SPOLEČNOST 5.0

O PRŮMYSLU 5.0 jste ode mne slyšeli již mnohokrát, ovšem o SPOLEČNOSTI 5.0 jsem ještě mnohokrát nehovořil. Nebylo to proto, že bych její příchod nezaznamenal, jako spíše proto, že jsem se pokoušel spojit s její matkou, která však svým mlčením naznačila, že se mnou nechce mít nic společného.

Matkou SOCIETY 5.0, jak se v originále společnost 5.0 nazývá je paní YUKO HARAYAMA. Japonská vědkyně, obchodnice, úřednice a ředitelka OECD. Matkou společnosti 5.0 se nazývá sama a je na své dítě náležitě hrdá, jak můžete vidět ze záznamu její přednášky

Své dítě představila a registrovala v lednu 2016.

Abych předešel spekulacím, rád bych podotkl, že s otcovstvím nemám v tomto případě co do činění, i když by se mohlo zdát, že INDUSTRY 5.0 a SOCIETY 5.0 jsou příbuzní.

Otcem SOCIETY 5.0 je Japonský stát, respektive vláda, která pověřila paní YUKO vytvořením nového konceptu, jenž by mohl konkurovat INDUSTRY 4.0, ale dostal by Japonsko opět do hledáčku médií jako inovátora.

Je zde však jeden problém. Japonsko není zemí vynálezců.

I když to zní zvláštně, je tomu skutečně tak, ale to vůbec nevadí, je totiž zemí lidí, kteří shlédnuté, či získané dokáží systémově, a to snad jako jediní na světě, převzít a zdokonalit na úroveň, která nemá obdobu. Krásným příkladem může být slavný samurajský meč – katana, resp. Daito Katana, nebo-li dlouhá katana. Tento meč ve skutečnosti nepochází z Japonska, ale z Číny, ale jen japonští kováři a zbrojíři měli tu trpělivost a neustálým vrstvením a překováváním vytvořili nástroj schopný sekat ocelové pláty na hranu, aniž by tento krok zanechal na ostří jediný vroubek.

SOCIETY 5.0 vznikla na politickou objednávku, a to je základní a klíčový rozdíl k INDUSTRY 5.0, která vznikala v mé hlavě a pod mýma vlastníma rukama.

Důvodem, proč jsem se jí rozhodl věnovat dnešní článek je, že se na konci roku 2019 prezentovala SOCIETY 5.0 poprvé v masovějším měřítku na jedné z největších výstav elektroniky, technologií a automatizace v Japonsku jež se jmenuje CEATEC.

A prezentace byla natolik zajímavá, že si jí všiml i časopis FORBES, resp. že čtenáři časopisu FORBES byli časopisem FORBES upozorněni reklamou, která souvisí se státní podporou SOCIETY 5.0. Článek, jenž vyšel to dokazuje.

Obsah článku však dokazuje ještě jednu skutečnost.

Prostředky Japonská vláda nevěnuje jen na propagaci (jak se děje například v tuzemsku v případě podpory INDUSTRY 4.0), ale i na vývoj a realizaci řešení, které je možné představit v reálném prostředí, a to i přesto, že blíže má k prostředí virtuálnímu.

Důvodem je skutečnost, že SOCIETY 5.0 je prostředím, v němž technologie mají zastoupit lidi, či jejich smysly, respektive mají být jejich prodlouženými smysly.

Na výstavě CEATEC to dokazovali nejen převážně humanoidní roboti, kteří s kamerami na svých hlavách a trvalým připojením na internet, sdíleli své „pocity“, či vjemy a zprostředkovávali je virtuálně návštěvníkům, kteří nemohli být na místě, a to jak ze zdravotních, či například pracovních důvodů.

Otec se stará o své dítko příkladně a tomu odpovídá i vizuální stránka prezentace SOCIETY 5.0 na oficiálních stránkách japonské vlády.

Stojí za to je porovnat s tím, jak propaguje Česká vláda INDUSTRY 4.0

Proč ne INDUSTRY 5.0?

Odpověď je poměrně prostá. INDUSTRY 5.0 totiž není prodejním nástrojem tak, jako INDUSTRY 4.0 či SOCIETY 5.0 a kde není třeba cizích peněz, tam se špatně vyvádí prostředky do tunelů štěstí.

A co na to EVROPSKÁ UNIE? Postupuje v souladu s Českou cestou, možná i proto, že odpovědná komise je vedena českou předsedkyní, která s prací (v odborech) spojila celý svůj život.

Když jsem koncept SOCIETY 5.0 studoval poprvé, přemýšlel jsem, kde jsem jej již viděl a vzpomněl jsem si, bylo to firmu MATRIX. Ovšem s odstupem času a výstupu z výstavy CEATEC bych řekl, že blíže jsme v jiném, méně známém díle, jmenuje se NÁHRADNÍCI a já jeho shlédnutí doporučuji všem splňujícím věkový limit.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář