Udržitelnost jako nástroj

Mnoho podnikatelů, manažerů a vlastníků firem vidí udržitelný rozvoj jako nutné zlo, které přidělává práci jejich zaměstnancům, bere jim peníze a jen další byrokratickou zátěží, která nic nepřináší. Skutečnost je ale jiná, jak zjišťují ti, kteří se rozhodli dozvědět více.

Ano, nemohu a ani nechci zastírat, že udržitelnost v podobě prezentované mnohými politiky a odborníky na toto téma je oním zlem zabaleným do krásného dotačního programu vzdělávání, a jediným výsledkem aplikace je další stránka ve výroční zprávě, nebo kolonka ve firemním časopise, ale to zdaleka není jediná možnost, která se v oblasti udržitelného rozvoje nabízí.

Pro mne a pro nás, je udržitelnost spojena se změnou myšlení pracovníků, se změnou přístupů k běžným činnostem vykonávaným denně na pracovištích. V rámci metodologie L.E.D. dokážeme identifikovat velice rychle procesy, které při pohledu například štíhlé logistiky a LEAN v metodologii VALUE STREAM MAPPING nazývali bychom operacemi bez přidané hodnoty a nejenom to. Krokem souvisejícím je návrh na konkrétní změnu, aplikovatelnou zde a teď.

Stejně efektivně, jen s mnohem větší razancí, pak fungují procesy INDUSTRIAL UPCYCLING, které slouží k identifikaci a nápravě plýtvání a tvorby odpadu.

Je často až neuvěřitelné, jak velké ekonomické objemy si nechávají firmy doslovně protékat mezi prsty a namísto odpovídajících zisků, generují náklad na likvidaci odpadu.

Jen poslední tři příklady z praxe

Výrobce potravinářských doplňků               2.786 tun = roční objem odpadu

Výrobce automobilových dílů                    87.000 tun = roční objem odpadu

Poskytovatel logistických služeb              24.000 tun = roční objem odpadu

Při rozpadu ne na komoditu, ale na produkt, výrobek, či materiál zjišťujeme, že produktové druhotné využitelností je dosahováno v průměru ve 35% a materiálové využitelnosti dokonce ve 86%, zbytek přitom bývá využitelný energeticky.

Z pohledu procesů ZERO WASTE má většina závodů a klientů možnost dosáhnout stavu NULOVÝCH ODPADŮ což po ekonomické stránce znamená nejen eliminaci nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím, ale navíc, v případě vstupu do systémů INDUSTRIAL UPCYCLING navíc i překlopení nákladu do zisku, a to až ve výši 10-15% hned v prvním roce činnosti.

Uchopitelným příkladem může být projekt společnosti GENERAL MOTORS, která si díky stejnému přístupu přijde ve svých 138 závodech celek na 3.500.000.000 dolarů. Částka je přitom kombinací úspor a zisku, přičemž druhá zmiňovaná část neustále narůstá.

Záleží tedy na každém jednotlivém majiteli, podnikateli, či manažerovi, zda-li se spokojí z odháčkováním další položky na formuláři splněno po odeslání pracovníků na konferenci na téma udržitelnost, či poté, kdy zadá napsání zprávy o firemní udržitelnosti firmě, která o ní umí dobře psát, či zda se rozhodne skutečně principy popisované výše implementovat do vlastního podnikání, do vlastní firmy.

V tom druhém případě, rádi pomůžeme, a to nejenom proto, že udržitelnost máme v názvu, ale i proto, že nosíme výsledky a jejich objem již není zanedbatelný pro malé, ani velké hráče na podnikatelském trhu.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář