Transparentní účet pro Ty, kdo chtějí přispět na svět bez odpadu

Když jsem po dvou desetiletích opouštěl pozici zaměstnance, byl jsem pevně rozhodnut, že se ve svém vlastním podnikání budu vyhýbat nešvarům, které se mi v korporátním světě nelíbily. Jedním z nich byla absence transparentnosti, a to nejen vůči okolí, ale i sobě samým.

I proto jsem právě podmínku transparentnosti napsal do pravidel, dle kterých jsem se rozhodl hrát, jmenují se IBCSD STATEMENT a jsou v originálním znění (včetně gramatických nedostatků) umístěny na našich firemních stránkách.

Již od počátku jsem věděl, že se budu věnovat oboru, kde absence transparentnosti, a záměrné mlžení, nejlépe pak úplné a trvalé zatmění, jsou nástrojem těch, kteří díky němu silně profitují. Doba temna byla pro církev i vykonavatele církevní moci, dobou největšího růstu a v odpadovém hospodářství, je to naprosto shodné.

V té době jsem neměl ani tušení, že i přes snahu o transparentnost, na jednu její formu zapomenu, resp. ji někdy budu potřebovat pro to, abych mohl ve své práci, kterou je přesměrování vlaku mířícího na planetu SKLÁDKA, na planetu bez odpadů a plýtvání, pokračovat.

Je to však tak.

Potřebuji Vaši pomoc a nestydím se o ni požádat.

Před několika dny jsem si přečetl článek o lidech, ochotných přispět na nákup bionické protézy pro slečnu, která přišla o ruku. Protéza stojí 1,2 mil Kč a živelná sbírka se rozběhla hned v den, kdy byl příběh této slečny publikován v online tisku.

V článku mimo jiné stojí, že si rodina otevřela pro přijímání darů transparentní účet, aby mohl každý vidět co se s dary stane.

A právě to jsem se rozhodl udělat též

Proč?

Protože to sám nezvládnu a proto, že na otázku „Kdo z Vás chce žít na skládce“ se nezvedá při diskuzích na školách, v podnicích, ani na úřadech a veřejnosti, ani jedna ruka.

Věci zadarmo jsou nejdražší.

Číslo transparentního účtu pro budování světa bez odpadu a plýtvání je 2701192171/2010

Prosím všechny, kdo se budou chtít přihlásit k podpoře a nebuodu se bát zveřejnit své jméno, aby toto uvedli do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE

Budete-li však mít možnost přispět, pak dostanete možnost něco udělat a říci – JÁ NE, JÁ POMOHL ČI POMOHLA.

A věřím, že tato pomoc bude jen začátkem cesty, na které budeme moci kráčet společně. Začátek světa ve kterém budou moci žít naše děti a děti jejich a nebát se ponořit ruku do vody v řece a dívat se jak pomalu odkapávají kapky, namísto toho, aby jako žíravina braly s sebou maso jejich dlaně.

Budou moci jít ven bez masky a respirátoru a hrát si a výraz JÍT NA ČERSTVÝ VZDUCH získá zase na významu, který již kdysi měl.

Mnozí z těch, se kterými mluvím, zakončují naše setkání slovy „Kdybych mohl pomoci pane Rada, dejte mi vědět, jenom s tím časem na tom nejsem dobře, to víte práce“.

Vim, moc dobře. Mou prací  je vytvoření světa bez odpadu a plýtvání a proto dávám možnost všem, kdož nemají čas, aby pomohli jinak, ekonomicky. V jaké výši, to záleží jen na každém z nich, a s ohledem na zájem udržet vše transparentní, příspěvky půjdou na transparentní účet, aby bylo vidět, jak se s nimi bude nakládat. Všechny, kdo přispějí (budou-li si to přát) bych rád uvedl jmenovitě na naší zdi, resp. na kostkách z nichž stavíme cestu ke světu, který budujeme.

Nechceme přeci další kilometr anonymní dálnice, vedoucí za miliardu od nikud-nikam, přes nás samé jen proto aby nám cestovatelé a jejich dopravní prostředky, zanechávají vzpomínky na minulost.

Děkuji Vám za příspěvky a věřím, že do světa, který buduji, dostanu šanci nahlédnout, a Vy v něm budete i díky své pomoci, moci i ŽÍT.

Dovolte mi ještě zmínit, že bych rád odradil případné dárce od vkladů v hotovosti, k nim se totiž váže bankvní poplatek 100,-Kč za každý vklad a to může sebelépe míněný dar znechutit.

A na úplný závěr bych rád uvedl, že u transparentního účtu jsou zveřejňovány následující údaje

a) majitel transparetního účtu

b) číslo transparentního účtu

c) běžný zůstatek na transparentním účtu

d) Datum – datum operace na transparentním účtu

e) Částka – objem operace na transparentním účtu

f) Typ – typ operace na transparentním účtu

g) Název protiúčtu – název protiúčtu platby

h) Reference plátce – doplňující informace k operaci na transparetním účtu

i) Zpráva pro příjemce – zpráva pro příjemce u operace na transparetním účtu

j) KS – konstatní symbol operace na tranpsaretním účtu

k) VS – variabilní symbol operace na tranpsaretním účtu

l) SS – specifickž symbol operace na tranpsaretním účtu

m) Poznámka – poznámka operace na tranpsaretním účtu

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář