Sběrné suroviny. Kartony nebereme!

MŽP spolu s asociací odpadového hospodářství a odpadovými společnostmi, doprovázeni firmou EKO-KOM se buší v hruď při prezentování výsledků v objemu recyklovaného materiálu. Dávají občanům nahlédnout do poháru hojnosti v němž však kromě peněz vlastníků je jen lež.

Ti z občanů, ale i firem, kdo by chtěli v rámci povánočního úklidu správně a za odměnu vytřídit například krabice a kartony a prodat je do některého z tuzemských sběrných dvorů se pravděpodobně potáží se zlou, stejně jako já.

Zjistí totiž, že ač se firmy prezentují v reklamách na svých stránkách jako výkupci nerostných surovin, míněno železných a neželezných kovů, papíru a skla, často v otázce výkupu uspějí jen u kovů a nabízející tak budou rádi, když jim výkupna jejich karton vůbec přijme, a to samozřejmě zadarmo.

Kartony nevykupujeme a odebíráme jen vícevrstvé, bylo mi řečeno na jedné

Kartony nevykupujeme, zastavili jsme výkup na druhé

Přijeďte, ale nic Vám za ně nedáme, ozvalo se ze třetí

A tak jsem přijel

Poté, co jsem malými kartony naplnil velké a ty pak naložil do vlastního vozu a dovezl je na výkupnu, mohl jsem si je tam i ručně složit, resp. naházet na hromadu, která připomínala mnohé, ne však surovinu na které by vlastníkovi prostor záleželo.

Žádné dokumenty, žádné potvrzení, žádná starost ze strany provozovatele, jen a pouze nabídl místo

Jak se ukázalo, nebyl jsem zdaleka sám, přeci jen krabic už tam bylo tak na kamion a vedle železo a neželezo a to všude, kam oko dohlédlo.

Nejen na skládkách odpadu, ale i v jeho sběrnách je nejlépe vidět, jak je slovo recyklace zprofanované a je vlastně jen převlečenou lží, kterou s takovou chutí šíří nejen ministerští úředníci, včetně ministra, ale i všichni, kdo se na odpadu přiživují, či koho velmi dobře živí s jistotou, že je ještě dlouho život bude.

Vzpomínám na dobu svého socialistického mládí, kdy sběrné dvory měly rozměry dvorů a dvorků domů u kterých stály, a kdy školy vyhlašovali na základě výzev strany sběr papíru jako jeden z úkolů každé pionýrské a následně i svazácké organizace. To vše pro pomoc národnímu hospodářství naší socialistické republiky.

Dnes mají sběrné dvory rozlohu několika fotbalových hřišť a stále se rozrůstají, stejně jako skládky. Na rozdíl od nich však na nich nebudou za pár let na odpadcích a popílku zahrabaném v zemi, vyrůstat rodinné domy v ulicích s romantickými názvy připomínajícími netknutou přírodu.

Mnoho sběrných dvorů (hovoříme-li o těch větších vlastníků) leží přímo na železnici, tady na pozemcích, které patřily, či možné ještě patří správě železnic. I proto je možné si prohlédnout často nejdříve z města do kterého přijíždíme vlakem hromady šrotu jako v Plzni, či hromady dřevěných palet a obalů, jako v Berouně, či hromady jiného odpadu, jako v mnoha místech republiky.

Sběrné dvory jsou úložištěm na horší dobu

Na dobu, kdy vzroste cena a vyplatí se to, co si výkupna nechá přivézt a složit a dodat často zadarmo, prodat, a ještě si odškrtnout, jak ekologicky odpad zpracovala.

V prvních dnech roku 2020 se vyrojily zprávy o cirkulární ekonomice

Je zajímavé, že se žádná nad těmito drobnostmi nepozastavuje.

I když myslím, že nemá důvodu, přeci by jí její podporovatelé a partneři nelhali, či snad ANO?

P.S. 7.1.2021, tedy rok po napsání výše uvedeného textu zařadila Evropská Komise INDUSTRY 5.0 oficiálně do programu udržitelného rozvoje Evropy. Ti co sledují mou práci ví, co to bude pro odpadový průmysl znamenat.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář