Slova Nestačí

Slova jsou silná. Psaná i Vyřčená. Nezáleží na síle hlasu, spíše na jeho intonaci a myšlence a obsahu, které se ve slovech skrývají. Dlouho se učíme, že slova jsou nejdůležitější. Důležitější než činy. Není tomu tak, protože bez činů, budou slova stejně prázdná, jako schránky politiků.

To, že já sám mám slova rád, je vidět i z digitální stopy, kterou zanechávám.

Snažím se, aby žádné nebylo vyřčeno nadarmo a bez obsahu.

Rád je poslouchám a dlouho přemýšlím, než vyřknu svá.

Či je napíši a pošlu do světa.

Je jedno jakým jazykem, bude-li srozumitelný, budou jim rozumět všichni.

Po dvou měsících po dokončení, má MANUÁL IMPLEMENTACE PRŮMYSLU 5.0 v rukou několik lidí po celém světě. Ne proto, že si zakoupili již vydanou knihu, ale proto, že jim důvěřuji a požádal jsem je (aniž by jeden věděl o druhém, či se vzájemně znali) o jejich názor a komentář.

Nepožádal jsem je o PROOFREADING a KOREKTURU, požádal jsem je o jejich čas a jejich slova

Vím, že pro všechny platí, že SLOVA se ZMĚNI v činy.

Tak jak je tomu i u mne.

Jsem v další továrně a čekají mne další přednášky a workshopy.

Cesta nekončí, ale začíná

A manuál je průvodcem

Mapou a Navigací Modrým oceánem, který všichni máme před očima, ale tak dlouho jsme jej neviděli, až proměnil se v našich představách na pevnou zem.

Rok 2019 jsem začal dvěma projekty.

V tom jednom bylo řečeno, jaký má být výsledek a jak mám svou práci dělat

V tom druhém jsem byl požádán o to, abych dělal svou práci tak, jak uznám za vhodné a přinesl to, o čem hovořím, tedy méně odpadu a plýtvání.

První již skončil

Druhý pokračuje a roste jako strom.

Zatímco na počátku v něm bylo trocha dřeva, je finálním cílem eliminovat většinu z téměř 800 tun ročně, a i to je pouhým začátkem, protože klient, jenž se stal partnerem, má své výrobní závody nejen v tuzemsku, ale i zahraničí a požádal mne, zda-li bych mohl pokračovat ve své práci i tam.

Samozřejmě, to byl i cíl

MANUÁL IMPLEMENTACE PRŮMYSLU 5.0 má nyní ve svých rukách jen desítka lidí. Má ho proto, aby mu, po jeho publikaci rozumělo 7,7 miliardy.

Mým cílem není psát Manuály a Knihy, to je můj sen.

Mým cílem bylo a je VYTVOŘIT SVĚT BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ, svět, v němž slovo bude nositelem myšlenky a čin důsledkem jeho vyřčení. Nemůžete-li se dočkat pojďte budovat tento svět se mnou, i proto, že PRŮMYSL 5.0 je tím, co bude v tomto světě zdrojem radosti a naplnění, součástí života, kde na odpady a plýtvání nebude místo.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář