Ticho jako odpověď

Je to již nějaký ten pátek a možná i sobota, kdy se na zemi objevilo v ústech tehdejších obyvatel – lidí, první slovo. Nikdo nezjistí, jaké bylo, ani proč bylo vysloveno a je zajímavé, že nikoho nezajímá, jak mu mohl rozumět oslovený, který nikdy žádné slovo neslyšel.

Před tímto slovem byly pravděpodobně jen zvuky a ticho, tak jak je známe od dalších členů přírody.

S rozvojem civilizace se rozvíjelo i slovo a opět z nějakého důvodu se začalo modifikovat, odlišovat a začaly vznikat jazyky a dialekty, a tak prostředek dorozumění začal se stávat prostředkem nedorozumění.

Začali jsme se ke slovům vlastním učit i slova cizí, protože kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem.

Komunikační polévku pak, s rozvojem průmyslu a obchodu začali zahušťovat zkratky neb byla určena cena slova a ukázalo se, že každá rada je drahá.

S příchodem kapesních mozků v podobě mobilních telefonů se objevila možnost výměny krátkých zpráv (SMS) a s ohledem na to, že každé slovo mělo cenu, a v případě zprávy delší, než limit pak dvojnásobnou se začali zkratky používat i zde, nové, neotřelé, moderní – wtf.

Čím chytřejší kapesní mozek, čím rychlejší mobilní síť, tím větší možnosti a najednou slova nahradily obrázky 😊

A slovo bylo jako malované.

Barevné, krásnější, výmluvné

A

Zbytečné

Tak začala se ztrácet.

Bylo to pomalu, jen tak mimochodem, jako by se nic nestalo.

Z lidské řeči mizela nejdříve ta, která už dávno přeci byla zbytečná, jako PROSÍM, DĚKUJI a podobně a postupně se vytrácela další.

Až do stavu, kdy zůstala jen ta nutně společenská

DOBRÉ RÁNO, DOBROU NOC

A zbytek vytratil se do podoby zvuku přírody

Vzdychání, Hekání, Mručení, Zpívání

Ostentativní zvukové projevy často spojené se stavem nespokojenosti.

Je to smutné a já doufám, že se mi podaří ta ztracená slova získat na svou stranu, dodat jim důvěru ve vlastní důležitost, v potřebu jejich vlastní existence, v potřebu života a místa pro život.

I proto je kladu každý den na stránky digitálního papíru v podobě, kterou jeden z členů sítě LINKEDIN nazval „Vytrvalá syrově politicky-nekorektní transparentně upřímná inspirace ke zlepšení společného environmentu.“ a s tímto oceněním zaslal #KUDOS.

Jsem rád a hrdý na ta slova, jsou pro mne neuvěřitelně silná a budu se jimi chlubit, kde to bude jen možné. Pomohla mi totiž kromě jiného k tomu, abych získal slovo nové a zajímal se o jeho obsah. Teď ho již znám a už se těším až #KUDOS pošlu zase dál.

P.S. napsání tohoto příspěvku zabralo 11 minut a uvažte, nebyla by škoda ztratit slova?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář