Stovka denně nikoho nezabije

 

Prohlásil pan prezident a zapálil si další cigaretku, která je stejně neškodná. U té stokoruny, na rozdíl od té cigaretky (ano vím, že pan prezident podepsal zákon o zákazu kouření), s ním souhlasím, ale měl bych, jak to tak bývá, návrh na další zlepšení.

Co kdyby se v nemocnicích platilo, dle výše příjmu. Sto korun denně je pro mnohé důchodce, při měsíčním pobytu v nemocnici i polovinou příjmů, tak pojďme zavést podobné pravidlo v širším měřítku. Pojďme stanovit poplatek za denní pobyt v nemocnici procentuálně z příjmu, pak to bude srovnatelné a pak prezident si může být jist, že slova které pronáší, odráží realitu, ne jen její zkreslený odraz.

A jak by to tedy fungovalo?

Použiji jako příklad prezidentský plat, a to i přesto, že jistě není jediným zdrojem příjmu hlavy státu

Krok číslo jedna – stanovení měsíční sazby

Měsíční hrubý plat prezidenta ČR pro rok 2017                                  457.000,-Kč

Měsíční sazba pro krytí zdravotního pobyto v nemocnici               50%       228.500,-Kč

Krok číslo dvě – stanovení denní sazby

228.500 / 30 dny = 6.617,-Kč/den

A je to

Pan prezident by měl za jeden pobyt v nemocnici zaplatit 6.617,-Kč

Mám však obavy, že skutečné náklady jeho pobytu v nemocnici jsou každý den minimálně desetinásobkem této sumy a to je číslo pravděpodobně dosti podceněné, protože pan prezident vyžaduje nejen ty nejlepší lékaře, bez ohledu na cenu jejich času, ale i samostatný pokoj, ochranku, speciální stravu, kuřácké pracoviště, internet, červený knoflík, popelníček, desinfikace pokoje po jeho odchodu pro „odkouření“ prostor a podobně.

Co za sto korun dostane důchodce, který je v článku zmiňován?

Někdy i lůžko, k němu vlastní oblečení, občas i něco k jídlu, a nebo pití. Prohlídky probíhají v běhu za lepším a léky, ty jsou samozřejmě podávány jen po předchozím doplatku.  Skutečnost, že většina dnešních důchodců za svůj pracovní život měla odvody na zdravotním pojištění vysoce převyšující částku 100,-Kč/den nikoho nezajímá, to totiž bylo včera a MY ŽIJEME DNES.

Přemýšlím, jak by to výše uvedený účet vypadal u dalších politiků, či tuzemským miliardářů. Podíváme-li se například na nejchudšího z Čechů a zahrneme-li všechny jeho příjmy, pak by platil denně

Není to lehké počítání

Už to mám

0,-Kč

Čí spíše by za pobyt v nemocnici dostával ještě zaplaceno

Proč?

On si ji totiž koupil a tak, každý z pracovníků platí své legalizované všimné

Máte pravdu pane prezidente, stovka skutečně níkoho nezabije

Skutečnost, že nemá co jíst, či nemá na vodu, by mohlo

Ale to Vy na hradě jistě neznáte

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář