Staré Pravdy, Nové Lži

V průběhu tisíciletí lidé zaznamenávali své poznání. Forem záznamu bylo mnoho a vyvíjel se. Písmo a řeč jsou obecně uznanými médii. Jednou z forem kombinovaných jsou i Pravdy pronášené v řeči lidí, a právě některým z nich bych se rád já dnes věnoval.

Dojez ať neplýtváš

Tuto větu slyšel každý z nás jako dítě mnohokrát. Říkaly ji babičky, maminky, učitelé, kde jste ji však pravděpodobně nikdy neslyšeli bylo v jídelnách a restauracích. Důvodem může být skutečnost, kterou jen málokdo ví. Zbytky na talíři tvoří ze 100% globálního plýtvání potravinami jen 2%. Ano, je to skutečně tak. 75% sklizně se totiž ani nedostane do druhého kroku výroby. Pravdou je to, že špatné plánování má dopad mnohem větší.

Na konci tunelu je vždycky světlo

Myslím, že i tuto větu mnozí zaslechli. Většinou je pronášena s lítostí, či nadějí v hlase těmi, kdo s námi soucítí a chtějí nás morálně podpořit. Rád bych upozornil, že mnohé tunely končí stěnou. Jsou slepé a nás místo rychlého světla může čekat ještě dlouhá cesta tmou zpět.

Poslouchej starší

Ani zde nejde o nic výjimečného, obzvláště jako děti, vyslechneme si tuto větu často a čím jsme starší, tím považujeme svůj věk za argument pro ty, kdo privilegia „staršího“ v naší přítomnosti nedosáhli. Rok 2019 a Greta Thunberg však prokázali, jak důležité je nezavírat uši před názory mladších. V době, kdy mi bylo, stejně jako Gretě šestnáct, měl jsem na dveřích svého pokoje nápis, jenž říkal, že kuře může radit i slepici, protože má k zemi blíž. Je třeba poslouchat jeden druhého, a to bez ohledu na věk, postavení a vzdělání.

Nedělej to! To se nesmí. To se nedělá.

Tuto větu je možné zaslechnout v každém větu, jen v některých případech tykání změní se ve vykání. Zakazovaná činnost je často tou, která láká. Téměř vždy za větou schází vysvětlení. Pronášíme pravdy bez uvažování, automaticky, protože nám samotným byly dány do vínku, jen posíláme je dál ve své moudrosti a neptáme se proč. Neuvažujeme ani, že nová, jiná pravda mohla by vzniknout, a to je škoda.

Nefňukej, jsi chlap

Tato věta sice není určena pro všechny, ale myslím, že většina ví, že chlapi nebrečí. Jsou to přeci chlapi. Každý je od narození silák, sportovec, umí řídit auto i si ho opravit, stejně jako elektřinu, vodu, plyn, a hlavně nikdy je nic nebolí, nepostihne-li je RÝMA. Já slzím často a nejsem z manuálně nejzručnějších, raději origami, než pilu a sekeru, či šroubovák, nebo vrtačku. Nestydím se za své slzy.

Je mnoho vět pronášených proto, že jsme je sami slyšeli

V mnoha případech mi připadá, že těch odposlechnutých začíná být mnohem více než těch vlastních.

Přijali jsme je za své, za neměnnou pravdu a stáváme se posly světla neuvědomujíce si, že šíříme tmu.

Věty, které jsem uvedl výše jsou jen malým výčtem a jak vidíte, stačí se na chvíli zamyslet a je možné, že naše hlavy najednou nebudou plné mouder s nekonečnou platností a my sami začneme tvořit. Své příspěvky píši, ale neměním. Od jejich napsání, do vydání uběhnou měsíce a já maximálně před vydáním zkoriguji gramatické chyby a mohu doplnit obrázek, když stalo so to, co jsem řekl, že se stane.

Každý z nás staví budoucnost, přemýšlejme tedy nad slovy, která do ní dáme.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář