Rychlost zapomnění

21 června 2019 jsem zveřejnil ve svém anglickém blogu článek s názvem Sedíce na břehu řeky času. Přesto, že patřil k jedněm z nejkratších, ukázali analýzy, že u něho trávili čtenáři nejdelší čas. Možná je to tím, že nemuseli číst, stačilo zavřít oči a posadit se vedle mne.

Tento článek vznikl v mé Pracovně, brzy ráno a časový rozdíl mezi jeho napsání a plánovaným vydáním článku, který čtete právě teď je bez čtyř dní přesně jeden rok.

Je to zvláštní.

Dnes jsem opět dostal ve stejné Pracovně otázku, kterou jsem slyšel, jIž tolikrát

JAK TO VŠECHNO STÍHÁTE?

Odpověděl jsem stejně jako jindy

JSEM S ČASEM PŘÍTEL, NE JEHO NEPŘÍTEL A ON MŮJ

Upřesnil jsem existenci CTM, způsob své práce a doporučil je vyzkoušet

Lidé, kteří se mne ptají na tuto otázku jsou většinu o polovinu a někdy i více mladší než já sám. Měli by mít mnohem více energie, mnohem více sil, ale vypadá to, že jim schází schopnost s nimi nakládat efektivně. Rád je to naučím, ale má to jednu podmínku, MUSÍ SAMI CHTÍT.

Ve stejný den, kdy píši tento článek, jsem ráno nahrál v prostorách mé Pracovny následující

Po odchodu návštěvníků, kteří mi dotaz položili jsem nahrál ještě jednu skladbu

Posouzení obsahu nechám na Vás

Byl to den, kdy jsem napsal další dva články, vyřídil účetnictví za předchozí měsíc, zpracoval podklady, uvařil vynikající dýni na másle s trochou Haishin omáčky a dal si k ní pečené brambory. Byl to den, který jsem začal za rozbřesku a skončím jej ve 22:22, tak jak se snažím vždy.

Budu se i nadále učit na svou řeč na konferenci NOCI NERDŮ a připravovat na další týkající se environmentální psychologie.

Musím však ještě připomenout jednomu ze členů boardu společnosti PWC jeho zájem na návštěvě mé Pracovny, kam chce přijet se synem a nesmím zapomenout na zaslání podkladů indickému partnerovi k pokroku v oblasti importu jeho stavebních  desek vyrobených z nebezpečného nemocničního odpadu do Evropy.

Požádal mne ještě o pomoc při rozvoji E-MOTION v Indii, kterou trápí nejsilnější smog v celé historii tohoto státu. Věřím, že mi odpoví MP MODI a budu s ním moci komunikovat stejně jako s premiérkou Nového Zélandu možnost implementace principů systémové prevence vzniku odpadu a plýtván nejen do průmyslu v jejich zemích, ale i do školního systému, který bude opět po létech vychovávat LIDI pro které plýtvání nebude známkou bohatství, ale neschopnosti najít řešení.

Je prostě den jako mnoho jiných. Je neděle.

A já mám radost, když mohu ve své Pracovně hovořit s těmi, kdo se nebojí do světa bez odpadů a plýtvání vložit nejen svá slova, ale zapojiti své ruce, mozek a srdce.

Velmi rychle se zapomíná

Hlavně je-li co jíst, co pít a čím se bavit.

A je-li zábava skutečně dobrá a pití má správný říz, lze zapomenout i na jídlo.

A je-li zábava skutečně, ale skutečně ta nejlepší, pak i bez pití lze přežít s úsměvem na tváři

Než selžou játra, ledviny a tělo

Kterému by namísto nekonečné zábavy stačila jen sklenka obyčejné vody a trocha chleba.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář