Udržitelná cesta Evoluce

Když jsem před dvěma roky seděl poprvé v prostorách největšího internetového obchodu v tuzemsku, byla tématem našeho jednání osobní elektromobilita, a i přes malé zdráhání, došlo k vytvoření nového segmentu, který byl naplněn celými třemi výrobky.

Dnes, tedy po dvou letech obsahuje tato kategorie přes 200 výrobků a cenová hladina končí u 3,5 milionu Korun českých u vozu společnosti TESLA MOTORS. Zajímavé je, že jsme i přes menší skepsi mého obchodního partnera, tento vývoj predikoval již tenkrát.

Ukázalo se, že postupná E-VOLUCE, byla mnohem správnější cestou, než náhlá revoluce, kterou, ti co ji zvolili, často nepřežili.

S ohledem na dobrou a rozvíjející se spolupráci, jsme před půl rokem začali hovořit o možnostech spolupráce i v jiných oblastech a krok za krokem jsme hledali správný směr a dnes (tedy pro Vás před týdnem) jsme uzavřeli dohodu o založení nového segmentu, jenž bude věnován udržitelným produktům a produktům souvisejícím se zdravým životním stylem.

Prvními z produktů, které na stránkách E-shopu naleznete budou, resp. jsou INTERIÉROVÉ HYDROPONICKÉ ZAHRADY a příslušenství související s jejich provozem a pěstováním rostlin k vlastní spotřebě.

Ano, slyšíte dobře, nedáváme uživatelům květináče na pěstování okrasných květin (ne že by to nešlo), či tchýnina jazyka (i to by asi šlo). Naše ZAHRADY série MIG, jsou určeny hlavně pro pěstování jedlých bylin a rostlin, na jejichž plodech jste zvyklý si pochutnávat často jen v krátkém časovém rozmezí ve vlastních, či cizích zahradách, či jste si již zvykly tyto kupovat stále opakovaně v obchodních řetězcích, aby poté, co třetinu rovnou z důvodu písně vyhodíte, jste zjistili, že chuť zůstala pravděpodobně někde na cestě, často na dlouhé cestě od místa, odkud se za použití chemických urychlovačů růstu vydávají na cestu často podstatně delší, než jsou ty dovolenkové lidských konzumentů.

K zahradám, které se objeví ve třech velikostech a s nimi souvisejících cenách, bude již od počátku jak přírodní hnojivo vhodné pro hydroponické pěstování, tak i startovní sady se semínky, z nichž bude ve Vašich bytech a kancelářích moci vzkvétat další život, v podobě čerstvých potravin nezatížených ani chemickými hnojivy, ani procesy konzervace prováděné často za teplot dosahujících i bodu mrazu, a ani cestou v často neefektivním logistickém řetězci, kde polovina původní úrody, ztratí chuť žít i chutnat.

Celou tuto evoluci je možné vést díky spojení s odborníky, kteří svůj život věnovali vývoji a výrobě produktů, surovin a procesů, které jak k rostlinám, tak i prostředí, jsou shovívavé a umožňují jim v harmonii růst a nosit radost mnohonásobně déle, než je tomu ve „standardním zemědělství a spotřebitelském průmyslu“ tak neefektivně vedeném nejen politiky, ale i lidmi, které již dávno neživí půda, kterou vlastní, ale dotace, které získají na její umrtvení.

Na závěr ještě jedna krásná zpráva. Jedna z partnerek a odbornic projektu, přinese ve stejném měsíci na sluneční světlo i Nový Život. Rozhodl jsem se proto dát novému člověku do vínku právě onu krásu, vůni a sílu EVOLUCE, která přijde spolu s pokorou a vůlí dosáhnout toho, co jsme si předsevzali (a není to plné bankovní konto)

Po napsání a uzavření tohoto příspěvku jsem dostal zprávu, kterou bych s Vámi rád sdílel. Dne 4.8.2017 jsem se dozvěděl o své nominaci na titul ZAKLADATEL ROKU (FOUNDER OF THE YEAR) vyhlašovaný v rámci CENTRAL EUROPEAN STARTUP AWARDS. Bude mi ctí, dostanu-li i Váš hlas. Na tomto linku stačí zvolit zemi (country) Czech Republic a kategorii (category) FOUNDER OF THE YEAR a stisknout tlačítko VOTE. Děkuji, že pomáháte i Vy budovat svět bez odpadu a plýtvání.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář