V první den roku 2020

Se probouzím bez bolesti hlavy. Venku je pošmourno. První rok bez posunu času je tma v době, kdy vstávám. Nerozsvěcím, není proč, činnosti mám naučeny, a proto není třeba světlo na to, abych je dokázal realizovat.

Našlapuji tiše ze zvyku

V prázdném prostoru

V hlavě hraje mi flétna

Rozlévají se tóny a jejich ozvěna naráží na lebeční kost.

Do práce se prý dnes nemusí, ale nebyla by to škoda, začít rok jinde než v Pracovně?

Chodba je prokřehlá, květiny v květináčích spí.

Nikdo tu není.

Beru si flétnu a jdu hrát

S tóny stoupá ke stropu můj dech v podobě jemné mlhy.

Tóny rozléhají se prostorem jako křišťálovým palácem zní dopad lžičky z podšálku.

Jaký bude?

Takový, jaký ho prožijeme, postavíme, zbudujeme.

Rok 2019 byl rokem probuzení. Lidé a firmy začínají opakovat to, co jsem jim říkal již v roce 2013, ale snaha zkreslit, změnit, poopravit skutečnost je velmi silná a všudypřítomná. Odpadové společnosti zintenzivňují svůj tlak na politiky, kteří říkají, co dostanou napsané na obálce s příspěvkem na vlastní život.

2020 je velmi zvláštní letopočet, a to již proto, že dvou shodných čísel v letopočtu se na Zemi dožila v dnešní době jen hrstka obyvatel, a to bez ohledu na to, kde žijí. Těm, co tu šanci měli, či mají, musí být 101 a více let, a to není ani v době pokročilé zdravotní péče nic standardního a standardem to nabude ani nadále, nebudeme-li hovořit o bytostech žijící ve virtuální realitě, v níž čas může plynout virtuálně rychle, bez ohledu na to, co se děje mimo ni.

Věřím, že se v roce 2020 podaří udržet a nadále podpořit změny spojené s PRŮMYSLEM 5.0, či abych byl přesnější s INDUSTRY 5.0. Změny, které znamenaly rostoucí zájem o první průmyslovou evoluci řízenou člověkem. Počet přednášek na toto téma vzrost v roce 2019 o stovky procent a v roce 2020 to budou již tisíce probíhající na všech kontinentech a ve většině destinací.

Zdaleka to však není to nejdůležitější.

Mnohem důležitější je, že INDUSTRY 5.0 začne přinášet hmatatelnou změnu. Změnu, která bude vidět a bude mít vlastní stín. Ne ten, který padá na planetu kvůli smogu z narůstajícího nekontrolovaného objemu výroby, ale stín, který uleví v době největšího slunečního žáru. Stín, kterým liší HMATATELNÉ od NEHMOTNÉHO.

Rok 2020 bude rokem uvědomění si nutnosti změny a zkrácením lhůty na její provedení.

Z NĚKDY, NA TEĎ.

Věřím, že v rámci těchto změn, budu mít i nadále možnost nejen spolupracovat se stávajícími, ale budu moci pomáhat dalším firmám, závodům, společnostem i jedincům namísto odpadu, generovat profit vyplývající z možnosti zdravě žít na zdravé a čisté planetě.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář