Spojené Nádoby

Skutečnost, že mám rád slova je vidět i z toho, že den, co den od pondělí do pátku, můžete číst tyto řádky. Slova tvoří věty. Zůstávají však stále základem a na to se často zapomíná. Je to stejné jako s lidmi a prostředím kolem nás, vnímáme je jako pozadí.

Zaregistroval jsem, že nás však občas mysl mate.

A sám její matení občas využívám, stejně jako další básníci.

Nepřipomíná vám samotným například název dnešního článku něco jiného?

Jiný název?

Je zvolen záměrně

Což takto SPOJENÉ NÁRODY

Spojené Národy jsou organizací jejíž název všichni známe. Měla by být zárukou spolupráce, ale vypadá to, že se skutečná funkce mění.

Dovedla mne k tomuto názoru jedna tisková zpráva

Tisková zpráva, která nese následující název

GOVERNMENTS AGREE LANDMARK DECISIONS TO PROTECT PEOPLE AND PLANET FROM HAZARDOUS CHEMICALS AND WASTE, INCLUDING PLASTIC

V překladu to znamená

VLÁDY SE SHODLY NA VYMEZENÍ ROZHODUTÍ NA OCHRANU LIDÍ A PLANETY OD NEBEZPEČNÝCH CHEMIKÁLIÍ A ODPADU, VČETNĚ PLASTU

Zpráva začíná slovy – Rozhodnutí o plastovém odpadu ….

Slova uváděná výše jsou uklidňující.

Vlády se postaraly

Už není důvod k obavám

Je to skutečně tak?

11.prosince 1997 byl hlavami států podepsán KJÓTSKÝ PROTOKOL, který byl parafován postupně dalšími a dalšími státy. Jednalo se o podpis tzv. klimatické dohody, která před 22 lety měla zabránit negativnímu vývoji.

Cílem, na kterém se vlády shodly, bylo stanovení limitů škodlivých plynů vypouštěných do ovzduší přepočítaných dle detailně zpracovaných vzorců pro jednotlivé země.

Nástrojem, který k dosažení cíle měl sloužit, byly EMISNÍ POVOLENKY stanovující cenu za překročení.

Po 22 letech od záchrany se stejné vlády shodnou na tom, že je stav klima nejhorší v lidské historii.

Stanoví si cíle

Vytvoří si nástroj

Aby po dalších letech zjistily, že může být ještě hůř, než si myslely

Stanoví si cíle

Vytvoří nástroj

SPOJENÉ NÁRODY jsou SPOJENÉ NÁDOBY

Národy však dávno nespojují, jen jejich dobře placené zástupce sídlící a pracující v sídle, které by mohlo dát střechu nad hlavou mnohým z těch, kteří o ni přišli. Jediné spojení, které existuje je spojení s penězi, o které jde až v první řadě.

Co se však podařilo dokonale, je eliminovat strach z toho, že PO NÁS BUDE POTOPA

Nebude

Nezbyde totiž nic, co by ji způsobilo.

P.S. Od doby vzniku OSN v roce 1945 bylo na zemi nejvíce válečných konfliktů v historii lidstva a to i přesto, že tato organizace vznikla proto, aby jejich vzniku jednou provždy zabránila. K tomu však zase někdy příště.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář