Teď

Tímto slovem by mohl dnešní blog začít i skončit, protože dosáhl cíle, ve který jsem nikdy nevěřil, že dosáhnout může. Právě teď píši příspěvek, který vyjde na den přesně za jeden rok. V praxi to znamená, že jsem dokázal napsat 260 příspěvků navíc k 260 které napsány již byly.

Číslo neodpovídá přesně počtu pracovních dní, protože ignoruje existenci některých svátků, ale odpovídá skutečnosti, že dnes ve čtvrtek druhého února dva tisíce dvacet právě píši a následně zařadím článek, který vyjde v mém blogu dne druhého února dva tisíce dvacet jedna.

Možná to pro Vás mnoho neznamená, pro mne je však tento okamžik něčím neuvěřitelným

Necítím se býti vítězem, protože na trati bez soupeřů není vítězů ani poražených

Cítím se být ČLOVĚKEM

Myslím, že Lumír Vaněk nazval by mne grafomanem a je možné, že by použil i velké Gé, zase si nemohu tolik fandit.

Zatímco mnozí se ptají, co mají udělat za minutu, usmívám se protože vím, co udělám já sám poté, co dopíši tento příspěvek a umístím ho v redakčním systému na datum, ve kterém vyjde.

Zavolám Mamince, Tatínkovi a Dědečkovi a podělím se s nimi o svoji radost

Napíši lidem, kteří mne na mé cestě podporují a sledují mne

Umístím informaci na sociální sítě, abych sdílel své pocity i s těmi, kdo myslím si že čas jsou peníze a za peníze mohou si koupit času více než druzí.

Kromě telefonátu, budu svou radost sdílet formou dvou snímků obrazovky

Na tom prvním bude vidět celá obrazovka redakčního systému a spolu s ní bude v dolním rohu ve vyskakovacím okně vidět dnešní datum a čas. Druhý pak bude výřezem z obrazovky redakčního systému, kde bude vidět datum a čas plánovaného vydání.

Je mi krásně

Za oknem slunce rozpustilo ranní mlhu a pomalu tají i provazy upletené z vláken jinovatky

Je druhý Leden

A podíváme-li se z okna Vy i Já uvidíme zimu

Nebude jako ty předchozí

Bude jiná

Ale stále to bude zima tak, jak říká kalendář, který s Novým rokem zavěšen byl na zeď při výměně kalendářních stráží.

Je mi Krásně

A zavřu-li oči jsou tu se mnou všichni, kdo pomohli mi Být

Děkuji Vám a slibuji, že BUDU

A nenechám se nikým a ničím svést z cesty kterou jsem započal a kterou i dokončím

Děkuji Vám

Tady a Teď

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář