Tajemství Barevných Kontejnerů

Ulice měst, průmyslové parky, nádraží, letiště, školy. Tam všude se to zelená, žlutí, modří i černá, někde navíc ještě hnědá. Jen před centrálou České Národní Banky se to jeden čas i zlatilo a stříbřilo. To je moc recyklace, která má dle svých ambasadorů moc zachránit svět.

Má to jen drobný háček

Neděje se tak.

Namísto méně, je odpadu více. stačí jen správně definovat co odpad je

NETŘÍDĚNÝ + TŘÍDĚNÝ ODPAD = ODPAD

Najednou se může stát, že stoupající grafy úspěšnosti recyklace prezentované monopolem společnosti EKO-KOM budou vypadat odlišně. Je to s podivem, proč by firma, která dle databáze HLÍDAČE STÁTU, má podepsáno jen 3.089 smluv v celkové hodnotě 40 Miliard Korun vykládala chybně výsledky.

Že by to bylo proto, aby snadně získaných miliard protékající přes účty společnosti bylo pořád dost? Tomu se mi nechce věřit.

Vždyť firma tolik investovala státní peníze do toho, aby na každém místě vyrostla z odpadových kontejnerů duha, Duha určené k ukládání obalů, které právě EKO-KOM hlídá.

Správně, firma EKO-KOM se nestará o odpady dle skupin materiálů, ale stará se o obaly

Vy jste to nevěděli?

To mne překvapuje, vždyť se s firmou setkáváte často. Stejně jako Vaše děti, kterým tato firma pohádky o recyklaci vypráví již od školek. Je třeba ohýbat mysl, dokud je tvárná.

Ovšem vrátíme-li se k náplni kontejnerů, pak si každý může ověřit co obsahují

Například při pohledu do kontejneru na papírové obaly zjistíte, že papírových obalů je tam poměrně méně než letáků, novin, knih a dalších ne obalových papírů.

Je jich tam často tolik, že papírové obaly se tam nevejdou, a tak končí v kontejnerech černých, či jinde, například ve Vaší zahradě, parku, lese a na dalších místech, kde se o ně jistě společnost EKO-KOM postará. Nebo ne?

A jak je to s ostatními barevnými kontejnery, obsahují alespoň ty, více obalů, než kontejner na papírové obaly? Ne vždy. Výjimkou mohou být kontejnery na obaly plastové, protože v nich je plastových lahví, a to nejen PET od nápojů, ale i těch, v nichž si uživatel koupil šampón, mýdlo, čistící prostředky, jogurty a další, dost.

Plastových obalů je mnoho a z pohledu recyklace mají jednu vadu na kráse. Každý se totiž zpracovává odlišně, a proto není recyklace plastu zcela jednoduchá, není však nereálná. Plasty použité v obalech jsou totiž ve většině případů vyrobeny z ropy. Co je pak zajímavé, ale moc se o tom nemluví, je skutečnost, že pevný plast lze přeměnit zpět na kapalnou ropu.

Z pevného skupenství na tekuté

Z problému na potenciál

Potenciál, který ti, kteří z problému dobře profitují, nesdílí, nehovoří o něm a když přijde někdo, kdo najde řešení, je umlčen. Nové technologie jsou uklizeny do archivů patentových úřadů a tam zůstávají dobu dostatečnou dlouhou na to, aby byla zajištěna profitabilita na dostatečnou dobu.

Přemýšlím, co mohlo způsobit, že občané i přesto, že jim monopol společnosti EKO-KOM za aktivní podpory státu a Ministerstva Žehu Posledního, stejně jako Evropské Unie, Bank Investorů, a nejen tuzemských miliardářů, trpělivě a stále vysvětluje, že modré kontejnery jsou na papír.

Copak nechápou, že papír nemusí být obal?

Možná, že by jim to stačilo říci

Stejně jako to, že třídění není recyklací, ale jen prvním krokem velmi dlouhé cesty

Na to však asi nezbyl čas

Je třeba vyplňovat

Tabulky a dělat

Grafy ke

hvězdám

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář