Velká Inventura

Tak nám začal rok 2018 a to hezky logisticky, INVENTUROU. Cože, že Vy jste ji dělali na konci měsíce a roku, tak jako vždycky? Že to vyžaduje zákon a legislativa, a to včetně ekonomických pravidel? No tak to bude tím, že nejste ve vládě, či ministerském křeslu, tam totiž zákony nedosáhnou, č spíše neplatí.

K napsání prvního příspěvku roku 2018, mne inspiroval článek v Hospodářských Novinách, článek, jež křičí, Já Jsem Logistik a ve skutečnosti, říká, HURÁ JDEME PLÝTVAT. Tento článek nese následující název:

ČESKO ZAČNE PŘÍŠTÍ ROK S VELKOU INVENTUROU ZÁSOB VODY. PROJEKT ZA STOVKY MILIONŮ UKÁŽE, JESTLI JE JÍ DOST DO KONCE STOLETÍ

Jen upozorňuji, že článek vyšel 20.12.2017, měl by se tedy týkat roku tohoto (2018), ovšem již po několika odstavcích zjistíte, že to tak úplně není. Tato inventura je totiž naplánována na 15 let, tedy do roku 2033., tedy do doby, kdy žádný z lidí, kteří ji nařídili, či dokonce začali realizovat, již ve své pozici nebudou a v případě, že by se tak přeci jen stalo, garantují si svou beztrestnost tím, že výsledek se ukáže až v roce 2100, kdy ž nebudou ani naživu.

Rád bych začal i já sám rok tak, jak jsem ho skončil, tedy prevencí plýtvání a když jsem u toho, rád bych ušetřil státu několik stovek milionů. Udělám to rád a věřím, že ti, kterým jsem ušetřil budou dle principu dělení zisku ochotni se o úspory se mnou podělit a sdělí mi jakou částku jim mám vyfakturovat, tak aby vše bylo transparentní.

Zde jsou odpovědi, k nimž se po 15 letech zkoumání dojde

  • Dostatek vody nebude
  • Vodu je třeba skokově zdražit
  • Vodou je třeba šetřit a potřebujeme další dotační dešťovku.

A je to.

Jak jsem na to přišel?

Žiju a dívám se kolem sebe. Sleduji státem neplacené praktiky, kteří na výše uvedené poukazují již dlouho. Sleduji dění nejen v jednom místě, ale na celém světě, a to v kontextu globálním, který ukazuje směr, jakým se Země ubírá, za bohatého přispění politických rozhodnutích o budoucích akcích stanovených dosti daleko dopředu, aby se mohla zachovat beztrestnost a nulová odpovědnost.

Výše uvedená „INVENTURA“ je políčkem do tváře všem logistikům, protože si vypůjčila jen název, zapomněla však na pravý obsah tohoto slova. Vím, že politici a slovníky, či dokonce encyklopedie nepotřebují, ale kdyby přeci jen, zjistili by, že:

Cizími slovy inventura či inventarizace se označuje speciální administrativní úkon, kdy se k nějakému stanovenému datu respektive ke stanovenému dni zjišťuje stav (množství, cenu) hospodářských prostředků popřípadě jejich zdrojů. Zde je originál v celém znění i s titulky.

Jak můžete sami vidět, nemá činnost, kterou Ministerstvo Žehu Posledního, v čele se svým vůdcem v kleci, krmeným ze zdrojů, ANO, ze zdrojů svých pánů, s inventurou nic co do činění.

A kdyby chtěli autoři zprávy, či MŽP protestovat, že vycházeli z Anglického zdroje, pak je zklamu, protože tam výraz INVENTORY, znamená něco zcela odlišného.

DO prvního pracovního dne roku však vstupuji jako optimista-realista, protože vím, že změna je možná, a ačkoliv se jí mnozí brání, a to jen a pouze z důvodů vlastního zisku a profitu, je možné ji prosadit, protože neznamená ztrátu, či nutnost dojení dotačních prostředků, ale samostatnost a schopnost žít a růst z vlastního, a to mnohem rychleji, než si kdo dokázal představit.

Přeji Vám úspěšný rok 2018, rok prostý odpadů a plýtvání ve všech jejich skrytých podobách a těším se na naši vzájemnou spolupráci.

P.S. Rád bych Vám sdělil, že od prvního dne roku se díky novému partnerovi na otázku vody a jejího efektivního využití a čerpání budu zaměřovat více, protože jím začíná nová spolupráce, která již od prvníhodne přesahuje hranice naší republiky, ale zároveň se bude ze světa vracet do Čech zase zpět.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář