Teoretici a Praktici

Ačkoli to i pro mne samotného zní neuvěřitelně, již sedm let se zabývám budováním světa bez odpadů a plýtvání. Buduji ho v montérkách, které si občas beru na sebe i na přednášky a nikdy, skutečně nikdy druhým nepřednáším o teorii, ale ukazuji jim praxi, a to často i svou vlastní.

Na teorii totiž máme jiné

Odborníky

Teoretiky

Když se mne někdo zeptá na mé vlastní vzdělání, říkám všeobecné, se zaměřením na strojírenství, jsem strojař teoretik. Na gymnáziu v Novém Strašecí totiž až na jednu praxi, jsme se k technice v praxi příliš nedostali.

Možná i proto praxi o to více vyhledávám dnes

Není to tak dlouho, kdy na serveru INODPADY zveřejnila organizace GREENPEACE seznam zdrojů, kde můžeme čerpat informace o klimatických změnách. Přiznám se, že první, na co jsem si vzpomněl, byl seznam mluvčích konference EFPSA, které jsem se měl možnost v Praze v roce 2019 účastnit. Ze sáhodlouhého seznamu této několikadenní konference jsem totiž jako jediný mluvčí, neměl u svého jména žádný titul.

Třešničkou na dortu byla první vizitka z mnoha, kterou jsem obdržel a vyměnil za vlastní. Její nositelka totiž měla tituly na své vizitce tak dlouhé, že se na ni téměř nevešlo její vlastní jméno.

Když jsem si zdroje předložené organizací GREENPEACE prohlížel, zjistil jsem, že je všechny spojuje nejen klima, ale i další skutečnosti

Tou první je, že většina je zdrojů akademických, takových, které zabývají se tématem na akademické úrovni, či se živí například „překladem“ vědeckých dat do nevědecké podoby srozumitelné i laikům

Druhou pak, že ve většině případů se jedná do určité míry, či ze 100%, o formu organizace a společnosti závislé na příspěvcích třetích stran a to včetně státních peněz, dotací a dalších příspěvků.

Třetí a poslední pak skutečnost, že všechny se věnují pláči nad rozlitým mlékem, ale žádná (minimálně dle mého zjištění, se nevěnuje změně stavu, reálné změně stavu, maximálně přidává slova KDYBY, PAK BY.

Krásně je to nazváno na konci jednoho z odstavců, kde je doporučeno

„Proto sledujte především, trendy“

Ano, to je ono. Trendy letí. GREENPEACE dokáže jejich sledování přinést roční obrat pře 10 mil dolarů rok co rok již několik desetiletí a věřím, že stejný postup zajistí i budoucnost. Stačí se jen držet zaběhlé strategie – HLASITĚ PLAKAT NAD ROZLITÝM MLÉKEM A HLEVNĚ NIC NEDĚLAT PROTO, ABY SE PŘÍŠTĚ NEROZLILO.

To je totiž právě největší rozdíl mezi PRAKTIKY a TEORETIKY

Ti první po prvním rozlití, hledají možnosti, jak dalšímu zabránit a nejenom hledají, oni je materializují a sjednávají nápravu stavu.

Ti druzí křičí, protože ví, že více a hlasitěji budou křičet, tím více je bude slyšet a dostanou se k prostředkům, které pro svou činnost potřebují.

Když jsem v roce 2014 po roce práce jako živnostník, zakládal svou společnost, volil jsem cíleně název, v němž nebylo slovo EKO (i když mi byl doporučován opak), zvolil jsem místo něj těžko zapamatovatelnou zkratku IBCSD LAB, kde písmena IBCSD skrývají anglické výrazy INTERNATIONAL BUSINESS CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMEN a LAB je výraz pro LABORATOŘ. Důvodem bylo, že jsem chtěl, aby se lidé o mou, resp. naší práci zajímali z důvodu výsledků, ne teorie, o které budeme mluvit

Sedm měsíců poté byla založen nový „ústav“, který své podnikání založil na přesně opačném principu. DO názvu zvolil si akademicky znějící titul, kterým ukázal, že montérky u něj netřeba hledat, na rozdíl od bílých plášťů a kravat.

Krátce po vzniku jsem nové společnosti nabídl spolupráci a byl odmítnut se sdělením, že mají práce dost. Nedivím se, protože díky titulu se stal nový subjekt miláčkem médií a s každou otázkou týkající se udržitelného rozvoje a všech jeho odnoží se obracel právě na něj a jeho vedení.

Reklama zadarmo přinesla ovoce a prostředky.

Mé dotazy na to zda-li by nebylo lepší ukázat, udržitelnost i ve vlastní ekonomice, způsobily rozladění a institut přestal komunikovat kompletně.

O to více mne překvapilo, že právě tato organizace a její zakladatelé se stali v tichosti na konci roku 2019 zakládajícími členy dvou společností s ručením omezením a přemýšlím, co stálo za krokem, nad kterým byl vždy pozdvihován nos. Že by závan dotačního větru mířícího na s.r.o?

Myslím, že se to brzy dozvíme.

Svou cestu jsem nezačal proto, že bude jednoduchá, lehká, či výnosná, a já budu moci snadno přijít k penězům, začal jsem ji proto, že chci změnit svět z toho který se mění na skládku, zpět na místo, kde bude radost a čest žít. A budu-li přibírat pod svá křídla další společnosti a organizace, nebudete to proto, že chci sát z jejich prostředků, ale proto, že jim chci nabídnout své ruce a hlavu a vše co mám k tomu, abychom budovali tento svět společně.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář