SYS nebo SYR

Od zahájení mého produktivního věku po střední škole se mnohé změnilo a tím nemyslím jen tituly a značky oblečení, či doplňků, kterými úspěšní deklarují svou úspěšnost, ale i to, že v podnikání a práci se etabluje namísto krásných slov stále větší množství zkratek.

Některé znají všichni, staří i mladí. Například KSČ, zatímco ti první trpkou zkušenost se kterou byla tato zkratka spojována, ti druzí se na něj těší a nemohou se ho dočkat.

A co takhle zkratky windows 10, znáte je?

Nebo ŘSD, ČD, MF a tím nemyslím idnes a další.

Ve výrobě a logistice jsou to zkratky jiné

5S, SMED, BP, KPI, TPS, TMS, OEE a tak bychom mohli dlouho pokračovat.

V této souvislosti mne napadly, při jedné z mých víkendových vyjížděk, dvě zkratky nové. Můj od balastu všedních dní oproštěný mozek reagoval na jednu zajímavou diskuzi, kterou do sítě LINKEDIN předhodila jedna z jejích členek.

JE PRO VAŠI FIRMU PŘI VÝBĚRU KANDIDÁTA DŮLEŽITĚJŠÍ VYSOKOŠKOLSKÝ TITUL, NEBO PRAXE KANDIDÁTA?

Diskuze jsem se samozřejmě aktivně účastnil a získal i pár LIKE, ale to by nebylo dost na další příspěvek do blogu. Má neuronová síť totiž propojila tuto otázku s dalšími tématy – s návody, jak nejlépe prodávat.

Na internetu a sociálních sítích totiž čím dál častěji rezonuje názor, že úspěšní budete jen tehdy, budete-li schopni prodat svůj příběh „SELL YOUR STORY“ se tomu říká v jazyce Anglickém. A tak prodáváme.

Prodává SINEK, Prodává BABIŠ. Prodává EKOKOM. Prodává Mezinárodni Finanční Forum, prodávají Politici, Prezidenti, GREENMEACE, TESLA MOTORS a mnoho dalších. Všichni prodávají své příběhy. Prodávají své vysokoškolské studium. A my jim tleskáme a slzíme, tak jak si to zadavatelé objednaných videí, do kterých jsou příběhy zasazeny, přáli.

Pak tu jsou ti co spíše mlčí, než aby přinesli svůj příběh, a namísto něj přinesou výsledek své práce, svého tvoření. Může to být Rostlina, kterou zachránili, či vypěstovali tam, kde jiný zlámal hůl. Může to strava, která dokáže nasytit i bez toho, aby ničila. Může to být dopravní prostředek, stůl, křeslo, proces, knedlík, život, větrná vodní turbína, může to být cokoli, na co se dá sáhnout, či co se dá vyzkoušet.

Jedno všechny spojuje, nejdříve dělají a až pak, když se jim to povede, říkají tiše JAK.

SHOW YOUR RESULT“ neboli ukaž co jsi dokázal, řekli bychom anglicky.

Zatímco SYStémové často neslyší kvůli své vlastní řeči ani slovo ze strany publika, Naslouchají SYRové ostatním se snahou najít řešení.

Zatímco si SYStémové ošetřují každé slovo vlastnickými právy a patenty, sdílejí SYRové své nápady všem, kdo se zeptají a nečekají na to, až přijde částka na účet, aby položili další obrazec do mozaiky.

SYStémové jsou bohatí a jejich cílem je být ještě bohatšími. SYStémové mají peníze, majetek a vliv.

SYRové nejsou bohatí a jejich cílem je, aby bohatí byli všichni. SYRové mají štěstí, radost a chuť pracovat.

Ti první umí mluvit

Ti druzí umí změnit svět

Záleží jen na každém z nás, zda-li zvolí SYS či SYR a bude-li bohatý duchem, či jen penězi.

Než skončíme, dovolte mi, abych Vám ukázal, co jsem dnes postavil já.

27.08.2018

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář