Spadla pěna

Dnešní článek má, jak to tak bývá, lehce zavádějící název. Evokuje totiž žízeň a český národní nápoj. Není se čemu divit, říkáte si, když je autor 500 metrů od Pra-Zdroje, ale budete se divit, ten za tím nestojí. Jsem totiž abstinent a pivo, na rozdíl od jiných, za alkohol považuji.

Dnes chci hovořit o pěně, která pomáhá(la)

Je to pěna, díky níž mohli požárníci rychleji uhasit požáry.

Je to pěna, která je součástí mnoha hasicích přístrojů nejen v tuzemsku, ale v celé Evropě a na celém světě.

Tak přesně tuto pěnu, resp. látku, ze které se tvoří, se rozhodla zakázat Evropská Unie. Usnesly se na tom její odborníci, a zatímco v době, kdy tento článek píši, tedy na konci února 2020 je to informace neveřejná, bude situace již za velmi krátkou dobu jiná a bude oheň na střeše.

Doslovně

Protože oni odborníci a političtí rádci, kteří zákaz iniciovali, a nakonec i prosadili znají oheň jen z televize, či opékání buřtů a požárníky jen ze seriálů, jaksi zapomněli, že oheň a požáry nemají přechodné období, po které stačí požádat a ony nebudou vznikat.

Stejně tak zapomněli, že ačkoli mnohem efektivnější náhrada, o které jsme psali, již existuje a jmenuje se suchá mlha, tak ji jaksi zatím zapomněli schválit, a proto so ji nikdo, až na soukromé uživatele, nemůže pořídit.

Důvodem zákazu je karciogenost látky.

Její použití bude povoleno i nadále, ovšem jen v případě, že se bude jednat o stopové množství do 2% objemu, což žádný z existujících, nazvěme je, starších, hasicích přístrojů a technologií nenabízí.

Co tato drobná změna bude znamenat?

Téměř nic, stejně jako ta, kdy se začne vymáhat sejmutí tepelných izolací z polystyrenových desek obkladů domů, protože i tam, je karciogenní látka, která navíc je již několik let na seznamu zakázaných látek, a i přesto v tuzemsku, za podpory Ministerstva Žehu Posledního, probíhá jedno balení domu za druhým, kde atraktivnost je zvýšena dotačními programy.

Změna bude znamenat

 • Nutnost výměny všech pěnových hasicích přístrojů, resp. jejich výměnu za jiný typ se stejnými, či lepšími účinky
 • Nutnost likvidace zásob pěny na všech stanovištích
 • Nutnost likvidace zásob na vozidlech
 • Nutnost modifikace protipožárních rozvodů a sprinklerů
 • Nedostatek hasicího media při požárech
 • Ohrožení požárníků i zachraňovaných osob
 • Zvýšení finančních ztrát na majetku

Jak vidíte, nic závažného, drobnosti, kterými se navrhovatelé samozřejmě a po právu nehodlají zabývat.

Myslím však, že by stálo za to, abychom se těmito drobnostmi zabývali minimálně my, protože až na výjimky jsme to právě my, kdo žijeme v hořlavých městech, domech a bytech, jezdíme hořlavými dopravními prostředky, a dokonce hořlavé nosíme i oblečení, nehledě na skutečnost, že k ohřevu jídla používáme buďto přímý oheň, nebo jeho elektrickou variantu dosahující stejných teplot shodných k zapálení okolí.

Zatím nejbližší je mi již zmiňovaná technologie suché mlhy. Kromě toho, že totiž umí požár uhasit, při tom dokáže ušetřit i 95% vody a to je v době, kdy voda je již standardním nedostatkem, poměrně důležitá vlastnost, nemyslíte?

 

Komentáře
 • Kategorie
 • Můj blog

  Formulář