostávají od teoretiků a analytiků stovky, jejich problémem je často reálná neuchopitelnost.

Jako příklad mohu uvést jeden z posledních projektů, v němž jsme při úvodním workshopu v jedné z továren nadnárodní korporace identifikovali jako možná „existující zdroj “jednorázové klopové kartonové krabice o rozměru 600x400x240 mm, které, bez jakéhokoli poškození končily v odpadu, a zatímco v minulých letech odpadová společnost byla ochotna klientovi zaplatit a snížit tím tak náklad na nájem odpadových kontejnerů, v roce 2020 se i odvoz kartonu stal nákladovou položkou. Když jsem již během prvního jednání indikoval možnou kupní cenu ve výši 1,-Kč/ks zdála se managementu nízká, než si zvážili na mé doporučení samotnou bednu a zjistili, že tato cena je čtyřnásobkem nejvyšší výkupní ceny, kterou dostali od odpadové společnosti. Při dalších dopočtech se pak ukázalo, že by cena v průběhu pěti let mohla vystoupat až na čtyřnásobek, což byl zlomový okamžik, kdy se firma rozhodla zahájit nejen tento projekt, ale i začít spolupráci na identifikaci a implementaci dalších. Kartonových beden totiž za jeden rok je více než milion a dopočítaný náklad na jejich likvidaci se blížil 300.000,-Kč.

Neuvěřitelné, to už jsme zase u literatury, jen tentokrát někde mezi sci-fi a pohádkou.

Existuje tedy nějaká cesta, jak třeba některé významné obchodníky motivovat, aby masivně nepropagovaly možnost „bezdůvodně“ posílat zboží tam a zpět, bez zohlednění vlivu na životní prostředí? Zákazník této služby hojně využívá, když už tu možnost má.

Motivace samotného obchodníka musí být na ekonomické úrovni, jasné dopočty ekonomických dopadů z pohledů komplexní logistiky a souvisejících činností, doporučil bych k argumentaci zahrnout i environmentální dopady, které již velmi brzy přestanou lidem dostačovat jen na papíře, ale budou je chtít vidět a cítit i v praxi.

Co je však v této fázi stejně důležité je o této skutečnosti informovat i uživatele, pro kterého sice bude změna znamenat vystoupení z komfortní zóny, ale i i možnost vyjít ven bez nutnosti nasazovat si roušku na obličej, či jít do lesa, namísto do obchodního centra, či některé z průmyslových hal, jež kromě jiného z důvodů vratek vyrostly na místě, kde původně les stál. Myslím, že málokdo z lidí si totiž uvědomuje, k čemu ve skutečnosti slouží největší sklad v tuzemsku, pronajímaný společností AMAZON.

Moc děkuji za otevřenost a zejména všechnu Vaši energii, kterou věnujete systémové prevenci vzniku odpadů a obecně plýtvání. Věřím, že to nebude jen boj s větrnými mlýny, abych navázal na proslulého rytíře.

Bylo mi potěšením, a mohu Vám s radostí sdělit, že ač jsem v roce 2013 věděl, že svou činností a prací jsem předběhl trh, je tento již po sedmi letech na správné cestě a mohu slíbit, že ve svém úsilí nepolevím, nebudu-li moci zahlédnout cíl, který jsem si stanovil a věřím, že projekt NASKLAD.CZ pomůže k tomu, abych to dokázal s rovnými zády a bez hole v ruce.

Já zase mohu za tým, který se angažuje v projektu NASKLAD.CZ přislíbit, že přiložíme svůj díl energie a věříme, že se nám s tím PLÝTVACÍM MOLOCHEM podaří společně s dalšími lidmi ochotnými ke změně pohnout.

Přeji krásný den bez plýtvání

Pana Michala Radu vyzpovídal, tedy vlastně si také nabral spoustu pozitivní energie, Rudolf Malý, člen Komory logistických auditorů a vicepresident Logistické akademie pro vzdělávání.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář