Stejná práce jiný cíl

Když jsem po ránu vstal z lůžka v malém středočeském městysu, kde jsem strávil celé své dětství, byl pod okny sníh. Podruhé za zimu 2019/2020 a to už se psal datum 4.2.2020. Tak jako každou zimu došlo před rodinným domem k odklízení sněhu, ale něco bylo jinak.

Zatímco v dobách bohatých na sněhové přeháňky bylo cílem sníh dostat z pozemku pryč, stejně jako z cest na něm vedoucích, zůstalo tentokrát jen k jeho odstranění z cest a cestiček. Na místo za plot, se však s větší námahou rozmísťoval na trávníky, k zazimovaným květinám, stromům, keřům, a dokonce i do nádob sloužících k zachycování srážek. Sudy a další plnili se sněhem.

V domě, v němž jsem spal, totiž dobře vědí, že absence sněhové přikrývky neznamená jen absenci zimních radovánek, ale i rok, který začne suchem a suchem bude pokračovat a příroda bude chřadnout, stejně jako všichni, kdo v ní žijí, a to bez ohledu na počet nohou, či velikost.

Bylo to příjemné zjištění.

Lidé se mění

Mění se zevnitř.

Důležité je však nejdříve pochopit PROČ.

V návaznosti na toto setkání s měnící se realitou jsem následně přijel do výrobního závodu nadnárodního klienta, jenž se rozhodl, že systémová prevence vzniku odpadu a plýtvání může i jemu a jeho společnosti pomoci nejen snížit náklady, ale i snížit dopady operací na životní prostředí.

Prošli jsme si závod a mne potěšilo, že oproti době před dvěma lety, kdy jsem ji navštívil poprvé, zmizelo několik odpadových kontejnerů.

Změna je na cestě

Druhou změnou, o které jsem byl informován, bylo odebrání odpadkového koše od každého pracovního stolu v kanceláři a ponechání jen centrálního sběrného místa pro více kanceláří. Je to správný krok a je zvláštní, že na mnoha místech dochází při „implementaci“ změn k pravému opaku, tedy navýšení počtu odpadkových košů.

Výsledkem je pak NÁRŮST OBJEMU GENEROVANÉHO ODPADU.

Namísto toho, aby odpadu bylo méně.

Je to důsledek dlouholeté psychologické práce odpadového průmyslu, který k dosažení vyšší profitability využívá jedné z lidských slabostí – POHODLNOSTI.

Budeme-li mít totiž odpadkový koš na dosah, přestáváme přemýšlet co vyhodit a co ne a koš naplníme. To je ve skutečnosti jeden z důvodů, proč odpadové společnosti zaplňují ve jménu ekologie a recyklace ulice měst ostrovy odpadové duhy, kde je skryt poklad, poklad určený jen a pouze pro ně, a to bez ohledu na důsledky.

Poslední krásný příklad stejné práce, ale jiného cíle přinesl ve stejnou dobu Německý performer

Tento totiž dokázal zaplnit digitální mapu GOOGLE neexistujícími zácpami v prázdných ulicích. Vše co mu stačilo bylo 99 chytrých telefonů a jeden dětský vozíček, ve kterém je vezl a to samozřejmě v zapnutém stavu se zapnutým navigačním systémem postaveným na GOOGLE MAPÁCH.

Svou prací ukázal dvě skutečnosti. Tou první bylo to, jak snadné je oklamat, či zneužít techniku proti ní samotné a tou druhou, jak snadno se nechají oklamat, či zneužít lidé, kteří v ní a její spolehlivost, bezhlavě věří.

Ptáte-li se, co má společného tento článek se systémovou prevencí vzniku odpadu a plýtvání, požádám Vás o jeho opětovné přečtení, protože celý nepopisuje nic jiného než to, jak lze změny dosáhnout, stačí jen maličkost.

Chtít.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář