Slovo roku

Blíží se další vyhlášení slova roku. V roce 2018 i 2019 jím bylo vyhlášeno slovo přímo související s prací, kterou vykonávám. Stejné to bude i v roce 2020, kdy tímto slovem bude výraz, kterému jsem dal nejen zvuk a tvář, ale i obsah.

Zatímco Vy budete mít možnost číst tyto řádky až na začátku října 2020, já jsem krátce před začátkem psaní nahrál na video svůj Novoroční pozdrav 2020. Slovo roku v něm zmiňuji a nejenom, že ho můžete slyšet, Vy jej můžete i vidět, protože díky Martinu Pácovi jej držím v ruce a to doslovně.

Držím jej v ruce vyřezaný do poškozené gramofonové desky

Jediný na světě

Na světě, kde žádný druhý nebude totožný, už jen proto, že nebude identicky poškozena deska, ze které bude vyroben. Obé je INDUSTRY 5.0.

I přesto, že WEBSTER i OXFORD DICTIONARY používají pro stanovení slova roku rozdílná kritéria, budou tentokrát ve shodě. Ne proto, že bych si zaplatil, ale proto že slovo a jeho obsah se šířil tak intenzivně, že zasáhl nejen všechny, ale i všechno.

O zvýšení popularity se zasloužili i ti, kterým jde jen o vlastní profit a chtěli udělat z INDUSTRY 5.0, to co se jim povedlo s INDUSTRY 4.0, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKOU, RECYKLACÍ, UDRŽITELNOSTÍ. Chtěli z nich udělat jen a pouze prodejní nástroj dopomáhající jim k nikdy nekončícímu růstu osobní profitability postavené na nekonečnosti.

INDUSTRY 5.0 nevznikl na zakázku obchodníků s důstojností jako ZONKY

INDUSTRY 5.0 nebyl zakázkou definovanou vládami Německa či Japonska

INDUSTRY 5.0 není další ze stále kratších revolucí

Ne INDUSTRY 5.0 je evolucí. Procesem, ve kterém budoucnost člověka a života není postavena na jedničkách a nulách, na počtu prodaných kusů, na takt time, KPI ani na sloganech o lepší budoucnosti. INDUSTRY 5.0 je budoucností, která již začala a její cesta, ač oficiálně zahájena 1.12.2015, začala mnohem dříve. Začala uvědoměním chyby systému již v roce 2010.

Tři roky musel zrát, pomalu, ale jistě, aby pak v roce 2013 zapustila kořeny, a začala dostávat tvar a podobu, kterou ukázala právě prvního prosince.

Nevím, jak by se tvářil pan Karel Čapek, kdyby věděl, v době, kdy ho s bratrem tvořil, že slovo ROBOT bude jednou slovem jenž bude znát celý svět. Nevím, jak by se tvářil Jules Verne, Nikola Tesla. Nevím jak Pythagoras, jehož věta byla již tolikrát převyprávěna, že stala se jedním ze základů matematiky. Nemohu mluvit za nikoho jiného, mohu mluvit jen za sebe, a proto tak činím.

INDUSTRY 5.0 vznikl z práce mých rukou, ze slov mých úst a z myšlenek, které víří v mé hlavě, aby vždy, když je čas, přišly na řadu a otevřely nový smysl. Smysl kterým vnímáme i to co je běžnému zraku skryto a to záměrně či neúmyslně.

INDUSTRY 5.0 má ruce špinavé od práce, na dlaních mozoly, otlačená kolena a ruce, které se chvějí po náhlé námaze.

INDUSTRY 5.0 má ruce umyté mýdlem a mozoly ošetřené rukama druhých. Mají v sobě klid, který nastává, když je hotovo.

INDUSTRY 5.0 nespěchá, kráčí rozvážným krokem, ale kráčí stále, bez zastavení, je řekou, která plyne, pokaždé jiná, pokaždé nová. Řekou, jež tvaruje břehy, mezi kterými protéká ne však proto, aby brala, ale proto, aby mohla, bude-li jí více protékat dál bez ohrožení sevření.

Slovo roku zazní jen párkrát, objeví se na žebříčku.

INDUSTRY 5.0 byla a bude dál, bude žít v každém z nás a prostor v knihách a výročních zprávách nebude prostorem jediným, jen jedním z mnoha. Důležité je dotek a toho INDUSTRY 5.0 poskytuje stejně jako voda a čas, které kolem nás plynou.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář